Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi

Yayınlanma Tarihi: 04.08.2022

SKD Türkiye olarak konsorsiyum ortaklarından olduğumuz, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) ortak finansmanıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen, “Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi” (DEEP) geçtiğimiz Şubat ayında resmi olarak başlatıldı.

Açılış toplantısı 23 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen projede, AB Döngüsel Ekonomi Modeli doğrultusunda, Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişte kurumsal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında, Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçiş potansiyeli değerlendirilecek, entegre atık yönetimi açısından ulusal ve yerel yönetimlerin yönetim kapasiteleri iyileştirilecek ve AB Döngüsel Ekonomi Modeli ile uyumlu "Ulusal Strateji ve Eylem Planı" geliştirilecek.

Projenin "AB Döngüsel Ekonomi Paketi ile Türkiye Bağlamının Karşılaştırılması" konulu faaliyeti kapsamında, detaylı bilgilerin toplanması ve paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik pazar araştırması başlatılmıştır.

SKD Türkiye projede konsorsiyum ortağı olmasının yanı sıra, pazar araştırması çerçevesinde görüşüne başvurulan paydaş sivil toplum örgütleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede SKD Türkiye ve platform üyelerimizin vereceği bilgi, görüş ve öneriler de proje için büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla, değerli üyelerimizin görüşlerini sunabilmesi için hazırlanan “Genel Değerlendirme ve Pazar Araştırması Anketi”nin doldurularak ülkemizin yeşil dönüşümü için büyük önemi olan projeye katkı sağlanması beklenmektedir.

DEEP Görüş Formu 

DEEP Mevzuat Taslak Eylemleri 

Lütfen anketi 19 Ağustos 2022 tarihine kadar doldurarak serrae@skdturkiye.org adresine iletiniz.

 

Ankete Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız