Su Yönetiminde İşbirlikleri Çalıştay Raporu

Yayınlanma Tarihi: 11.03.2015

 
18 Aralık 2014, İstanbul

1. Giriş

Dünyada kişi başına düşen kaliteli su miktarı her geçen gün azalmaktadır. Enerji, gıda güvenliği, çevre ile ilişkiler ağını oluşturan temel unsur olan “SU”, bugünün ve geleceğin en önemli “sürdürülebilirlik” başlıklarından birini oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Su Çalışma Grubu’nun, Doğa Koruma Merkezi, Yaşama Dair Vakıf ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü işbirliği ile hazırladığı “Türkiye’de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yaklaşımlar Çevresel Perspektif” raporu 2014 yılı başında kamuoyuna açıklanmıştır. Aynı yıl içerisinde su konusundaki kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere kilit paydaşlar arasında diyalog ortamı yaratmak, paydaşların beklentileri ve taleplerini birbirlerinden dinlemelerini teşvik etmek ve bu yolla işbirlikleri oluşmasını sağlamak amacıyla “Su Yönetiminde İşbirlikleri Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Raporun devamı için tıklayınız.