2018 yılında kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29.4 olarak gerçekleşti. Yönetici konumunda çalışanların ise sadece yüzde 14.7’si kadın.

Koç Üniversitesi, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü işbirliğiyle hazırlanan, ‘2018 Verileriyle Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ raporu yayımlandı. Rapor, sağlıktan boşanmaya dek geniş bir bakış açısıyla Türkiye’deki toplumsal cinsiyet istatistiklerini gözler önüne seriyor. 

Kalp hastalıklarından ölüm ilk sırada

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de koroner arter hastalıkları yüzde 38 oranı ile bir numaralı ölüm sebebi olarak öne çıkıyor. Bu; tüm kanser türlerinden daha yüksek bir oran. Kadınların ölüm nedenleri arasında yüzde 19.7 ile ikinci sırayı iyi ve kötü huylu tümörler alırken, üçüncü sırada yüzde 11 ile solunum sistemi hastalıkları yer alıyor. Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında meme (yüzde 24.7), tiroid (yüzde 12.1), kolorektal (yüzde 8.3), uterus korpusu (yüzde 5.5) ve akciğer (yüzde 5.1) kanserleri geliyor. Bu kanserleri sırasıyla mide (yüzde 3.7), over (yüzde 2.8), non-hodgkin lenfoma (yüzde 2.8), uterus ser-viksi (yüzde 2.5) ve beyin-sinir sistemi (yüzde 2.1) kanserleri izliyor.

Dünyanın yüzde 28.8’i obez 

Dünya Sağlık Örgütü 2018 verilerine göre; nüfusun yüzde 28.8’inde obezite var. Raporda kadınlarda bu oranın yüzde 35.9, erkeklerde ise yüzde 21.6 olduğu ifade ediliyor. Kontrol edilebilen diğer biyolojik risk faktörlerinden hipertansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol teşhisi konma oranı kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla. 

Eğitime erişimde eşitlik sağlandı

Rapora göre; Türkiye’de son on yıl içinde eğitime erişim ve okullaşma alanlarında cinsiyet eşitliğinin büyük oranda sağlandığı görülüyor. Buna karşılık, coğrafi ve bölgesel farklılık, kız öğrencilerin yoğunlaştığı eğitim alanları ile okul türleri, okuldan erken ayrılma ve yükseköğretimde kadın öğrencilerin daha az paya sahip olması ise eğitim alanında hâlâ kat edilecek önemli mesafeler. 2018’de yükseköğretimde, ilk ve ortaöğretime göre kadınların erkeklere oranla daha az katılımı izlendi. Lisans eğitiminde toplam öğrenci sayısının yüzde 45.9’unun, açık öğretimde yüzde 42.2’sinin, meslek yüksek okullarında ise yüzde 41.8’inin kadın olduğu açıklandı. 

İstihdama katılım oranı yüzde 29.4 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2018 yılında kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29.4 olarak gerçekleşti. Bu oranın son yirmi yılda yalnızca yüzde 2.2 arttığı belirtiliyor. Okuryazar olmayan kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 16.1 iken lise altı eğitim düzeyine sahip kadınlarda bu oran yüzde 28.1, lise mezunu kadınlarda yüzde 34.6, mesleki veya teknik lise mezunu kadınlarda ise yüzde 42.8 olarak gerçekleşti. 2018 yılında da iş gücüne dâhil olmayan kadınların yüzde 54.8’i sebep olarak ev işleriyle meşgul olduklarını belirtti. 2018 verilerine göre; yönetici konumunda çalışanların sadece  yüzde 14.7’sinin kadın olduğu görüldü. 

Raporun tamamını bu linkte bulabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
MASTERCARD GİRİŞİMCİLİK ORTAMINI DEĞERLENDİRİYOR

2018’de ikinci kez yayınlanan Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 57 ülkeyi değerlendiriyor.

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.