Garanti Bankası’nın fırsat eşitliği alanında yaptığı çalışmalar, müşteriler ve çalışanlardan topluma doğru genişliyor.

 

Müşteriler:

Garanti Bankası, girişimciliğe verdiği önem doğrultusunda, kadınları farklı segmentte değerlendiren ilk özel banka olarak, kadın girişimcileri desteklemek, güçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yaptığı çalışmalara 10 yıldır devam ediyor.

Banka, 2006 yılından bu yana Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla “Kadın Girişimcilere Destek Programı’nı yürütüyor. 

Garanti Bankası'nın kadın girişimcilerin güçlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetleri aşağıdaki dört temel başlıkta ele alınıyor:

 • Finansman sağlama
 • Cesaretlendirme
 • Eğitim
 • Yeni pazarlara açılma

Finansman sağlama

Tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı, kapsayıcı bir ekonominin daha verimli olacağı ve daha hızlı büyüyeceği anlayışıyla kadınların istihdama ve ekonomik yaşama aktif katılımı destekleniyor. Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı kapsamında özel müşteri grubu olarak sınıflandırılan kadın müşterilere sağlanan kredi tutarı, önceki yıla oranla %28 artırılarak 2017 yıl sonu itibarıyla 4,1 milyar TL’ye çıkmış durumda.

Cesaretlendirme

Garanti Bankası, kadın girişimcileri cesaretlendirmek, rol modellerini kamuoyuyla paylaşıp hemcinslerinin bu işi başarabildiğini göstermek amacıyla, Ekonomist dergisi ve KAGİDER ortaklığıyla Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı düzenliyor. 2008’den beri düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması ile binlerce kadına ilham ve cesaret veriliyor. Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması’na bugüne kadar toplam 34.384 başvuru oldu.

Eğitim

Finansman desteğinin yanı sıra Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesiyle kadınlara girişimcilik eğitimleri sunuluyor. Bilgi ve deneyim paylaşımına uygun ortamlar yaratılarak işlerini geliştirmelerinde destek sağlanıyor.

Garanti Bankası’nın paylaştığı bilgilere göre, kadın girişimcileri temel konular hakkında bilgilendirme amacıyla, KAGİDER işbirliğinde 2008’den beri düzenlenen Kadın Girişimci Buluşmalarıyla 32 şehirde 33 buluşma gerçekleştirilirken 7.000 kadın girişimciye ulaşılmış durumda.

Ayrıca, 2012’den beri Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülen Kadın Girişimciler Yönetici Okulu ile işlerini büyütmek ve daha iyi yönetmek isteyen kadın girişimcilere ücretsiz eğitim imkanı sağlanıyor. Kadın Girişimciler Yönetici Okulu (KGYO) kadın girişimcilere yenilik, sürdürülebilir yönetim, müşteri ilişkileri ve kurumsallaşma gibi konularda ücretsiz olarak yaklaşık bir ay süren eğitimler vermeye devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 2.000 kadın girişimci bu eğitimlere katılarak sertifika almış durumda.

Yeni pazarlara açılma

Kadın girişimcilerin yeni müşteri kazanmaları ve  iş bağlantıları kurmaları için, alıcı ile satıcıların bir araya geldiği  bölgesel  Kadın Girişimci İş Buluşmaları ilk olarak  Ekonomi Bakanlığı’nın da desteği ile mayıs ayında İzmir’de gerçekleştiriliyor.

Garanti Bankası, bir finans kuruluşu olarak en büyük sorumluluklarından birinin, kapsayıcı bir strateji ile toplumun finansal okuryazarlığını geliştirerek daha sağlıklı finansal kararlar almalarını ve daha bilinçli yatırımlar yapmalarını sağlamak olduğuna inanıyor. Bu amaçla, dış pazarlara açılmasına destek verilen kadın girişimcilerin daha fazla müşteriye ulaşmasını kolaylaştırmak için uluslararası e-ticaret platformu TurkishExporter ile Dış Pazar Bul online platformu oluşturuluyor.

Garanti Bankası, kadın girişimciliği alanında analiz, araştırma ve örnek vakaların paylaşılmasını da önemsiyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • Girişimcilik alanındaki faaliyetlerin etkisi, bir etki analiziyle ölçülüyor. Buna göre, kadın girişimcilik projelerindeki yatırımın sosyal geri dönüş (SROI) değeri 2,44.
 • Kadın girişimcilerin tanımlanmasına yönelik bir “Kadın Girişimciler Araştırması” gerçekleştiriliyor.
 • Garanti Bankası’nın kadın girişimcileri destekleme modeli ve bu alandaki çalışmaları, Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) raporunda yer alarak, uluslararası arenada geçerli örnek bir vaka analizi olarak paylaşılıyor:

İnsan Kaynakları:

Garanti Bankası, her türlü ayrımcılığa karşı olduğunu insan hakları beyanında paylaşıyor. Ayrıca bankanın, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik çok kapsamlı ve çok sayıda uygulaması da bulunuyor.

Cinsiyet Eşitliği Komitesi

Garanti Bankası, 2015 yılında kadın girişimciler programı ile edindiği tecrübeyi tüm değer zincirine yaymak ve kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmesine katkıda bulunmak için Kadın Komitesi’ni kuruyor. 2017 başında, Kadın Komitesi’nin adını daha kapsayıcı olması için Cinsiyet Eşitliği Komitesi olarak değiştiriliyor.

Genel Müdür Yardımcısı seviyesinden yönetici seviyesine kadar kadın ve erkek temsilcilerin bulunduğu Cinsiyet Eşitliği Komitesi, 2015 yılından beri Sürdürülebilirlik Komitesi çatısı altında kadınların finansal sisteme dahil edilmeleri, kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında Banka çalışanlarına veya tüm dış paydaşlara yönelik program, süreç ve girişimlerin koordinasyonunu sağlamak üzere çalışmalar yürütüyor.

Bu Komitenin altında İnsan Kaynakları, toplum ve müşteri projeleriyle ilgilenen, projeleri değerlendirmek ve yeni fikirler üretmek üzere üç ayda bir toplantı yapan alt çalışma grupları faaliyet gösteriyor.

İK Profili

Garanti Bankası’nda tüm çalışanların %56’sını, karar verici pozisyonlardaki orta/üst düzey yönetimin %41’ini kadın çalışanlar oluşturuyor.

Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları

Çeşitlilik politikasını çalışanların tam anlamıyla içselleştirmelerini sağlamak, bilinçsiz ön yargı ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla 2016 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi tasarlanıyor. Eğitim 2017 yılında tüm çalışanlar için zorunlu hale getiriliyor. Çalışanların %54’ü (9.400 kişi) bu eğitimi tamamlamış durumda.

2017 yılında cinsiyet eşitliği algısının temeline inmek amacıyla çalışanlarla bilinçsiz ön yargı anketi çalışması gerçekleştirilirken, konuyu daha kapsamlı bir şekilde ele alabilmek için bir yol haritası hazırlanıyor.

8 Mart 2018’de ise üst yönetimin yer aldığı güçlü bir video mesaj yayınlanıyor. Yayınlanan bu  videoya ek olarak çalışanlara “Garanti Bankası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi” paylaşılıyor. Ayrıca intranette açılan cinsiyet eşitliği sayfası altında çalışanlarla konuyla alakalı içerikler, videolar ve çeşitli raporlar paylaşılıyor. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcıları Ebru Dildar Edin ile Cemal Onaran’ın, Garanti çalışanlarına bankanın konuyla ilgili projeleri hakkında bilgi verdikleri bir toplumsal cinsiyet eşitliği videosu yayınlanıyor.

Yetkinliklerinin ve iş hayatının içerdiği zorlukların nasıl aşılacağının bilincinde olan güçlü kadın liderler yetiştirmek amacıyla Garanti, 2016 yılında BM Kadın Programı’yla bir iş birliği anlaşması imzaladı. Banka bu çerçevede 2017 yılında yönetici ve şube müdürü seviyesindeki kadın çalışanlara Kadın Liderliği Eğitimleri düzenledi. 2016 yılında Garanti, üst düzey kadın yöneticilerinden oluşan, orta ve üst düzey pozisyonlardaki kadınların gelişimi ve iş birliğine katkıda bulunmayı hedefleyen Kadın Yöneticiler İnisiyatifi’ni oluşturdu. 2017’de İnisiyatif, Banka içindeki kadın yöneticilere özgüven aşılamak için ilham verici konuşmacıların geldiği, aynı zamanda Garantili kadın yöneticilerin toplumsal cinsiyet eşitliği meselelerini tartışmak üzere bir araya geldiği 13’ten fazla organizasyon düzenledi, gelişim ve farkındalık programları tasarladı ve networking ortamları yarattı. Bunlar Kadın Liderliği (14 grup/177 katılımcı) ve Öne Çıkan Kadınlar (Remarkable Women) Programı (1 grup/20 katılımcı) adı altında yürütülüyor. Kadın Liderliği programı BM Kadın Programı’nın desteğini aldı. Olağanüstü Kadınlar Programı, deneysel öğrenme yolu ve güçlü yeni tekniklerle kadın liderliği yeteneğini artırmak üzere tasarlandı.

Ayrıca, üst yönetimdeki kadın temsilini artırmak amacı ile kadın yöneticilere özel geliştirilen Mentörlük Programı Şubat 2018’de hayata geçirildi.

Performans, Terfi, Ücretlendirme

Garanti Bankası, en çok tercih edilen işveren olma hedefiyle paralel olarak, rekabetçi, piyasaya duyarlı ve çalışanın hayat kalitesini geliştirmeyi öngören bir ücretlendirme politikası uyguluyor. Garanti Bankası’nda ücretlendirme temel olarak performansa dayalı ve cinsiyetten tamamen bağımsız.

Performansın yanı sıra genel makroekonomik koşullar, Türkiye’deki güncel enflasyon oranı ve sektördeki trendler, çalışanlara adil ve doğru bir ücret politikası uygulanması açısından dikkatle takip ediliyor. Bankada ücret paketi maaş, her yıl prim ve ikramiye, yemek fişi, yabancı dil tazminatı ve kıdeme veya işin kapsamına ve hizmet lokasyonuna göre değişebilen diğer yan ödemelerden oluşuyor. Bankanın ücret sistemi, adil, şeffaf, ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan ve sürdürülebilir başarıyı özendiren bir sistem olması için sürekli takip ediliyor.

Garanti Bankası’nda kadın çalışanların ortalama ücretinin erkek çalışanlarınkine oranı 0,98. Aradaki ufak fark, geçmiş deneyim, performans değerlendirme sonuçları ve ücret düzeyini etkileyen cinsiyet haricindeki diğer etkenlerle açıklanıyor. Kadın-erkek çalışan maaş oranlarını her yıl halka açık bir şekilde raporlanıyor. Performans değerlendirme süreçleri ve terfi politikası tamamen cinsiyetten bağımsız olduğu özellikle belirtiliyor.

Çalışanlar, kanunların tanıdığı uygulamaların daha ötesinde haklarla doğum izinlerini kullanabiliyor. Her yıl doğum iznine ayrılan çalışanların hamilelikten doğum sonrasına kadar geçen süredeki şartlarını iyileştirmek amacıyla, “Annelik Deneyimi” projesi başlatılıyor. Böylece, doğum izni sonrası işe dönme oranlarının atrırılması hedefleniyor. Çalışanların iş-yaşam dengesini başarılı bir şekilde kurmaları için aile yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek tüm konularda onlara destek olmak üzere çocuk bakımı kapsamında haklar da sunuluyor. Emziren çalışanlara, çocuk 1 yaşına gelene kadar emzirme için esnek zaman tanıyor, doğumdan sonraki bir yıl boyunca her gün iki saat izin kullanma hakkı sunuluyor. Alternatif olarak çalışanlar bu izni haftada bir tam gün ya da doğum izinlerinin sonuna eklenecek yaklaşık bir ay olarak toplu şekilde de kullanabiliyorlar. Doğum yapacak kadın çalışanların desteklenmesi amacıyla doğum masrafları için ek sigorta teminatları sunuluyor. Düzenlenen kurslarla (Anne-Baba-Çocuk Akademisi) ebeveyn olan çalışanlara çocuk gelişimi konusunda destek veriliyor.

İmzacılıklar ve Taahhütler

İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşabilmek, kadınların iş dünyasındaki kalıcılığını artırmak ve onların kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olmak için 2014 yılında WEPs’i imzalayan Türkiye’den ilk banka olan Garanti Bankası, WEPs İcra Komitesi’nde de yer alarak, Türkiye’de WEPs’in yaygınlaşması için çalışıyor.

