Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Girişimciliği Raporu açıklandı

Kadın istihdamının mevcut durumunu tespit etmek ve kadın istihdamını etkileyen faktörleri inceleyerek istihdamı artırmaya yönelik geliştirilecek politikaları ortaya koymak amacıyla hazırlanan Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Girişimciliği Raporu, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı ve kadın girişimcilik ekosistemi ile ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu. Maliye Hesap Uzmanları Vakfı ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan rapora göre; kadınların iş gücüne katılım oranının en yüksek olduğu alan hizmet sektörü. Bu alanda kadın istihdam oranı yüzde 59.6 olarak belirlenirken, hizmet sektörünü yüzde 22.6 ile tarım, yüzde 16.7 ile sanayi ve yüzde 0.9 ile inşaat sektörü izledi. Raporda, kadın istihdamının ve girişimciliğinin gelişmesinin Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik geleceğine olumlu yansımaları olacağına dikkat çekildi.

5 Aralık’ta kadına seçme ve seçilme hakkı verildi

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, raporu 5 Aralık’ta açıklama nedeniyle ilgili olarak; “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88'inci yıldönümü. Kendi döneminde devrim niteliğinde olan, büyük bir vizyonu ortaya koyan bu karar, modern dünyaya öncülük etmiş ve bir bakıma tarihin seyrini değiştirmiştir. Harvard Üniversitesi'nden Prof. Claudia Goldin, kadınların istihdam ve girişimcilik alanındaki gelişimini “Sessiz Devrim” olarak niteliyor. Türkiye, dünyada bu devrimi en hızlı ve etkili şekilde gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor” dedi.

Dünya büyük bir dönüşümün içinde 

“Türkiye'de Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği, geleceği inşa ederken üzerinde durmamız ve gelişimini desteklememiz gereken en öncelikli konu başlıkları arasında yer alıyor. Dünya çok büyük bir hızla süregiden kapsamlı bir dönüşüm sürecinde. Bu dönüşüme uyum sağlama kabiliyeti ülkelerin gelecekte nasıl konumlanacağını ve geleceğin çok daha sert rekabet koşullarını tayin edecek. Yarısı kadınlardan oluşan nüfusumuz göz önüne alındığında kadınların ekonomiye ve iş gücüne etkin şekilde katılımını sağlamadığımız senaryoda ülkemizin bu rekabette bir eli bağlı mücadele etmek zorunda kalacağı açıktır. Prof. Dr. Sayın Gülay Akgül Yılmaz öncülüğünde, birbirinde kıymetli uzmanların hazırladığı raporumuzun kadın istihdamı ve girişimciliği alanındaki çalışmalara ve hedeflere katkı sunacak değerli bilgileri ortaya çıkardığına inanıyoruz. Vakıf olarak önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızı geliştirme ve derinleştirme kararlılığındayız.”

Yüzde 67 istihdama katılmıyor

Raporda, 80 ilde bin 613 kadın girişimciyi kapsayan ve 2004-2021 yılları arasında kadınların iş gücüne katılımı, istihdam oranı ve işsizlik gibi göstergelerin incelendi. Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz raporla ilgili olarak; ‘'Türkiye'de şu anda istihdamdaki kadınların yüzde 60'ı hizmet sektöründe, tarım sektörü yüzde 22 civarında, sanayi istihdamı yüzde 16 civarında. Güneydoğu illerinde kadın istihdamının çok az olduğu görülüyor. Kadının istihdama katılması çok önemli. İstihdama katılmayan kadın erkeğin gelirini paylaşıyor. Yüzde 67 oranında istihdama katılmayan kadın gelir oluşturamıyor. Kadın istihdama katıldığı zaman aile de güçlü olur, kadının istihdama katılmasıyla kalkınma hızlanır, ekonomi daha sağlıklı büyür. Kadınların yüzde 32.8'i iş gücüne katılıyor'' ifadelerini kullandı.

İş gücüne katılımda en yüksek oran Doğu Karadeniz’de

Araştırmada Türkiye'de bölgeler bazında kadınların iş gücüne katılım oranlarını da incelendi. Buna göre, yüzde 41.6 en yüksek kadın katılım oranının Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan bölgede olduğu belirlendi. Raporda kadınların istihdamının en düşük olduğu bölgenin ise Güneydoğu Anadolu olduğu belirtildi. Araştırmaya katılan kadınların iş gücüne neden dahil olmadıklarına ilişkin sundukları nedenlerse ev işleriyle meşguliyet, eğitim-öğretim ve emeklilik şeklinde sıralandı.

Pandemi kadın istihdamını olumsuz etkiledi

Koronavirüs salgınıyla başlayan ekonomik daralmanın da kadın istihdam oranlarına olumsuz yansıdığı vurgulandı. Kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 52.4 olduğu OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye'de kadınların ücret yönünden de dezavantajlı olmaları dikkat çekiyor. Raporda ayrıca, Türkiye'de kadınların iş hayatında karşılaştıkları görünmez engellerin (cam tavanların) OECD ortalamasının üzerinde kaldığı ifade ediliyor. Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu ise genç işsizlik oranlarında görüldü. Buna göre, 2014'ten bu yana genç erkek işsizlik oranı yüzde 16.9 artış gösterirken, aynı dönemde genç kadın işsizlik oranı yüzde 40.7 arttı.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.