TÜSİAD’ın ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ raporunda, kadının istihdama katılımının gündemin en önemli maddesi olduğu vurgulandı.

Hükümetin, Türkiye’deki okul öncesi eğitim ve bakım kurumlarının yaygınlaştırılması çalışmalarına Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) destek geldi. TBMM’ye ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ raporu sunan dernek, kadının istihdama katılımının ülke gündeminin en önemli maddesi olduğunu vurguladı. TÜSİAD, kadınların istihdama katılamaması ve Türkiye’nin OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkeleri arasında son sıralarda yer almasının nedenlerini ise; eğitime erişimde fırsat eşitsizliği, beceri uyumsuzluğu, toplumsal normlar, çocuk ve yaşlı bakımının ailede kadından beklenmesi, kadınların ücret düşüklüğü ve cam tavan sendromu şeklinde sıraladı.

Kadının iş gücüne katılımı yüzde 32.8

Kadının iş gücüne katılımının yüzde 32.8’de kaldığına dikkat çekilen raporda genç kadın nüfusunun ne eğitimde ne de çalışma hayatında olduğu, bunun büyük tehdit oluşturduğu kaydedildi. Raporda; ‘15-24 yaş genç kadınların yüzde 42.4’ü ne eğitimde ne istihdamda ne de herhangi bir mesleki eğitimde yer alıyor. Bu oran, erkeklerde yüzde 17.4 seviyesinde’ denildi.

10 milyon kadın ev işi nedeniyle çalışamıyor

10 milyon kadının ev işleri ve bakım sorumluluğu nedeniyle çalışma hayatına katılamadığının vurgulandığı raporda, özellikle, kadınların çocuk sahibi olduktan sonra çalışma hayatından çekildikleri ve geri dönme oranlarının çok düşük olduğu kaydedildi. Raporda; “Bu bağlamda kreşlerin ve bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının çok kritik olduğunu ve bununla birlikte okul öncesi eğitimin zorunlu olmasının da önemli bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kadınlar kayıt dışı çalışıyor

Kadınların daha çok güvencesiz, kayıt dışı, düşük ücretli işlerde çalıştıklarının kaydedildiği raporda, “Araştırmalar, örneğin çocuk bakımı ve eğitiminde yapılacak yatırımın istihdam yaratma potansiyelinin, inşaat sektöründe aynı miktarda yaratacağı istihdam oranının 2.5 kat fazla olduğunu gösteriyor” denildi. 

Okul öncesi eğitim ücretsiz olmalı

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ raporunda yer alan öneriler ise şöyle:

*Türkiye’de kreş arz ve talebini geliştirmeye yönelik bütüncül bir kamu politikası hayata geçirilmeli. 

*MEB’in 2023 Vizyonu’nda hedeflendiği gibi ilkokul öncesinde 1 yıl okul öncesi eğitimin zorunlu olması önemli ve kademeli olarak daha erken yaşlar için zorunluluk kapsamı genişletilmeli. Kamu bu hizmeti ücretsiz sunmalı.

*Kreşlerin yaygınlaştırılması belediyelerin görev alanlarına dahil edilmeli ve kreşlerin kurulum ve işletme giderleri için belediyeler desteklenmeli. Kreş kuruluş ve işleyiş esaslarının kolaylaştırıcı olması bakımından ilgili mevzuat ve standartlar gözden geçirilmeli.

*İşletmelerin çalışanlara sağladığı kreş desteklerinin kreş çeki kullanarak verilmesinin önü açılmalı.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.