Garanti Bankası, 2015’te, “HeforShe” inisiyatifine desteğini dile getiriyor.

Banka, 2012 yılında alınan, sosyal cinsiyet eşitliğine ve kadınların güçlenmesine verilen önemin bir sonucu olarak gördüğü Fırsat Eşitliği Modeli’ni (FEM) uygulayan ilk şirketler arasında yer alıyor. FEM sertifikasının gereklerine uygun olarak kadın çalışanlar iş ortamında desteklemeye devam ediliyor.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, üst yönetimde ve yönetim kurullarında kadın oranının en az %30 olmasını hedefleyen “%30 Kulübü Türkiye”nin Kurucu Üyeleri arasında yer alıyor.

Garanti Bankası, tüm bu öncü uygulamaları ile 2017 yılından beri Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’den yer alan ilk ve tek şirket konumunda.

Ayrıca banka, Investors in People (IIP) ‘’Altın Sertifikası’’nı ikinci kez almaya hak kazanan Türkiye’den ilk şirket konumunda. Banka, insan kaynağına yatırım yapmayı ve “insan merkezli” yönetim anlayışına dayanan uygulamalarını sürdüreceğinin altını çiziyor.

İşbirlikleri ve Deneyim Paylaşımı

2015’te Professional Women’s Network’e (PWN) üye olunuyor.

2017 yılında, kız kardeşlik, dayanışma ve destek kavramları kapsamında pek çok ilham verici etkinlik düzenleyen ve kadınların kariyer yolculuklarına destek verici pek çok çalışması olan TurkishWIN’e üye olunuyor.

Aile İçi Şiddet Platformu

Aile içi şiddetin beyaz yakalı çalışanların da yaşadığı bir sorun olmasından yola çıkan Garanti Bankası, bu konuda çalışanlarına destek olmak amacıyla Aile İçi Şiddet Platformu’nu hayata geçiriyor. Bu platform ile hem çalışanlara hem de ailelerine aile içi şiddet konusunda hukuki ve psikolojik danışmanlık desteği sunuluyor.

Garanti Bankası’nın bu konuda yaptığı çalışmaya, örnek bir uygulama olarak SKD Türkiye tarafından yayımlanan “İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri” raporunda da yer veriliyor.

Toplum:

Garanti Bankası, 2015 yılında kadınlara temel düzeyde finansal okuryazarlık yetkinliği kazandırmayı hedeflediği KALP (Kadınlar Platformu) adında bir pilot program tasarlıyor. 2016 yılında KALP kapsamında verilen finansal okuryazarlık semineriyle 2.719 kadına ve her biri 3 saatlik 7 uygulama atölyesiyle 212 kadına ulaşılıyor.

Bankacılık hizmetlerine erişimi sınırlı olan veya erişimi olmayan kadınların finansal okuryazarlığını iyileştirmenin amaçlandığı bu etkinlerde katılımcı profili, ağırlıklı olarak 35-55 yaş arası, evli, çocuk sahibi, yaklaşık yarısı çalışan ve %83’ü finansal kapasite geliştirme konusunda motivasyona sahip kadınlardan oluşuyor.

Seminerler sonucunda yapılan etki analizine göre aşağıdaki başlıklar davranış haline geliyor:

 • Birikim yapmak
 • Bütçe yapmak
 • Çocukların gelir ve gider takibi
 • Satın alırken ‘istek mi ihtiyaç mı’ kuralını uygulamak
 • Bir yabancı ile ortak olma fikrine sıcak bakmak
 • Yatırım için bankaya danışmak

Katılımcıların %91’i eğitim içeriğini beğendiğini, %83’ü kendisini bilgilendirdiğini, %70’i ise eğitim içeriklerini hatırlamaya devam ettiğini belirtiyor. Hane içinde yapılan harcamaların gelire göre çeşitlenmesinde tutum değişikliği %48 oranında gerçekleşiyor. Bankacılık ürünleri, tasarruf ve yatırım araçları kullanımının çeşitlenmiş olması açısından davranış değişikliği ise %21 olarak ölçülüyor.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
Atwood’dan Evlenilecek Kadın

Yazdığı tüm romanlarda, okuru çarpıcı ve uç bir gerçeklik boyutuna taşıyan Margaret Atwood'un 1969 tarihli ilk romanı ‘Evlenilecek Kadın’ Doğan Kitap tarafından yeniden yayınlandı.

Haberler
Girişimci kadınlara destek veren kurumlar

Ülke ekonomisine katkı sunan ve istihdam yaratan kadın girişimcilere, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerince sağlanan kredi, hibe ve destekler çoğalıyor.

Haberler
Kızlar eşitliği hissederek büyümeli!

Dünyanın birçok yerinde kız çocuklarının eğitim hakkı yok. Eğitim hakkı olan ülkelerde ise eğitim koşullarının iyileşmesine, kız çocuklarının kendilerini daha eşit ve güvende hissetmesine ihtiyaç var.

Haberler
‘Awen for us’ ile toplumsal cinsiyet eğitimleri

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında yeni bir sosyal girişim daha hayata geçirildi. 'Awen for Us' başta kamu kurumları ve kurumsal şirketler olmak üzere temel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenleyecek.

Haberler
Tarımda kadına destek

Tarım sektöründe faaliyet gösteren kadınları desteklemek amacıyla hayata geçirilen KAGİDER Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’nda son başvuru tarihi 15 Ocak 2020.

Raporlar ve Yayınlar
Dünyanın Kıyısında Dans

‘Dünyanın Kıyısında Dans’ ile Ursula K. Le Guin’i sadece yazar olarak değil insan olarak da tanıma şansını yakalamak mümkün

Haberler
İKSV ‘Yarının Kadın Yıldızları’nı arıyor

İKSV’nin İstanbul Müzik Festivali kapsamında TSKB sponsorluğunda sürdürdüğü ‘Yarının Kadın Yıldızları’ projesine başvurular 13 Mart’a kadar iksv.org üzerinden yapılabilecek.

Haberler
Çalışma yaşamında eşitlik için 4 adım

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, günlük hayatımızda yapacağımız bir dizi değişiklikle mümkün.

Haberler
Borusan’dan kadın girişimcilere 5.5 milyon TL kredi

Borusan Holding, farklı iş alanlarından 3 bin 500 kadına 5.5 milyon TL kredi sağladı.

