Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ Komisyonu, ‘Etik Gazetecilik İçin Cinsiyet Eşitliği Rehberi’ hazırladı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ Komisyonu, ‘Etik Gazetecilik İçin Cinsiyet Eşitliği Rehberi’ hazırladı. ‘Cinsiyetçiliği yok sayma, yapmadığını var sayma’ başlıklı rehberde, “Eşitsizliği yeniden üreten değil, eşitliğe dayanak olan bir habercilik sadece mümkün değil, aynı zamanda vazgeçilmez!” ifadesine yer verildi. Rehberde gazetecilerin haberlerinde cinsiyet eşitliğini nasıl kullanacakları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği yer alıyor. 

Cinsiyetçilik söylemi potansiyel şiddeti barındırır

Medyanın, toplumun düşünme ve konuşma biçimlerini etkilediği görüşünden yola çıkarak hazırlanan rehberde, dili ve anlayışı değiştirmeye yönelik şu öneriler bulunuyor;

  • Genel olarak medyada kullanılan dil ve kavramların ‘doğru’ olduğunu varsayma, konunun öznelerine, onları temsil eden hak örgütlerine danış, sor, önerilerini ve yayınlarını takip et. 
  • Ayrımcılık, cinsiyetçilik ve nefret söylemi, içinde potansiyel şiddeti de barındırır. İşlevlerinden biri de şiddetin alt yapısının hazırlanmasıdır. Klişeler, bu alt yapının en büyük harcıdır. Klişeleri kullanarak yazdığın haberin daha kolay anlaşılacağını varsayma! 
  • Haberde fotoğraf, kimlik ismi gibi detayları kullanmadan önce haber kaynağından izin almak esastır. Seninle görüşmeyi kabul etmesinin, sorularını yanıtlamasının bunlara izin vermek anlamına geldiğini varsayma! 
  • Türkiye’de konuyla ilgili mevzuatı öğren, dünya örnekleriyle karşılaştır, konuyla ilgili dünyada olumlu ve olumsuz düzenlemeleri bil, olumlu düzenlemelere dikkat çek, talep oluşturacak bir dil kullan.
  • Görüş al, hak örgütlerinden olayı değerlendirmesini istediğinde bu toplumsal boyuta ilişkin sorular sor.
  • Haberlerinde yasaların neleri içerdiğini, ne anlama geldiğini, insanları nasıl etkileyeceğini, toplumsal sorunlara nasıl çözümler sunacağını, değişikliğe giden süreci, bu dönüşümü sağlayan toplumsal mücadeleyi anlatmayı unutma. Bunların haberin ana unsurları olmadığını varsayma! 
  • Haberin içeriği ile hiç ilgisi olmadığı halde kişilerin cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin belirtilmesinin de ayrımcılık olduğunu yok sayma! 

Kaynak: TGS

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
MASTERCARD GİRİŞİMCİLİK ORTAMINI DEĞERLENDİRİYOR

2018’de ikinci kez yayınlanan Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 57 ülkeyi değerlendiriyor.

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.