Unstereotype Alliance Türkiye Pazarlama İletişimi Oyun Kitabı yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından reklamlardaki toplumsal cinsiyete dayalı olumsuz kalıp yargıları dönüştürmek amacıyla tarafından oluşturulan Unstereotype Alliance Türkiye’nin liderliğini Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği üstlenmişti. Unstereotype Alliance Türkiye, toplumsal cinsiyete dayalı kalıp fikirlerden kaçınmamız gerektiğine değinen, şirket ve markalara reklamlarda daha gerçek ve ilerici karakterlere nasıl yer verilebilecekleri konusunda rehberlik edecek Pazarlama İletişimi Oyun Kitabı’nı hazırladı.

Kalıp yargılardaki son durumu anlatıyor

Global Unstereotype Alliance üyeleri Unilever ve Diageo tarafından hazırlanan Pazarlama İletişimi Oyun Kitabı, Türkiye üyelerinin katkılarıyla geliştirildi. Kitap, reklam endüstrisinde ve ötesindeki alanlarda toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılardaki son durumu ve gelecekte nasıl önlenebileceğini açıklıyor. Kitapta ayrıca marka ve şirketlerin iletişimlerindeki değişiminden yararlanmanın, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmede kritik bir taktik olarak nasıl kullanılabileceği anlatılıyor.

Vaka çalışmalarına da yer veriliyor

Reklamverenlere, markalara, reklamcılara, tüm medya ve iletişim dünyası içerisinde yer alanlara kalıp yargıların nasıl önlenebileceğini aktaran kitap, reklamlarda daha gerçek ve ilerici karakterlere nasıl yer verilebileceği konusunda yol gösterici olmayı hedefliyor. Kitap, toplumsal cinsiyete dayalı klişelerden neden kaçınmamız gerektiğine, küresel ve yerel düzeyde iyi uygulamaların nasıl göründüğüne ve  sektörün çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında birlikte nasıl ileriye taşınabileceğine dair bir anlayış sunuyor. Kitapta yerel ve global Unstereotype Alliance üyesi markaların toplumsal cinsiyete duyarlı, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri gözetilerek tasarlanmış, kesişimsel ve kalıplardan arındırılmış tasvirlerin yer aldığı vaka çalışmalarına da yer veriliyor.

Pazarlama İletişimi Oyun Kitabı’na bu adresten ücretsiz erişebilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.