Haberler
Daha iyi bir dünya için dev adım

TEB Cetelem, BNP Paribas'ın dünya çapında başlattığı #1MillionHours2Help programına dâhil oldu.

Haberler
İşe geri dönüşte kadına destek

Kadınların iş hayatına ara vermelerinin de yeniden işe başlamalarının da bir hak olduğunu savunan YenidenBiz Derneği faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Raporlar ve Yayınlar
Eşitlik medyanın sorumluluğunda

Avrupa Yayıncılar Birliği tarafından yayınlanan ‘Kamusal Yayın Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi’ raporu, Cinsiyet eşitsizliği konusunda yayın organlarının üzerinde çalışması gereken alanları işaret ediyor.

Haberler
İş dünyası ‘toplumsal eşitlik’ dedi

Tüm dünya 2019’da toplumsal gelişimin en önemli yapıtaşının cinsiyet eşitliği olduğu konusunda hemfikir oldu. Bu konuda iş dünyası lokomotif görevini üstlendi.

Haberler
Pınar Abay ING Grubu tepe yönetiminde

ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ING Grubu’na Global İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Raporlar ve Yayınlar
İş yaşamında başarılı olmanın rehberi

‘Kadınlar Nasıl Güçlenir?’ kariyerinde ilerlemek isteyen kadınlara, bakış açılarını değiştirme olanağı yaratarak, iş yaşamında başarılı olmanın çözümlerini sunuyor.

Haberler
Yönetim kurulunda kadın kotası tartışıldı

İş dünyasının önde gelen isimleri yönetim kurullarında cinsiyet eşitliği sağlanması amacıyla ‘İş dünyası tartışıyor: Kotayla mı, kotasız mı?’ adlı münazarada bir araya geldi.

Raporlar ve Yayınlar
Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde Türkiye 130’uncu sırada

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Cinsiyet Eşitliği Endeksi açıklandı. Buna göre Türkiye; kadın-erkek eşitliği konusunda 149 ülke arasında 130’uncu sırada yer aldı.

Haberler
Vodafone’dan babalara 112 gün doğum izni

Vodafone'un yeni global politikasıyla, eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm çalışanlar, 16 hafta tam ücretli ebeveyn iznine sahip olacak.

Raporlar ve Yayınlar
Türkiye’nin gelişimi umut verdi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayınlanan İnsani Gelişme Endeksi’ne göre; Türkiye ilk kez ‘çok yüksek insani gelişme' kategorisine girmeyi başardı.

Haberler
Eşit Adımlar İstanbul Marketing Awards Finali’nde

Eşit adımlar Platformu, İstanbul Marketing Awards’da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İletişimi alanında finale kaldı.

Haberler
Cinsiyet eşitsizliğinin çözümü reklamda

Reklamlardaki zararlı toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını dönüştürmeyi amaçlayan Unstereotype Alliance Türkiye platformu kuruldu. Türkiye, Brezilya’nın ardından Unstereotype Alliance’ın yerelleştirildiği ilk ülke oldu.

Haberler
Finlandiya’yı kadınlar yönetecek

Dünyanın en genç başbakanı Sanna Marin, Finlandiya’da her biri kadınların liderlik ettiği dört partiden oluşan bir koalisyon hükümetiyle ülkeyi yönetecek. Geçtiğimiz hafta kurulan hükümette 19 bakanın 12’si kadın.

Haberler
Eğitimde kadın öğretmen çok yönetici az

Eğitim İzleme Raporu ‘Öğretmenler’ dosyasına göre Türkiye, Japonya’dan sonra kadın okul müdürü oranının en düşük olduğu ülke.

Haberler
İzlanda büyümeyi değil mutluluğu seçti

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, ekonomik büyüme odaklı politikalar yerine insan mutluluğuna öncelik veren bir modele geçileceğini açıkladı.

Haberler
Etiyopya’dan bir kadın hikayesi

Etiyopyalı insan hakları avukatı Yetnebersh Nigussie, Sabancı Vakfı’nın ‘Engelsiz Yaşam Teknolojileri-Eğitim ile Güçlenme’ başlığıyla düzenlediği Filantropi Semineri’ne ana konuşmacı olarak katıldı ve herkese ilham verdi.

Haberler
Kız Kardeşim Projesi büyüyor

Hayata geçirildiği 2015'ten beri yaklaşık 20 bin kadına destek olan Kız Kardeşim Projesi kapsamında Yerel Lezzet Girişimciliği Destek Programı’nın kazananları ödüllerini aldı.

Haberler
Karsan kadın istihdamı çalışmalarına ödül

Karsan, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu tarafından ‘Kadın İstihdamı Ödülü’ne layık görüldü.

Haberler
İklim Konferansı’nda kadının ayak sesleri

WGC Kadın Meclisi, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP25’de taleplerini dile getirdi.

Haberler
Kadın ve gençler için ihracat seferberliği

Export Akademi’ programı, kadın ve genç girişimcileri ihracatta başarılı girişimcilerle bir araya getirecek.

Haberler
Avrupa’dan İstanbul Sözleşmesi’ne onay

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda, İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanması çağrısına yönelik karar tasarısı 91 hayır oyuna karşı, 500 evet oyuyla onaylandı.

Haberler
Kadın Girişimciler ödüllerini aldı

13. Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması, Garanti BBVA ile Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Haberler
Pegasus’tan cinsiyet dengesi sözü

Pegasus Hava Yolları ‘25by2025’ girişimine imza atarak şirket içinde cinsiyet dengesini sağlama konusunda taahhütte bulundu

Haberler
Bilişim sektörü çeşitlilik çalışmalarını artıracak

Türkiye Bilişim Derneği, Avrupa Dijital Kadın Çeşitlilik Bildirgesi (DiversIT Charter) kapsamında bronz sertifika almaya hak kazandı.

Raporlar ve Yayınlar
Yönetim kurullarında kadın sayısı artıyor

‘Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019’ raporu, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından düzenlenen ‘Türkiye Kadın Direktörler Konferansı’nda paylaşıldı.

Haberler
Cinsiyet eşitliği için TSKB’ye 85 milyon euro kredi

TSKB, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yatırım sağlamak amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) 85 milyon euro kredi temin etti.

Haberler
Alman futbolundan cinsiyet eşitliğine büyük destek

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama amacıyla, kadın haklarına saygı duyulmayan ülkelerde milli takım düzeyinde futbol oynamayacaklarını açıkladı

Raporlar ve Yayınlar
Ekonomik büyümede kadına ihtiyaç var

Kadınların istihdama eşit oranda katılımının dünya gayrı safi milli hasıla oranına yüzde 3-6 arası etki oluşturabilir.

