Pandemi Döneminde Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği İyi Uygulamaları Paneli Gerçekleştirildi

Yayınlanma Tarihi: 23.12.2020

TSKB ve AFD iş birliğiyle, SKD Türkiye tarafından hayata geçirilen Eşit Adımlar Platformu, “Pandemi Döneminde Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği İyi Uygulamaları” paneline ev sahipliği yaptı.
 
TSKB ve AFD iş birliğiyle, SKD Türkiye tarafından hayata geçirilen Eşit Adımlar Platformu, 23 Aralık Çarşamba günü fırsat eşitliği alanında önemli bir panele ev sahipliği yaptı. “Pandemi Döneminde Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği İyi Uygulamaları” panelinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ece Börü, Eşit Adımlar platformunun faaliyetleri hakkında detaylı bilgi vererek, TSKB’nin iyi uygulama örneklerinden söz etti. Panelde, Ece Börü’nün konuşmasının ardından, kadın eşitliği alanında iyi uygulama örnekleriyle ön plana çıkan birçok şirketin güncel faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşıldı.
 
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye (SKD) tarafından Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) desteğiyle hayata geçirilen Eşit Adımlar Platformu, 23 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen online etkinlikte “Pandemi Döneminde Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği İyi Uygulamaları” paneline ev sahipliği yaptı. SKD Türkiye Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu tarafından, Eşit Adımlar Platformu faaliyetleri kapsamında düzenlenen panelin açılış konuşmasını TSKB Genel Müdürü Ece Börü gerçekleştirdi, moderatörlüğünü ise SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvık üstlendi. TÜSİAD tarafından hazırlanan Covid Salgının Kadın Çalışanlara Etkisi raporunun sunumunun ardından, SKD Türkiye üye şirketlerinden Limak Holding, P&G Türkiye, Philip Morris, Shell Türkiye ve Vodafone iyi uygulama örneklerini paylaştılar.
 
“İş Dünyasında Fırsat Eşitliğine Dair Her Şey”
Açılış konuşmasında; Eşit Adımlar Platformu’nda fırsat eşitliğiyle ilgili güncel gelişmeleri ve şirketlerin gerçekleştirdiği iyi uygulamalara yer verdiklerini dile getiren Ece Börü, ölçüm araçlarını, araştırmaları, mevzuat ve düzenlemeleri de paylaştıklarını belirterek, platformu dijital bir rehber olarak konumlandırdıklarını ifade etti. SKD Türkiye Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda iş dünyasında ve şirketlerde toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyleyen Börü, “Strateji ve iş birliklerinin geliştirilmesi, kadın dostu şirketlerin ve fırsat eşitliğini gözeten iyi uygulamaların çoğalması için çalışıyoruz. Sosyal medya kanallarımızda her gün yeni bir konuyla takipçilerimize doyurucu içerikler sunmak için heyecanla çalışıyoruz. Pandemiyle beraber tüm buluşmaların online ortama taşındığı, kapasite geliştirmek için dijital platformların daha da önem kazandığı günümüzde Eşit Adımlar da ‘İş Dünyasında Fırsat Eşitliğine Dair Her şey’ mottosuyla bu yönde adım atmak isteyen şirketlere kapsamlı bir rehber sunuyor. Eşit Adımlar’ın geçtiğimiz haftalarda Paris’te 450’ye yakın kalkınma bankasının katılımıyla gerçekleşen Finance in Common zirvesinde dünyadan 30 farklı örnek proje arasında yer aldığını da sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.
 
Kadın dostu şirket karneleri yüzde 30 oranında iyileşti
İyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı çevrim içi etkinlikte TSKB’ye ilişkin örnek bir uygulamayı da aktaran Börü, “Bildiğiniz gibi TSKB kalkınma odaklı çalışan bir misyon bankası. Biz de son 4 yılda bu konuya özel bir konsantrasyon geliştirdik ve kendimize kadın istihdamını artırma yönünde bir hedef belirledik. Bu kapsamda firmalarda ölçümler yapmaya ve kadın dostu şirket karneleri belli bir seviyenin üzerinde olan şirketlere uygun maliyetli yatırım kredileri sunmaya başladık. Gelişime açık şirketlerimize ise rehberlik ederek beraberce aksiyon planları çıkardık. Kısa sürede şirketlerimizin karne notları yüzde 30 oranında iyileşirken, kadın çalışan sayıları da yüzde 15 oranında artış gösterdi. Bu süreçte gördük finansmana erişim, cinsiyet eşitliği alanında da önemli bir dönüştürücü güce sahip. Destek verdiğimiz şirketler dönüştükçe kadın çalışan sayıları da kadın çalışanlara sağlanan imkanlar da artıyor” dedi.
 
