Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması'nda kadın-erkek ya da oğlum-kızım söylemiyle belirtildiğinde tepkilerin nasıl olacağı ölçüldü.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. ‘BenimleGelecek’ adlı projenin ilk adımı, nöro pazarlama şirketi ThinkNeuro iş birliğinde hazırlanan ‘Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kalıplarına Bakış Araştırması’ ile atıldı. Projenin sonraki adımı ise Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) ‘Eşitliğe Değer’ Girişimi tarafından verilecek eğitimlerle devam edecek. Çalışmanın temel amacının cinsiyet eşitliğine yönelik ifadeler; kadın erkek söylemiyle ya da kişinin duygusal bağ kurabileceği şekilde kızım-oğlum söylemiyle belirtildiğinde verilen tepkilerin farklı olup olmayacağını ölçmek olarak belirtildi. Araştırmanın, ‘şiddet’, ‘aile yaşamı ve çocuk’, ‘çok eşlilik ve taciz’ ile ‘iş hayatı’ konularının ele alınarak yapıldığı aktarıldı. Araştırmada kadın-erkek, evli-çocuklu ve bekâr-çocuksuz olarak 4 grup yer aldı.

Duygusal bağ öne çıktı

Araştırmaya göre, konu şiddet olduğunda; tüm gruplarda ‘kadın-erkek’ söyleminden ziyade duygusal yakınlık içeren ‘kızım-oğlum’ söylemi daha etkili oldu. Yani araştırmada şiddete konu olan kişi, katılımcıların kızı veya oğluysa, katılımcıların şiddete karşı daha güçlü bir karşı koyma gösterdiği aktarıldı.

Aile yaşamı ve çocuk 

Yine araştırmaya göre; aile yaşamı ve çocuk bakımı konusunda erkeklerin ‘Kadının en önemli görevi eviyle ilgilenmek ve ailesine yemek pişirmektir’ düşüncesini benimsediği ancak ‘Kızımın en önemli görevi eviyle ilgilenmek ve ailesine yemek pişirmektir’ düşüncesine ise tarafsız kaldığı ortaya kondu. Aile yaşamına ilişkin ‘Oğlum da kadınlar gibi çocuklarının bakımını üstlenebilir’ ifadesine erkekler ile bekâr/çocuksuz gruplar tarafsız kalırken, aynı grupların ‘Babalar da anneler gibi çocuklarının bakımını üstlenebilir’ ifadesini güçlü şekilde benimsediği ortaya çıktı. ‘Bebek bezi değiştirmek ve çocukları beslemek kadının sorumluluğudur’ ifadesi erkekler tarafından benimsenirken, erkekler, ‘Bebek bezi değiştirmek ve çocukları beslemek kızımın sorumluluğudur’ ifadesine tarafsız kaldı.

Çok eşlilik ve tacizde tarafsızlık

Araştırmada çok eşlilik ve taciz konusunda ‘Kızım giyimine dikkat etmezse tacize davetiye çıkarabilir’ ölçeğine tüm gruplar tarafsız kalırken, ‘Bir kadın giyimine dikkat etmezse tacize davetiye çıkarabilir’ şeklinde sorulduğunda evli/çocuklu grubun özdeşleştiği ortaya kondu. 

‘Kadın daha fazla kazanmalı’ya onay yok

İş ve eğitim hayatı başlığında ise erkeklerin, ‘Oğlum aynı pozisyonda çalıştığı kadın meslektaşından daha fazla kazanmalıdır’ ifadesini benimsemediği aktarıldı. ‘Erkekler aynı pozisyonda çalışan kadın meslektaşından daha fazla kazanmalıdır’ şeklinde yöneltildiğinde ise tüm grupların tarafsız kaldığı görüldü. 

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.