Kız çocuklarının 2012’de ilkokulda yüzde 98.9 olan okullaşma oranı, 2020-2021 döneminde 5.8 puanlık kayıpla yüzde 93.1’e indi.

Köy okullarının kapatılması nedeniyle eğitime yalnızca taşımalı eğitim yoluyla erişilebilen yerlerin artması, ekonomik sorunlar ve gerici politikalar kız çocuklarının okullaşma oranını olumsuz etkiledi. 675 bin çocuğun okul dışında kaldığı 2020-2021 döneminde kız çocuklar için bu tablo daha da bozuldu. Kız çocuklarının okullaşma oranı örgün eğitimdeki tüm kademelerde erkek çocuklarının gerisine düştü. 2020-2021 eğitim öğretim yılında kız çocuklarının okullaşma oranı okul öncesinde yüzde 56.3, ilkokulda yüzde 93.1 olurken ortaokulda bu oran yüzde 88.7’ye kadar geriledi. BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre; 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokul kademesinde yüzde 93.5 olan kız çocuklarının okullaşma oranı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüzde 93.1 olarak kaydedildi. Eğitim Reformu Girişimi’nin yaşa göre okullaşma oranı hesaplamasına göre, kız çocukları tüm kademelerde erkek çocuklarının gerisinde kaldı.

Arada yüzde 5.8’lik bir kayıp var 

2012-2013 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen 4+4+4 eğitim sisteminin kız çocuklarının okullaşmasında yarattığı tahribat, yaşa dayalı okullaşma oranı hesaplamasıyla ortaya kondu. Verilere göre, 2012-2013 eğitim öğretim yılında yüzde 98.9 olan ilkokul çağındaki kız çocuklarının okullaşma oranı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüzde 93.1 olarak gerçekleşti. Son yılların en düşük seviyesini 2020-21 döneminde görülen okul öncesi eğitimde net okullaşma oranı, kız çocuklarda daha belirgin hale geldi. 2020-21 eğitim-öğretim yılında 5 yaşta kız çocukların net okullaşma oranı yüzde 56.3 iken erkek çocuklarında bu oran yüzde 57.4 oldu. İlkokulda da erkek çocukları, kız çocuklarına göre daha fazla okullu oldu. Verilere göre; ilkokul çağındaki kız çocuklarının net okullaşma oranı yüzde 93.1, erkek çocukların net okullaşma oranı ise yüzde 93.3 oldu.

Ortaöğretimde de cinsiyet ayrımı 

Kız ve erkek çocukları arasındaki fark, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde de yaşandı. Ortaokul kademesindeki okullaşma oranlarında cinsiyet ayrımına bakıldığında farkın 0.3 puan olduğu görüldü. Buna göre, erkek çocuklarının yüzde 89.0 olan ortaokuldaki net okullaşma oranı, kız çocuklarına yönelik verilere yüzde 88.7 olarak yansıdı. Ortaöğretimde ise kız çocuklarının net okullaşma oranının yüzde 87.8, erkek çocuklarının net okullaşma oranının ise yüzde 88 olduğu belirtildi. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 2020-2021 eğitim öğretim dönemine yönelik hesaplanan okullaşma oranları da kaygı verici boyuta ulaştı. Türkiye’de 14 yaşındaki çocukların yüzde 3.6’sı okula kayıtlı değilken bu oran 17 yaşındaki çocuklarda ise yüzde 15.5 ile ifade edildi. Zorunlu eğitim kapsamında olmayan okul öncesi ise okula kayıtlı öğrenci oranının en düşük olduğu kademe oldu. Okul öncesi eğitim çağında bulunan üç yaşındaki çocukların yüzde 94.4’ü, dört yaşındakilerin yüzde 83.6’sı, beş yaşındakilerin ise yüzde 41.5’i okula kayıt olmadı.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.