Yönetimde kadın sayısı artıyor fakat kadın liderlere yönelik bir güvensizlik de artış gösteriyor. Nedeni toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kalıplar mı?

Dünyanın en büyük şirketlerinin yönetiminde ilk kez bu kadar çok kadın var. Fakat araştırmalar, temsildeki yetersiz kadın yönetici artışına rağmen kadın liderlere duyulan güvende bir azalma olduğuna işaret ediyor. BBC Worklife konuyu ayrıntılı olarak ele alan bir makale yayınladı. Kasım 2022’de her yıl kadınlar ve erkeklerin liderlik konumlarında nasıl algılandıklarını analiz eden Reykjavik Liderlik Endeksi yayınlandı. Endekse göre, kadın liderlere duyulan güven geçen yıl boyunca belirgin şekilde düştü. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD'yi içeren G7 ülkelerinde yapılan araştırmaya göre; yanıt verenlerin yarısından azı (yüzde 47) büyük bir şirketin CEO'sunun bir kadın olması konusunda ‘çok rahat’ olduklarını söyledi. Makaleye göre; geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 54’tü. Raporun ayrıntılarında erkeklerin bir kadın lideri eleştirme olasılığının kadınlardan önemli ölçüde daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Yanıt veren 10 kişiden biri, kadın bir CEO ile rahat olmayacağını net olarak ortaya koydu.  

Kadın siyasetçilere güven de düşüyor

Endekste kadın siyasi liderlerle ilgili sorulara verilen yanıtlar da benzer bir eğilim gösterdi. Yanıt verenlerin yalnızca yüzde 45’i hükümetlerin başında kadın liderlerin olmasının güven verici olduğunu söyledi. 2021 yılında bu oran yüzde 52 idi. Makaleye göre sonuçlar cesaret kırıcı olsa da liderlik ve toplumsal cinsiyet konularında uzmanlaşan kişiler için bu sonuçlar şaşırtıcı değil. Farklı açıklamalar ve nedenler ortaya konsa da kök nedenin ön yargılar ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğuna inanılıyor. 

Ön yargılarla savaş devam ediyor

Kadın CEO'lara duyulan güvenin azalmasına ilişkin açıklamalar arasında en öne çıkanı, kurumsal kadın düşmanlığının ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, son dönem siyasi ortam ve pandemi tarafından güçlendirilmiş olduğu. Uzmanlar, kadınların profesyonel yaşamdan ayrılmasının, koronavirüs salgını sırasında çocuk bakımı ve diğer ev işlerinin çoğunu üstlenmeye başlamasının, klişeleşmiş kalıpları canlandırdığını düşünüyor.

Kriz ve belirsizlikte tanıdık olan tercih ediliyor

Makaleye göre psikologlar, kriz veya belirsizlik zamanlarında insanların tanıdık olanı tercih etme konusundaki doğal eğilimini de bir neden olarak gösteriyor. Bunun anlamı şu: Kriz olan ve korkulu dönemlerde yeni bir risk almak yerine, bildiğimiz doğrultuda hareket edip güvende kalmak istiyoruz. Korku, bize öğretilen şeyin güvenli ve emniyetli olduğuna inanmamızı sağlıyor. Konu liderlik olunca da kadınlara şans vermek yerine ‘aşinalık ilkesi’ gereği erkeklerin sorumlu olmasını bekliyoruz.

Tehdit algısı da bir etken

Makaleye göre, kadınlara olan güven düşüşünün bir nedeni de geleneksel statükonun, daha fazla kadının güçlü pozisyonlara geçmesi nedeniyle şiddetlenmesi. Bir açıdan bakıldığında erkekler yerlerini koruma telaşına düşmüş olabilirler. PEW Araştırma Merkezi tarafından 2020'de yürütülen araştırma da bu görüşü destekliyor. Araştırmaya göre; her üç Amerikalı erkekten biri, kadınların toplumsal eşitlikle ilgili kazanımlarının erkeklerin kayıpları olarak görüldüğünü düşünüyor. 

Makalenin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.