Covid Salgının Kadın Çalışanlar Açısından Etkisi Rapor Bulguları
TÜSİAD Sosyal Politikalar Direktörü Ezgi Çelik; ‘’Pandemi sürecinde şirketler öncelikle sağlık konusunu dikkate alarak çalışanlarının evden çalışmasına olanak tanıdılar. Ancak bu süreç beraberinde farklı sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Kriz, doğal afet, salgın gibi olağanüstü durumlarda kadınlar erkeklere göre daha orantısız etkileniyorlar’’ dedi. ‘’ Bu noktada zaten var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği daha da derinleşiyor’’ diyerek önemli bir soruna dikkat çekti.
Buradan hareketle TÜSİAD, TURKONFED ve  UN Women işbirliği ile Covid Salgının Kadın Çalışanlar Açısından Etkisi raporunun hazırlandığını belirtti. Daha sonra raporun ana bulguları ile ilgili Doç. Dr. Emel Memiş ve UN Women Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı tarafından sunumlar gerçekleştirildi. 
 
Mart- Haziran 2020 döneminde 339 şirketin katılımı ile hazırlanan raporda; 
Kadın ve erkek çalışanların ilettikleri sorunlar alanında en büyük farkın ev-iş dengesi ve artan şiddet bağlantılı olarak ortaya çıktığı,
Kadın çalışan oranlarında kadın temsiliyeti yüksek şirketlerde Covid-19 ile mücadele ekiplerinde kadın temsiliyeti görüldüğü,
Kısıtlama sürecinde şirketlerin %76’sının özel önlemler aldığı, %26’sının ise kadın çalışana özel önlemler aldığı,
Sorun tespiti yapan şirketlerin harekete geçme hızının yavaş olduğu,
Eşitlik Endeksi analizlerine göre, şirketlerin Covid-19 salgını öncesinde izledikleri stratejiler ve yürüttükleri faaliyetlerin salgın etkilerine yönelik aldıkları önlemlerde etkili olduğunun saptandığı belirtildi. 
 
İyi Uygulama Örnekleri
Limak Holding Kurumsal İletşim Direktörü Şeyma Adıyaman, kadın ve erkeğin her alanda eşit şartlara sahip olması amacıyla 5 yıldır yürüttükleri ve 430 genç mühendis kadına ulaştıkları ‘’Türkiye’nin Mühendis Kızları’’ projesini, projenin pandemi sürecindeki seyrini ve UNDP ile yürüttükleri ‘’Eşitlik Mührü’’ projesini aktardı. 
 
P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Kıdemli Direktör Berna Yener Aksu, pandemi sürecinde hayata geçirdikleri “flex@work” çalışmasını aktardı.  Evde çalışmada çocuk bakımı konusunda kadın erkek arasında eşit iş dağılımını teşvik eden projelerini paylaştı.
 
Philip Morris Türkiye Dış İlişkiler Müdürü Betül Çimen, çalışanlardan geri bildirim alma ve hızlı çözüm üretme amacıyla hayata geçirdikleri “Çalışan Destek” programının pandemi sürecindeki işleyişini anlattı. Pandeminin başında daha sağlık ve hastalıktan korunmaya yönelik gelen soruların ilerleyen dönemde ebeveyn ve çalışma ergonomisi üzerine evrildiğini gözlemlediklerini aktardı. Ayrıca  “Equal Salary Sertifikasyonu” ile öncü olmayı hedeflediklerini anlattı. 
 
Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Okyar Perdeci, erkek yoğun bir sektörde kadın istihdamını arttırmak amacıyla hayata geçirdikleri ‘’Shell’de Kadın Enerjisi’’ projesini paylaştı. Yönetim kadrosundan benzin istasyonlarına kadar tüm çalışma alanlarında dengeli bir cinsiyet dağılımı gözettiklerini aktardı.
 
Vodafone Türkiye, Kamu Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Kıdemli Müdürü Erdal Kiraz,  pandemi döneminde hayata geçirdikleri ‘’Dijital Benim İşim’’ projesi ve ‘’Yeni Nesil Çağrı Merkezi ‘’ projesi’nin kadın istihdamına etkilerini aktardı.  Dijitalleşmenin ön planda olduğu bu süreçte kadınların istihdama katılımının ön plana çıkmasını hedeflediklerini söyledi.