Haberler
Japon kadının mücadelesi sürüyor

Japonya’da bazı şirketlerin kadın çalışanlarının gözlük takmasını istememesi cinsiyetçi bir tavır olarak tepki görüyor.

Haberler
Yönetim kurullarında 2025 hedefi yüzde 30 kadın üye

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek ‘Türkiye Kadın Direktörler Konferansı’ 20 Kasım 2019’da gerçekleştirilecek.

Raporlar ve Yayınlar
Aynı işi yapan kadın erkekten yüzde 16 az kazanıyor

Avrupa genelinde kadınlara maaş ödemesinin durduğu gün olarak tanımlanan 4 Kasım 2019’a 'Eşit Ödeme Günü' (Equal Pay Day) adı verildi.

Raporlar ve Yayınlar
Türkiye yerel yönetiminde kadın oranı yüzde 10.7

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR) son raporuna göre; kadınların siyasetteki temsilinde Türkiye, 41 ülke arasında en alt dilimde yer alıyor.

Raporlar ve Yayınlar
KİT’lerde kadın istihdamı yüzde 10

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 Kamu İşletmeleri Raporu, 2018 yılsonu itibarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan kadın oranının yüzde 10.3 olduğunu ortaya koydu.

Haberler
Kadın istihdamının haritası çıkarıldı

Türkiye geneli istihdam durumlarının incelediği rapora göre; kadın istihdamının en düşük olduğu iller Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt oldu. En yüksek iller ise Kastamonu, Çankırı ve Sinop.

Haberler
Dev şirketlerin Ar-Ge’si kadınlara emanet

‘Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri’ araştırmasında, Türkiye’nin en fazla kadın Ar-Ge uzmanı istihdam eden şirketi 849 personelle ASELSAN oldu.

Raporlar ve Yayınlar
Akademik kariyerde öncelik erkeklerin

Yapılan araştırmalar, kadın akademisyenlerin aynı koşullara sahip erkekler kadar hızlı yükselemediğini bir kez daha ortaya koydu.

Raporlar ve Yayınlar
Çeşitlilik kazandırıyor

S&P Global’in yayımladığı rapor, kadın CEO atayan şirketlerin hisse senedi fiyatlarının, diğer şirketlere oranla yüzde 20 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Haberler
Cinsiyet eşitliğine ‘Kürsü’lü destek

‘UNESCO Kürsüleri Programı’na, Maltepe Üniversitesi’nde kurulan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü’ de eklendi.

Raporlar ve Yayınlar
İçinizden gelen sesi dinleyin

Clarissa Estés ‘Kurtlarla Koşan Kadınlar’da, kadını ve kadın doğasını gerçekten anlamak isteyenlere çarpıcı bir deneyim yaşatıyor.

Haberler
KadınErkekEşittirNokta Konferansı’nda kadının gücüne vurgu

YANINDAYIZ Derneği ‘KadınErkekEşittirNokta’ Konferansı’nı gerçekleştirdi. Hedefte; kadının ekonomik, politik ve sosyal yaşamda hak ettiği yeri alması vardı.

Haberler
Çalışan kadına iş yerinde menopoz rehberi

İngiltere’de Uluslararası Menopoz Topluluğu (IMS), iş yerinde menopoz politikası oluşturulması için bir rehber hazırladı.

Haberler
Kadın girişimci ihracatın öncüsü olacak

Kadın girişimcilerin katma değerli üretim ve ihracat artışının öncüsü olması amacıyla yola çıkan ‘İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’ ile kadınlar iş dünyasında gerekli bilgiye ve pazarlara ulaşabilmek için etkin bir iletişim içinde olacak

Raporlar ve Yayınlar
Kadın olmak için en uygun ülke Norveç

Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi; kadın olmak için en uygun ülkeleri sıraladı. Buna göre; kadın olmak için en uygun ülke Norveç, yaşamın en zor olduğu ülke Yemen oldu.

Haberler
British Council’den kültürel işbirliklerine 10 bin TL destek

British Council'den Birleşik Krallık’taki kadın sanatçılar ile Türkiye’deki kültür ve sanat kurumları arasındaki iş birliklerini destekleyecek 10 bin TL’lik Destek Programı için açık çağrı

Raporlar ve Yayınlar
Reklamlarda eşitlik oranı yükseliyor!

Effie Awards Türkiye 2019 Ödüllü Televizyon Reklamlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi araştırması sonuçlarına göre reklamlarda eşitlik oranı yükseliyor.

Raporlar ve Yayınlar
AB ülkeleri için cinsiyet eşitliği hâlâ uzak bir hedef

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'nün (EIGE) yayınladığı Cinsiyet Eşitliği 2019 Endeksi, Avrupa Birliği ülkelerinin cinsiyet eşitliği konusunda bitiş çizgisinden çok uzakta olduğunu gösteriyor.

Haberler
Çalışan annelere 24 ay kreş desteği

Çalışan annelere müjde. 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı çalışan 10 bin 250 kadın, 24 ay boyunca 650 lira kreş desteği alacak.

Raporlar ve Yayınlar
Toplumsal cinsiyete çok yönlü bir bakış

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin farklı yönlerini bir arada değerlendiren bir çalışmanın eksikliğiyle ortaya konan ‘Toplumsal Cinsiyet: Farklı disiplinlerden yaklaşımlar’ kitabı raflarda yerini aldı.

Haberler
Kızlar için STEM Okulu

UNESCO tarafından düzenlenen ‘Kızlar için STEM Okulu Projesi’ ile 200 kız çocuğu bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında eğitim aldı.

Haberler
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl teşhis edersiniz?

Yönetim takımları, şirketlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki genel tutumlarını çok kısa bir liste üzerinden değerlendirebilir.

Raporlar ve Yayınlar
Kadın girişimci gelecekten umutlu

KAGİDER ve Türk Tuborg AŞ. İşbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk kadın girişimcilik endeksi açıklandı. Buna göre; kadın girişimciler geleceğe umutla bakıyor.

Haberler
Melinda Gates’ten toplumsal cinsiyete 1 milyar dolar destek

Melinda Gates toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için 1 milyar dolarlık taahhütte bulundu.

Haberler
KadınErkekEşittirNokta!

