Avusturalya'da yapılan bir araştırma, üzerlerindeki geleneksel erkeksi klişelere uymaları yönündeki baskının, erkeklerin yaşamlarına da kısıtlama getirdiğini ortaya koydu.

Avusturalya’da Victorian Health Promotion Foundation tarafından yapılan araştırma, eski moda erkeklik kalıplarının onları geriye götürdüğüne ilişkin bulgular ortaya koydu. Avustralyalıların çoğu, geleneksel cinsiyet kalıplarının erkekler için sınırlayıcı ve zararlı olduğunu düşünüyor. Ortaya konan bulgular şu temeller üzerinde yoğunluk kazandı:

  • Geleneksel cinsiyet stereotipleri sınırlayıcıdır ve erkekler için zararlıdır.
  • Üzerlerindeki geleneksel erkeksi klişelere uymaları yönündeki baskı, erkeklerin yaşamlarına da kısıtlama getiriyor.
  • Erkek çocukların rol model olarak sadece erkeklere değil, kadınlara da çok ihtiyacı var.

Erkekler cinsiyet eşitliğini daha çok desteklemeli

Araştırma, toplumsal dayatmaların erkekleri de kadınlar kadar mutsuz ettiğini gösteriyor. Fakat erkek katılımcılar toplumun belirli bir erkeklik idealine uymak için erkeklere uyguladığı baskının kadın katılımcılarından daha az farkında. Çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri genç erkeklerin tutumları. Genç erkekler (16-17 yaş) geleneksel cinsiyet rollerinin sınırlayıcı, modası geçmiş ve sağlıksız olduğu konusunda son derece ilerici bir tutum sergiledi. Yine de genç kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki tutumları katılımcılar arasında en yüksek düzeyde seyretti.

İlişkilerde son söz erkeğin mi?

Katılımcıların, erkeklerin kadınları ilişkilerde yönetmesi ve kontrol etmesi gerektiği fikrini çok az desteklemesi, araştırmanın önemli sonuçlarından biri. ‘Bir erkeğin, ilişkisi veya evliliğindeki kararlar konusunda her zaman son sözü söyleyip söylemediği’ sorusuna, genç kadınların sadece yüzde 13'ü ve yetişkin kadınların 9’u onay verdi. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 30 ve yetişkin erkeklerde ise yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Normlar sosyal güçler tarafından inşa ediliyor

Katılımcıların büyük çoğunluğu, toplumsal cinsiyetin biyolojik olduğu kadar sosyal güçler tarafından inşa edildiğini belirtti. Öte yandan birçok katılımcı, erkekler ve kadınlar arasında doğal farklılıklar olduğuna yönelik inanç taşıdığını dile getirdi. Araştırma, toplumsal tanımların erkeklerin sağlık ve refahı açısından kısıtlayıcı olduğunu ortaya koyması açısından önem taşıyor. 

Orijinal makaleye bu linkten ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.