WTW'nin Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte Global Servette Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre cinsiyet eşitsizliği servette de görülüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında kadına şiddetin en yaygın olduğu ülke olan Türkiye, son hazırlanan rapora göre servette cinsiyet eşitliğinde ise en alt sırada yer aldı. Global Servette Cinsiyet Eşitliği Raporu 2022 sonuçları, Türkiye'nin kadın ve erkeklerin iş hayatındaki gelir eşitsizliğini bir kez daha ortaya koydu. Global danışmanlık şirketi Willis Towers Watson (WTW) tarafından yapılan küresel araştırmaya göre Türkiye, dünyada kadın ve erkek arasında emekliliğe kadar elde edilen servette eşitsizliğin en derin olduğu birkaç ülkeden biri.

Kadının varlığı erkeğinkinin yüzde 63’ü kadar 

Rapora göre Türkiye, 0.63 endeks değeri ile 0.74 olan global ortalamanın oldukça gerisinde. Bu değer, Türkiye'de kadınların emekliliklerine kadar erkeklerin sadece yüzde 63'ü kadar bir varlığa sahip olabildiği anlamına geliyor. Türkiye'nin altında sadece iki ülke var; 0.61 ile Arjantin ve 0.60 endeks değeri ile Nijerya. Türkiye'nin endeks değeri, kadınlarla erkekler arasındaki servet eşitsizliğinde 0.71 olan Ortadoğu ve Afrika ortalamasının bile gerisinde. Asya Pasifik bölgesi ile Kuzey Amerika'da endeks ortalaması 0.76 iken, eşitliğin en yüksek olduğu bölgenin 0.77 ortalamalı Avrupa olduğu dikkat çekiyor. Latin Amerika ortalaması ise 0.67'ye kadar düşüyor ama yine de Türkiye'nin endeks değerinin üzerinde kalıyor.

Eşitsizlik daha da derinleşecek

WTW'nin Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte hazırladığı endeks 39 ülkeyi kapsıyor. Her ülkenin endeks değeri özetle kadınların hayatları boyunca biriktirdikleri servetin erkeklerin biriktirdiği servete bölünmesiyle ortaya çıkıyor. 1'e yaklaşan değerler eşitliğin arttığını, 0'a yaklaşan değerler ise eşitsizliğin derinleştiğini ortaya koyuyor. Raporda, pandeminin kadınların gelirlerini erkeklerle karşılaştırılmayacak ölçüde etkilediği vurgulanarak, çocukların bakımı nedeniyle evde kalmak zorunda kalan kadınların birikimlerindeki azalmanın süreceği de belirtildi. Bu durumda, önümüzdeki yıllarda kadın ve erkekler arasındaki servet eşitsizliğinin daha da derinleşeceği öngörüsü yapıldı.

Eşit işe eşit ücret verilmeli

Araştırmanın sonuçları, emekliliğe kadar devam eden çalışma hayatında Türkiye'de kadın ve erkeğin elde ettiği birikim arasında ciddi bir fark olduğunu netleştirdi. Bu farkın en önemli nedenleri ise şöyle sıralandı: Kadınlar ve erkekler arasında eşit işe eşit ücret verilmemesi, kadınların terfi ve dolayısıyla maaşını artırma fırsatını erkeklere kıyasla daha az bulabilmesi, çocuk ya da yaşlı bakımı için kariyerlerine ara vermek zorunda kalmaları. Raporda ayrıca kadınların daha az risk almaya yatkın olmalarının da yatırımlarını ve dolayısıyla servetlerini etkilediği belirtildi.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.