‘YANINDAYIZ Derneği’ 24 Ekim’de ‘KadınErkekEşittirNokta!’ konferansına ev sahipliği yapacak.

Haberler
Ev işlerinde cinsiyetçi normlar aşılamıyor

University College London (UCL) tarafından İngiltere’de yapılan bir araştırma, ev işleri söz konusu olduğunda cinsiyetçi normların hâlâ çok güçlü olduğunu gösteriyor.

Haberler
Çevrecilik ‘kadın işi’ mi?

Çevrecilik ve dünyayı korumak için yapılan faaliyetler ‘kadın işi’ olarak görülüyor. Cinsiyet Rolleri adıyla kitap haline getirilen araştırmaya göre; geri dönüşüm için yapılan çalışmalar ve naylon poşet yerine poşet çanta taşıma gibi konularda da erkekler daha az istekli…

Haberler
Cinsiyet-nötr Barbie’ler geliyor

Barbie'nin üretici firması Mattel, temsil, katılım ve çeşitlilik konusundaki gelişmelere, yeni bebek serisi Creatable World ile uyum gösterme kararı aldı.

Raporlar ve Yayınlar
Toplumsal cinsiyete ne kadar duyarlısınız?

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi, ‘Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İletişim Rehberi’ çalışmasını yayınladı.

Raporlar ve Yayınlar
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı

Farklı üniversite ve disiplinlerden birçok bilim insanının çalışmalarını bir araya getiren ‘Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı’ kitabı, kadının eksik haklarından doğan sağlık problemlerini mercek altına alıyor.

Haberler
Serpil Timuray dünya devleri arasında

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO'su Serpil Timuray, ‘HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2019’ listesinin 21’inci sırasında yer aldı.

Haberler
Cinsiyet Eşitsizliği Emmy Ödül Töreni’nde

71. Emmy Ödülleri‘nin ödül alan oyuncularından Michelle Williams, cinsiyet eşitsizliği ve eşit kazanç konusunda Emmy Ödülleri tarihine geçecek bir konuşma yaptı.

Haberler
5050x2020 hareketi yükselişte

Dünyanın en önemli sinema festivallerinin ardından Türkiye’deki festivaller de 5050×2020 kampanyasını desteklemek için harekete geçtiler.

Haberler
‘İyi işler dükkan’ faaliyete geçti!

KAGİDER ve Boyner Grup işbirliğiyle hayata geçirilen “İyi İşler” programı çerçevesinde, Morhipo’nun desteğiyle ‘İyi İşler Dükkan' açıldı.

Haberler
Zorlu Enerji’nin ’Eşit bi’hayat’ çağrısı

Zorlu Enerji Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı ’Eşit bi’hayat’ın tanıtımını Eskişehir’de gerçekleştirdi.

Haberler
Kadın yönetmenlere saygı duruşu

Kadın sinemacıların bakış açılarına, tekniklerine ve ortaya koydukları eserlere odaklanan 11 saatlik ‘Woman Make Film’ belgeselinin fragmanı yayında.

Haberler
Bilim dünyası kadınlarından “Sakallı Kadın Projesi”

“Sakalım yok ki sözüm dinlensin!” deyiminden hareketle oluşturulan “Sakallı Kadın Projesi” dünya çapında bilim kadınlarının desteğiyle büyüyor.

Raporlar ve Yayınlar
Kız çocuklarının ve kadınların büyük yükü

UNICEF tarafından yapılan açıklama kadınların ve kız çocuklarının su taşımak için her gün toplam 200 milyon saate yakın bir zaman harcadıklarını ortaya koydu.

Haberler
ING ve Türk Eğitim Vakfı’ndan, kadınların güçlendirilmesi yönelik “Eşit Gelecek Fonu”

ING, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesine ve kadının ekonomiye eşit katılımına verdiği destek paralelinde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile işbirliğine imza attı.

Haberler
Garanti BBVA’dan Cinsiyet Eşitliği Kredisi

Garanti BBVA, Türkiye ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen "Gender Loan" (Cinsiyet Eşitliği Kredisi) yapısını hayata geçirdi.

Raporlar ve Yayınlar
Kültürde Kadın Gücü Yükselişte

British Council’ın hazırladığı ‘Kültürde Kadın Gücü’ araştırmasına göre kadın profesyonellerin yüzde 55’i kendilerini kültür ve sanat alanında yönetici olmaya hazır hissediyor.

Haberler
Toplumsal eşitlikte yıldız savaşları

Eşit işe eşit ödeme için çaba gösteren Hollywood yıldızları arasında Michael Sheen de var.

Haberler
Kadın girişimciler için dünyanın en avantajlı şehirleri

Yüksek performanslı kadın girişimcilerin yolunu açan 50 şehir belirlendi.

Haberler
Limak UNDP Eşitlik Mührü Programı’nı başlatan ilk Türk şirketi oldu.

Limak Yatırım, iş yerinde cinsiyetler arası ayrımı azaltmak için UNDP'nin Eşitlik Mühürü Programı'nı başlatan ilk Türk şirketi oldu.

Raporlar ve Yayınlar
Cinsiyet Eşitliği Dünyayı Nasıl Kurtaracak?

Cinsiyet Eşitliği Dünyayı Nasıl Kurtaracak toplumsal cinsiyet açısından gerçek eşitliğin yaratılacağı bir dünyanın herkesin menfaatine olacağını göstermeye çalışıyor.

Haberler
Yeşim Tekstil kreşi küresel en iyi örnekler arasında

Yeşim Tekstil kreş uygulaması “Özel Sektörde Kadınların Bakım İhtiyaçlarını Karşılayan Küresel En İyi Uygulamalar” arasında gösterildi.

Haberler
Selpak ve TOG Ön Yargıları Siliyor!

“Ön Yargıları Silelim” kampanyası ile toplumsal farkındalık yaratmaya devam eden Selpak, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte ses getirecek bir projeye imza attı.

Raporlar ve Yayınlar
Eşitlik evde başlar!

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki çalışmalar ailelerin sorumluluk almasıyla hız kazanabilir.

Haberler
Shell Türkiye’nin ilk kadın motor yağı uzmanı

Türkiye’nin ilk kadın motor yağı uzmanı Fatma Altay ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ projesi kapsamında Adana’da görevine başladı.

