BAREM ve WIN International’ın ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ araştırması, Türkiye ve dünyadaki eşitsizliği bir kez daha ortaya koydu.

BAREM'in global ortağı WIN International ile birlikte 39 ülkede gerçekleştirdiği ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ araştırması, Türkiye ve dünyadaki eşitsizliği bir kez daha ortaya koydu. Global sonuçlara göre erkekler, iş yerinde cinsiyet eşitliği olduğuna yüzde 64 oranında inanıyor. Kadınlar arasında bu oran dünyada yüzde 55, Türkiye'de ise yüzde 48. Dünyanın 39 ülkesinde 33 bin 326 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, eğitim ve gelir seviyesi arttıkça işyerinde cinsiyet eşitliği algısının arttığını ve yaş yükseldikçe düştüğünü de gösteriyor.

İşte araştırmanın öne çıkan sonuçları…

  • Dünyada yüzde 60'lık kesim, iş yerlerinde cinsiyet eşitliğinin sağlandığına inanıyor, yüzde 34'ü ise buna ikna olmuş değil. 
  • Erkekler (yüzde 64) kadınlara (yüzde 55) göre eşitliğe ulaşıldığına daha yüksek oranda inanıyor. 
  • Eşitliğin sağlandığını düşünenlerin oranı yaş arttıkça azalıyor. 18-24 yaş grubunda yüzde 63 iken, 65 yaş ve üzerinde yüzde 48'e düşüyor. 
  • Eğitim yükseldikçe oran da artıyor, eğitimsiz ve temel eğitimli grupta yüzde 55 iken en üst eğitim grubunda yüzde 65'e çıkıyor. 
  • Paralel şekilde en alt gelir grubunda yüzde 54 olan oran, en üst gelir grubunda yüzde 65'e yükseliyor. 
  • Tam gün çalışanlar arasında yüzde 65 olan oran, ev kadınlarında yüzde 53'e, işsizlerde yüzde 49'a kadar düşüyor. 
  • Türkiye'de işyerinde kadın erkek eşitliği sağlandığını düşünenlerin oranı ise yüzde 54. Bu oranla Türkiye, 39 ülke arasında 30’uncu sırada. 
  • Kadınlar (yüzde 48) ve erkekler (yüzde 60) arasında eşitliğin gerçekleştiğine inananlar arasındaki fark çarpıcı.

Yüzde 14 kadınları avantajlı buluyor

Dünya nüfusunun yüzde 60'ının işyerinde cinsiyet eşitliğinin sağlandığına inandığını ortaya çıkaran araştırmada eşitlik, iş ve kariyer fırsatları açısından da değerlendirildi. Toplamda, nüfusun yüzde 37'si iş ve kariyer söz konusu olduğunda kadınların erkeklerle aynı fırsatlara sahip olduğuna inanıyor; bu oran kadınlarda biraz daha düşük (yüzde 32). Ancak hem toplamda, hem de kadınlar arasında kadınların erkeklerden daha az fırsata sahip olduğuna inananlar daha yüksek oranda (toplamda yüzde 45, kadınlar arasında yüzde 55). Kadınların daha fazla fırsata sahip olduğuna inanan küçük bir kesim de (toplamda yüzde 14, kadınlarda yüzde 10) mevcut. Türkiye, kadınların erkeklere göre daha az iş ve kariyer fırsatı elde ettiğini düşünenlerin oranına (yüzde 55) göre, 39 ülke arasında 12’nci sırada. Bu oran, kadınlar arasında yüzde 66'ya çıkıyorBu da Türkiye'de 3 kadından ikisinin iş ve kariyer fırsatları açısından erkekler kadar şanslı olmadığını düşündüğünü gösteriyor. Öte yandan Türkiye'de kadınlara daha çok iş ve kariyer fırsatı olduğunu düşünlerin oranı (yüzde 25) dünya ortalamasına (yüzde 14) göre daha yüksek. Ayrıca Türkiye'de bu oran erkekler arasında çok daha yüksek (yüzde 34). Türkiye'de kariyer açısından eşitlik olduğuna inananların oranı ise yalnızca yüzde 18. Türkiye bu oranla 39 ülke arasında 38’inci sırada. 

Çinliler fırsatların eşit olduğunu düşünüyor

İşyerinde cinsiyet eşitliğinde en yüksek oranlar Asya Pasifik ülkelerinde iken, en düşük oranlar Japonya'da. Dünyada, ‘İşyerlerinde kadın erkek eşitliğine ulaşılmıştır’ diyenlerin global ortalaması yüzde 60. Yüzde 84 ile bu düşünceye en fazla Vietnam katılıyor. Vietnam'ı ise Hindistan (yüzde 80), Filipinler (yüzde 78), Finlandiya (yüzde 78), Endonezya (yüzde 73) takip ediyor. Bu düşünceye en düşük oranla (yüzde 30) katılan ise Japonya. ‘İşyerlerinde kadın erkek kariyer fırsatları eşittir’ diyenlerin global ortalaması ise yüzde 37. Kariyer fırsatlarının eşit olduğunu düşünen ülkeler sırasıyla; Çin (yüzde 79), Vietnam (yüzde 69), Endonezya (yüzde 63), Filipinler (yüzde 59), Hong Kong (yüzde 58). Japonya, yüzde 12 oranıyla bu düşünceye katılan ülkeler arasında sonuncu sırada. Türkiye, kariyer fırsatlarının eşit olduğuna inanan ülkeler arasında yüzde 18 ile 39 ülke arasında 38’inci sırada. 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.