Kaynak Verimliliği Danışmanlığı ve Eylem Planı Çalıştay Toplantı Moderasyonu ve Raporlama Hizmet Alımı İhalesi

Yayınlanma Tarihi: 13.05.2022

SKD Türkiye ve İSO ortaklığı ile yürütülen, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi” kapsamında, 25 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen “Kaynak Verimliliği Danışmanlığı ve Eylem Planı Çalıştay Toplantı Moderasyonu ve Raporlama Hizmet Alımı İhalesi” sonuçlanmıştır.

Söz konusu ihale Yüksek Çevre Mühendisi Ferda Ulutaş İşevi’ne 342.000 TL bedelle verilmiş olup, ihaleye ilişkin sözleşme 9 Mayıs 2022 tarihinde imzalanmıştır.