Raporlar ve Yayınlar
Nüfus ve toplumsal eşitlik ilişkisi üzerine bir analiz

Toplumsal cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere bir çok konuda geleceğe güvenen toplumların, üremek ile ilgili kaygılar taşımadığı düşünülüyor.

Haberler
Kadın Erkek Eşitliği için ortak adım

Kıraça Holding, Karsan ve ILO arasında kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesine ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokol imzalandı.

Raporlar ve Yayınlar
Kendine ait bir oda

Virginia Woolf, kadının toplumdaki yeri konusunda yeri doldurulamayacak bir kadın yazardır ve Kendine Ait Bir Oda zamansız bir kitap olarak daima okunacaklar listesinde yer almalıdır.

Haberler
Yıldızlarla aydınlanan gece!

Sahnede bu kez Bradley Cooper var. Başarılı aktör, kadın yıldızların uğradığı ücret eşitsizliği ile ilgili tepkisini ortaya koydu.

Haberler
Hedef: İş hayatında kapsayıcılık ve çeşitlilik

PWN İstanbul, başlattığı Diversity Lab. ı Çeşitlilik Workshopları ile Türkiye’deki öncü kurumlarda çeşitliliği ve cinsiyet dengeli liderliği destekleyecek çözümler oluşturmayı amaçlıyor.

Haberler
Yıldızlar Parlarsa Gece Aydınlanır!

Mark Wahlberg, kendisinden daha az maaş aldığını öğrendiği rol arkadaşı adına 1.5 milyon dolar bağış yaptı.

Haberler
Suudi Arabistan'da kadınlara yeni haklar tanındı.

Suudi Arabistan'da, kadınlara yönelik birçok medeni ve sosyal açılım içeren bir kararname açıklandı.

Haberler
Solu-Can’ın Gözüyle Toplumsal Cinsiyet

Yumuşak Güç kitabıyla, gerçek gücün şiddet içermediğini günlük hayattan öyküler ve örneklerle anlatan Çağlar Çabuk, “Toplumsal Cinsiyet” gibi sert bir kavramı yine yumuşak bir dille masaya yatırıyor.

Haberler
Parlayan yıldızlar

Benedict Cumberbatch, başrolü paylaştığı kadın oyuncu eşit ödeme almazsa rol almayacağını açıkladı.

Haberler
Cinsiyete duyarlı iletişim kiti

EIGE toplumun her alanında kullanılabilecek ve dildeki cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmeyi planlayan iletişim kitini hazırlayarak, kullanıma açtı.

Raporlar ve Yayınlar
Dünya, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 2030’a hazır değil!

Şu anda yürütülen çalışmalarla, dünyadaki hiç bir ülkede 2030 yılında hedeflenen cinsiyet eşitliği mümkün değil.

Haberler
2030 Kalkınma Gündemi’ne erişmek kadınların tam katılımıyla mümkün

BM tarihinde Genel Kurul’a başkanlık eden dördüncü kadın olan Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa 2030 Kalkınma Gündemi’nde kadının rolüne dikkat çekti.

Haberler
Anadolu’daki tedarikçi şirketlere cinsiyet eşitliği projesi

“Koton Paydaşları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesi, Koton, TSKB, AFD, Escarus iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Haberler
UNESCO’dan kadınların eğitim haklarını ortaya koyan İnteraktif Atlas

UNESCO, kızların ve kadınların eğitim haklarını izlemeyi amaçlayan interaktif bir atlas uygulamasını hayata geçirdi.

Haberler
Yıldızlar parlarken...

Hollywood aktörleri kadınlara yönelik ücret eşitsizliğine karşı seslerini yükseltiyor.

Haberler
Mobil Oil Türk A.Ş.’den cinsiyet eşitliği projesi

Mobil Oil Türk A.Ş., istihdam alanında cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla WIN (Women’s Interest Network-Kadınların Destek Ağı) yapılanmasını Türkiye’de hayata geçirdi.

Raporlar ve Yayınlar
Eyvah CEO Doğuruyor!

Murat Yeşildere ilk kitabı Eyvah CEO Doğuruyor! iş dünyasındaki kadınları, deneyimli bir iş insanı ve bir erkek gözüyle ele alıyor.

Haberler
Cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili şaşırtıcı istatistikler

Cinsiyet eşitsizliği sorunu dünyanın bir çok yerinde farklı şekillerde gerçekleşiyor.

Haberler
Rusya toplumsal cinsiyet kalıplarını esnetiyor.

Rusya'da 1974'ten kalma yasalarla kadınların çalışması yasak olduğu işlerin sayısının azaltılacak. Rus Çalışma Bakanlığı bu amaçla bir yasa tasarısı hazırlıyor.

Haberler
Siemens Türkiye, kadın mühendis ve yönetici oranını artıracak.

Çalışanları arasında kadın mühendis oranı % 23 ve kadın yönetici oranı da % 25 olan Siemens Türkiye, gelecek 4 yıl içinde bunu yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

Raporlar ve Yayınlar
Kadın patronların ücretleri, eşit ücretin yolunu açacak.

Kadın girişimciler –nihayet- kendilerine daha fazla ödemeye başladılar ve bu da eşit ücretin yolunu açan çok önemli bir adım.

Haberler
2020 Oscar’larının ilk kazananı: Cinsiyet eşitliği

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin üyeleri arasında ilk kez cinsiyet eşitliği sağlandı.

Haberler
Şişecam’dan cinsiyet eşitliğine destek

Şişecam üretimde kadın temsilini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar sonrası 11 kadın işe başladı.

Raporlar ve Yayınlar
Mavi yakalı kadınlara ihtiyaç var.

PwC’nin raporuna göre mavi yakalı çalışanlar arasındaki kadın oranı yalnızca %19 ve gelecekte bu oranın artması kritik önem taşıyor.

Haberler
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri Yayınlandı.

TUİK, Türkiye’de doğum, evlenme ve toplumsal cinsiyet istatistiklerini açıkladı.

Haberler
YKKD Lider Kadınlar Projesi yeni mezunlarını verdi.

YKKD, 18 aylık projeyi tamamlayan lider kadınlar için bir mezuniyet töreni düzenledi.

Haberler
Afrika’nın ihtiyacı olan teknolojik gelişim kadınlar için fırsat

Paris, 17-18 Haziran’da 31 ülkeden yaklaşık 250 katılımcının hazır bulunduğu Afrikalı Kadın Girişimciler Forumu’na ev sahipliği yaptı.

