Plastik Taahhütleri Rehberi Tanıtım Toplantısı

Yayınlanma Tarihi: 28.07.2020

İŞ DÜNYASI PLASTİK GİRİŞİMİ “PLASTİK TAAHHÜTLERİ REHBERİ”Nİ İMZACILARINA TANITTI

Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD iş birliğinde başlatılan İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) için hazırlanan “Plastik Taahhütleri Rehberi” tamamlandı. Plastik kirliliğini azaltmaya ve bu yönde taahhüt vermeye yönelik ayrıntılı çalışmaları içeren rehber, 28 Temmuzda gerçekleştirilen webinarda tanıtıldı

İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) 28 Temmuz’da düzenlenen bir webinar ile şirketlere SKD Türkiye tarafından 3 aylık yoğun bir süreçte hazırlanan ve dört bölümden oluşan kapsamlı rehberi tanıttı. Rehber, şirketlerin plastik kirliliğini azaltma taahhütlerini en etkin şekilde yerine getirebilmeleri için, küresel ağlarla mevcut iş birlikleri ve yapılan araştırma, değerlendirme ile analizlere dayanılarak hazırlandı. Ulusal boyutta bu kapsamda hazırlanan ilk çalışma olma niteliği taşıyan Rehber İPG imzacısı olup taahhüt verecek şirketlerin kullanımına sunulacak.


İPG döngüsel plastik ekonomisini gerçekleştirme vizyonuyla Kasım 2019’da Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD iş birliğiyle hayata geçti. Türkiye’nin ilk ve tek plastik girişimi olan İPG, ülkemizde plastik kirliliğinin azaltılmasını hedefliyor. İPG, iş dünyası başta olmak üzere, plastik değer zinciri aktörlerini, yerel yönetimleri ve kamu kurumlarını, yatırımcıları, STK’ları, akademiyi ve vatandaşları yani tüm plastik değer zincirinin çoklu paydaşlarını bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor.


İş Dünyası Plastik Girişimi, özel sektör kuruluşlarının plastik kirliliğini azaltmaya yönelik taahhüt oluşturmalarını teşvik etmek ve taahhütlerini şeffaf bir şekilde yıllık olarak raporlamalarını sağlamak amacıyla kuruldu. Girişim’de yer alan şirketlerin plastik taahhütleri düzenli olarak gözden geçirilecek ve kaydedilen ilerleme her yıl kamuoyu ile paylaşılacak. Şu ana kadar elliye yakın şirket Girişim’e dahil olarak plastik kirliliğini azaltmaya yönelik taahhütlerini açıklayacağını beyan etti. 

İPG hakkında:
İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG), özel sektör kuruluşlarının plastik meselesine yönelik somut eylemlerini teşvik etmek; mevcut çalışmaları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda bir araya getirmek; farkındalığı ve işbirliğini artırmak; savunuculuk yapmak ve iletişimi desteklemek amacıyla Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD iş birliği ile oluşturuldu. Girişim, plastik ile ilgili taahhütlerini açıklayacak 26 şirketin katılımıyla 20 Kasım 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştı. Temmuz 2020 itibarıyla ise, taahhüt beyan edeceğini açıklayan şirket sayısı 47’ye ulaştı. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, İPG’nin çözüm ortağı olarak çalışmalara destek veriyor.