Gençlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı araştırmasına göre, Türkiye’de gençlerin yüzde 83’ü ülkede cinsiyet eşitliği olmadığını düşünüyor.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan her türlü etken ve önyargıyla erkeklerin aktif katılımı ile mücadele amacıyla kurulan Yanındayız Derneği’nin yaptığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı araştırmasına göre; Türkiye’de gençlerin yüzde 83’ü ülkede cinsiyet eşitliği olmadığını düşünüyor. Araştırmada gençlerin cinsiyet eşitliğine yaklaşımı, kadına yönelik şiddet algısı, Türkiye’deki kurumların toplumsal cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik çalışmalarına dair bakışı, şiddeti algısı, gençlerin şiddete maruz kalıp kalmadığı gibi konular ele alınıyor. 13 bin gencin katıldığı araştırmanın çarpıcı sonuçlarına göre; gençlerin yüzde 70’i yaşamları boyunca en az bir kez cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğradığını söylüyor. Genç kadınların yüzde 82’si, erkeklerin yüzde 40’ı bu fikri destekliyor. Gençlerin yüzde 54’ü bu durumda yeterli bir tepki gösteremediğini belirtiyor.

Kadınların yüzde 87’si şiddete uğruyor

Araştırmaya göre; şiddet her türüyle gençler arasında görülüyor. Gençlerin yüzde 82’si şiddete uğradığını belirtirken, psikolojik şiddet en yaygın şiddet türü. Gençlerin yüzde 88’i psikolojik, yüzde 48’i dijital, yüzde 43’ü ekonomik, yüzde 31’i fiziksel şiddete maruz kalırken yüzde 22’si cinsel şiddet mağduru. Kadınların yüzde 87’si şiddete uğradığını dile getirirken, bir gencin, ‘23 yıllık yaşantımın her saniyesinde kadın olarak psikolojik, cinsel, ekonomik şiddete maruz kaldım. Bu şiddeti uygulayanlar yabancı insanlar değil abilerim, komşularım, arkadaşlarım gibi yakın çevremden insanlardı. Bunu değiştirmek için her zaman çabaladım ve çabalamaya da devam edeceğim’ sözleri yaşananları da gösteriyor.

Gençler arasında flört şiddeti yaygın

Gençler arasında flört şiddetinin de yüksek olduğu göze çarpıyor. Gençlerin yüzde 36’si flört şiddetine maruz kaldığını belirtirken bu oran kadınlarda daha yüksek. Gençlerin yüzde 91’i cinsel ilişkiye zorlamanın da şiddet olduğunun bilincinde. Gençlerin yüzde 61’i partnerlerinin sosyal medya hesaplarının şifrelerini istemesini şiddet olarak görürken, yüzde 77’si partnerlerinin kendilerini giyiminden dolayı kısıtlamasının şiddet olduğunun farkında. Ama gençler arasında kıskançlık şiddet olarak görülmüyor. Gençlerin sadece yüzde 27’si kıskanılmayı şiddet olarak görüyor. Yine gençlerin yüzde 6’sı kadınların tam anlamıyla eşitliğe ulaşmasında erkeklerin desteğini yeterli bulurken, gençlerin yüzde 80’i ‘cam tavan’ engeline takıldığını belirtiyor. Kadınlar da bu oran daha yüksek. Kurumların da toplumsal cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik çalışmalarını gençler yetersiz buluyor.

‘Kaplumbağa hızında yol alan bir ülkeyiz’

Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğinde kaplumbağa hızında yol alan bir ülke olduğunu 

belirten Yanındayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger şunları söyledi: “Bu çalışma ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygın bir şekilde içselleştirilmesinin önündeki engelleri kaldırarak, toplumdaki tutum ve davranış biçimlerinin değişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu hızın artması için özel sektör, kamu ve sivil toplum örgütlerinin el ele vermesi, birlikte çalışarak daha çok ortak proje gerçekleştirmesi ve ataerkil zihniyet dönüşümünün sağlanmasına katkı sunulması şart.” 

Kaynak: Milliyet

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.