Haberler
Çin işe alımda cinsiyet ayrımına önlem alıyor.

Çin’de, iş alanında kadınlara yönelik eşitsizliğin ortadan kalkmasına yönelik bir dizi önlem için adım atıldı.

Haberler
Borçelik, “Kadına Güç İş Yok” projesiyle ödül aldı.

Borçelik’in hayata geçirdiği “Kadına Güç İş Yok” projesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” programında “İyi Uygulama” ödülünü kazandı.

Raporlar ve Yayınlar
Temiz enerji yatırımlarında kadın istihdamı %32

Temiz enerjiye yapılan yatırımlarda kadın istihdam oranı dünya çapında %32. Küresel geçişin başarılı olması için daha fazla kadının yetenek havuzuna dahil edilmesi kritik önem taşıyor.

Haberler
Türkiye’nin kadın dostu şirketleri belirlendi.

Capital Dergisi ve PwC Türkiye işbirliği ile, iş yaşamında kadın istihdamının önemine dikkat çekmek için yapılan “Kadın Dostu 100 Şirket” araştırması yayınlandı.

Raporlar ve Yayınlar
Kadının eşit yasal çalışma hakkı olan ülke sayısı: 6

Dünya Bankası tarafından yayınlanan Kadın, Çalışma Hayatı ve Yasalar 2019 raporuna göre sadece altı ülke kadın ve erkeğe eşit yasal çalışma hakkı veriliyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
KIRMIZI ÇİZGİ DİZİLERİ DE İNCELEDİ

Kırmızı Çizgi, "İstanbullu Gelin" ve "Erkenci Kuş"ta cinsiyetçi dil taraması yaptı

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
P&G’DEN 8 HAFTALIK ÜCRETLİ BABALIK İZNİ

“Bebek bakımı eşlerin ortak sorumluluğu” diyen P&G 8 haftalık ücretli babalık izni uyguluyor

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KREŞLE GELEN FARK

Yeşim Tekstil, fırsat eşitliği alanındaki projelerini, kadın çalışanlarına daha iyi çalışma şartları sunmak ve özel sektörde farkındalık yaratmak hedefleriyle şekillendiriyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
AĞIR SANAYİNİN GÜÇLÜ KADINLARI

Borçelik'in "Kadına Güç İş Yok" projesi, ağır sanayide kalıp yargıları değiştirerek kadınlara yeni istihdam olanakları yaratıyor.

Güncel
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE REKLAMIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNDEN FAYDALANMAK

RVD’nin düzenlediği Reklamda Roller Değişiyor etkinliğinde reklamlardaki kalıp yargıların önüne nasıl geçileceği tartışıldı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
MENTORLUK ÇEMBERİ PROJESİ: KADIN ÇALIŞAN ORANI DAYANIŞMA RUHU İLE ARTACAK

Ericsson tarafından başlatılan Mentorluk Çemberi Projesi (MCP) ile kadınlara gruplar halinde mentorluk veriliyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
HAYDİ KIZLAR KODLAMAYA KIZ ÇOCUKLARINI GELECEĞE HAZIRLIYOR

Borusan Holding, Haydi Kızlar Kodlamaya Projesi ile çalışanlarının çocuklarına bilim insanı, mühendis, bilgi işlemci olmanın yolunu açıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
ÜLKEM İÇİN: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN ÖNYARGILAR ORTADAN KALKMALI

Koç Holding, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki geleneksel rol dağılımına yönelik algıları ortadan kaldırmaya odaklanıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
KAZANDIRAN DENGE ANLAYIŞI: KARİYERİ VE ÖZEL HAYATI DOĞRU YÖNETME ŞANSI

Kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefleyen Unilever Türkiye, 2013 yılında Kazandıran Denge isimli eşitlik anlayışını hayata geçirdi.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
TSKB: KAPSAYICI KALKINMADA FIRSAT EŞİTLİĞİNİN ROLÜ

Fırsat eşitliğinin bir ayrıcalık değil, bir hak olduğuna inanan TSKB, finansal destekleri, KSS çalışmaları, insan kaynakları yaklaşımıyla konuyu bir bütün olarak ele alıyor.

Güncel
EŞİT BİR TOPLUM İÇİN 100 OYUN 100 OKUL

“100 Oyun 100 Okul” Türkiye’nin 50 ilindeki 100 okula göndereceği Toplumsal Eşitlik Kiti ile 10.000 çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
EVE: KENDİN OL, POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKAR!

L’Oréal küresel olarak uyguladığı Çeşitlilik Politikası kapsamında, Liderlik Semineri Programı EVE’ye (HAVVA) katılımcı gönderiyor

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
DEĞERLEME HİZMETLERİNDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ

PwC, çoğunluğu erkek çalışanlardan oluşan Değerleme Hizmetleri Birimi’nde kadın oranını üç yılda yüzde 50’ye çıkarmayı hedefledi.

Raporlar ve Yayınlar
AVRUPA BİRLİĞİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi, AB ülkelerinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki performasını iş, para, bilgi, zaman, güç ve sağlık başlıklarına göre değerlendiriyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
HAYDİ KIZLAR KODLAMAYA

Borusan Holding, Haydi Kızlar Kodlamaya Projesi ile çalışanlarının çocuklarına bilim insanı, mühendis, bilgi işlemci olmanın yolunu açıyor. 2016 yılında başlatılan proje ile Holding, kız çocuklarını bilişim teknolojileriyle yakınlaştırarak geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
VODAFONE’DA KADIN İSTİHDAMI VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Vodafone, toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanması ve beraberinde kadın istihdamı oranının artmasının, “akıllı ekonomi modeli” olarak benimsenmesi gerektiğine inanıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
EKORE %50-50 KURALI

EkoRE’nin 3 senedir uyguladığı %50-50 kuralı ile mühendislik okuyan stajyerlerin yarısının kadınlardan oluşmasına dikkat ediliyor.

Güncel
DÜNYADA OKUMA YAZMA BİLMEYENLERİN ÜÇTE İKİSİ KADIN

UNESCO'nun paylaştığı bilgilere göre son 50 yılda okuryazar sayısında önemli bir artış olmasına rağmen dünyada hala 750 milyon kişi okuma yazma bilmiyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
SHELL'DE KADIN ENERJİSİ PROJESİ

Shell & Turcas ve İŞKUR iş birliği ile 5 yılda 5 bin kadın çalışma hayatına dahil edilecek.