İzlanda'da denenen 'haftada dört gün mesai' uygulamasının ilk analizlerine göre çalışmaya katılanlarda stres, tükenmişlik sendromu ve sağlık-iş hayatı dengesinde iyileşme gözlendi.

Kadınların karar alma mekanizmalarındaki artışına paralel önemli değişimler de yaşanıyor. İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir’in iş ve özel hayat dengesini sağlama amacıyla başlattığı haftada dört gün mesai uygulamasıyla ilgili ilk araştırma sonuçları ortaya çıktı. Dünyanın en kapsamlı ‘haftada dört gün mesai’ denemesinden çıkan sonuçlara göre; çalışmaya katılanlarda stres, tükenmişlik sendromu ve sağlık-iş hayatı dengesinde iyileşme gözlemlendi.

Ezici bir başarı olarak tanımlanıyor

Araştırmacılar, İzlanda'da dünyanın şimdiye kadarki en büyük dört günlük çalışma haftası denemesinin ‘ezici bir başarı’ olduğunu, İngiltere’de de denenmesi gerektiğini öne sürdü. Deney, sendikalar ve sivil toplum gruplarından gelen baskıların ardından Reykjavik belediye meclisi ve İzlanda hükümeti tarafından düzenlendi. 2015 ve 2019 yılları arasında, ülkenin çalışan nüfusunun yüzde birinden fazlasının dahil olduğu bir araştırma gerçekleştirildi. Çalışma saatleri (dokuzdan beşe sözleşmeler ve standart olmayan vardiyalılar dahil) ücretlerde bir azalma olmaksızın çalışma haftası boyunca 35 veya 36 saate indirildi. Denemeler, hastaneler, ofisler ve oyun okulları gibi farklı işyerlerinde yapıldı. Pilot uygulamanın sonuçlarına göre, katılan 2500 işçi için hem üretkenliğin hem de refahın arttığı ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü uyarmıştı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Uluslararası Çalışma Örgütü’yle birlikte yaptığı çalışmaya göre, haftada 55 saat veya daha uzun süre çalışanların, 35-40 saat çalışanlara oranla 'inme' sebebiyle yaşamını yitirme riski yüzde 35, kalp hastalıklarından ölme riski ise yüzde 17 daha yüksek.

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.