Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi

Yayınlanma Tarihi: 01.04.2022

“Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi” Kaynak Verimliliği Danışmanlığı ve Eylem Planı Çalıştay Toplantı Moderasyonu ve Raporlama Hizmet Alımı İhalesi  
 
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmekte olan TR10/21/YEP/0201 referans nolu
“Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi” İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığı ile yürütülmektedir. Proje 15 Şubat 2022 – 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 
Projenin amacı, İstanbul sanayinde, öncelikli sektör ve değer zincirlerinde kaynak verimliliğinin ve döngüselliğin arttırılmasına her yönüyle katkı sağlanması; buna yönelik sürdürülebilir bir yapının oluşturulması ve paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu kurulacak, öncelikli sektörlerde belirlenen firmalara döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ile ilgili bire bir analiz, danışmanlık ve eğitim hizmeti verilecek, bunun yanı sıra sektörel yol haritaları ve eylem planları oluşturularak iş birliklerinin geliştirilmesi sağlanacak, ilgili alanlarda eğitim ve sertifika programları düzenlenerek de sürdürülebilir bir etki bırakılması hedeflenecektir.
 
Proje kapsamında aşağıda yer alan 2 başlıkta belirtilen detaylar çerçevesinde hizmet alımı gerçekleştirilecektir.
 
(1) Proje faaliyetleri kapsamında yapılacak analizler, eğitimler, sektörel çalışmalar ve eylem planı hazırlanmasına yönelik kaynak verimliliği danışmanlığı hizmeti sağlanması 
Proje kapsamında seçilecek 21 firma için yürütülecek analizler için gerekli ön çalışma, koordinasyon, analiz raporlarının değerlendirilmesi ve analiz raporu çıktılarının konsolide edilerek genel değerlendirme raporu hazırlanması; seçilecek firmalara döngüsel ekonomi eğitimi verilmesi, belirlenen 3 sektör için analizlerin yapılarak iş birliği faaliyetleri için teknik destek sağlanması ve sektörel eylem planlarının hazırlanması
 
(2) Eylem planı çalıştay toplantılarının moderasyonu ve raporlamasının yapılması
Belirlenen 3 sektör için gerçekleştirilecek toplam 12 çalıştayın planlamasının ve kurgusunun yapılarak, moderasyonunun yürütülmesi ve çıktıların raporlanması
İhaleyle ilgili dokümanların listesi aşağıda yer almakta olup tüm dokümanlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.
 
•             DEKVEP_Kaynak Verimliliği Danışmanlığı_İhale Davet Mektubu
•             DEKVEP Bölüm A İsteklilere Talimatlar
•             DEKVEP Bölüm B Ek-1 Genel Koşullar
•             DEKVEP Bölüm B Ek-2 Teknik Şartname
•             DEKVEP Bölüm B Ek-3 Teknik Teklif
•             DEKVEP Bölüm B Ek-4 Mali Teklif
•             DEKVEP Bölüm B Ek-5 Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
•             DEKVEP Bölüm B Sözleşme ve Özel Koşullar
•             DEKVEP Bölüm C Diğer Bilgiler
•             DEKVEP Bölüm D Teklif Sunum Formu
•             DEKVEP Değerlendirme Komitesi Tayini
 
İlgililere ilanen duyurulur.