Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi, “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında sunuluyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) mali desteği ile 2013-2018 yılları arasında yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi, kadınların insana yakışır iş fırsatlarına erişimlerinin artmasını ve Türkiye’de kadınların güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi, aşağıdaki alanlarda yapılan çalışmaları kapsıyor:

  1. Kadın istihdamının artırılması ve yaygınlaştırılması konusunda ulusal ölçekte kapsayıcı ve bütüncül politikaların geliştirilmesi
  2. Aktif işgücü piyasası politikaları ile kadınlar için insana yakışır iş olanaklarına erişimine katkı sunulması
  3. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları alanında farkındalık yaratılması

Birinci hedef doğrultusunda, Türkiye’de ilk kez kadın istihdamına odaklanan “Kadın İstihdamı Eylem Planı (2016-2018)” olşturuldu. Eylem planının etkin şekilde uygulanması için hem İŞKUR çalışanlarına hem de diğer paydaşlara yönelik çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyete duyarlı kamu istihdam hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının kamu istihdam hizmetlerinde ana akım haline gelmesi konuları üzerine bir dizi eğitim çalışması da düzenlendi.

Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Rehberi, bu eğitim ve farkındalık çalışmalarının yaygınlaşması amacıyla hazırlandı.

6 modülden oluşan Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Rehberi’nde sırasıyla aşağıdaki konular işleniyor:

  1. Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Önemi
  2. Toplumsal Cinsiyet
  3. Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu
  4. İnsan Yakışır İş ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  5. Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Uluslararası Norm ve Standartlar
  6. Türkiye’de Kadın İstihdamına İlişkin Yasal Çerçeve ve Ulusal Politikalar

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç Dr. Saniye Dedeoğlu, Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim görevilisi Doç. Dr. Emel Memiş, Uluslarası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi Ulusal Proje Koordinatörü Ebru Özberk Anlı, istihdam uzmanı Valli Corbanese tarafından hazırlanan rehberde konuyla ilgili teknik bilgiler veriliyor ve örnek vakalar paylaşılıyor. Bölüm sonlarında ise grup çalışması şeklinde yapılabilecek alıştırmalar yer alıyor.

Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Rehberi’ni detaylı şekilde incelemek için bu linki kullanabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
KPMG: İŞ DÜNYASINDA CESUR KADINLARIN ÇAĞI

KPMG’nin 42 ülkede 699 küresel kadın liderle yaptığı araştırma sonucu açıklandı.

Raporlar ve Yayınlar
MASTERCARD GİRİŞİMCİLİK ORTAMINI DEĞERLENDİRİYOR

2018’de ikinci kez yayınlanan Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 57 ülkeyi değerlendiriyor.

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.