Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü’nün Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde Avrupa Birliği 100 üzerinden ortalama 68 puan aldı.

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE) tarafından yayınlanan Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde Avrupa Birliği (AB) 100 üzerinden ortalama 68 puan aldı. Bu, geçen yıldan bu yana 0.6 puanlık küçük bir artış anlamına geliyor. Bu yılki endeks, koronavirüs pandemisinin etkilerine ve onun sağlık ile cinsiyet eşitliği arasındaki bağlantılara odaklanıyor. Örneğin kadınlar sağlık sektöründe daha fazla temsil ediliyor ve bu nedenle virüse yakalanma riskleri daha yüksek. Sağlık çalışanları ayrıca pandemi sırasında aşırı çalışmaktan ve hastaların acı çekip öldüğünü görmekten akut zihinsel sıkıntılar yaşıyor.

İskandinav ülkeleri ilk sırada

İsveç ve Danimarka yine bu yılki endekste en iyi performans gösteren ülkeler olurken, bu iki ülkeyi Finlandiya ve Fransa'yı geçerek üçüncü sırayı alan Hollanda takip ediyor. Lüksemburg, Litvanya ve Hollanda geçen yılki rapordan bu yana en fazla gelişme gösteren ülkeler oldu. Slovenya ise AB'de bu alanda geriye giden tek ülke olarak kayda geçti. Ülkeler arasında cinsiyet eşitliği puanlarında büyük farklılıklar var. İsveç 83.9 puandayken Yunanistan 52.6 puan ile hayli geride.

Kadınlar için ücretsiz bakım işleri arttı

Koronavirüse yakalanan erkeklerin hastaneye yatma riski kadınlara göre daha yüksek. Bu, sağlık davranışları ve erkeklerde daha yaygın olan kardiyovasküler hastalık ve diyabet gibi önceden var olan koşullarla bağlantılıydı. Rapora göre Avrupa, cinsiyet eşitliğinde kırılgan kazanımlar elde etti ancak pandeminin bir sonucu olarak büyük kayıplar yaşandı.  Ekonomik durgunluk kadınlar için daha uzun sürerken, erkekler için de yaşam beklentisi düştü. Raporda özellikle pandemiden en çok etkilenen ülkelerde doğum oranlarının düştüğü, psikolojik sıkıntı, ekonomik belirsizlik ve kadınlar için ücretsiz bakım işlerinin arttığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra çiftlerin çocuk sahibi olmayı ertelemesine ya da hiç çocuk sahibi olamamasına neden olduğu da kaydediliyor. Bu durum aynı zamanda cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimin daha zor olduğu bir zamana denk gelmiş oldu. Raporun son kısmında, "Koronavirüs pandemisi, Avrupa vatandaşlarının toplu ruh sağlığı ve genel sağlığı için eşi görülmemiş bir zorluk teşkil ederken, siyasetçilerin herkes için en iyi sonuçları elde etme adına toplumsal cinsiyet eşitliği endişelerini sağlık ve diğer iyileştirme önlemlerine entegre etmesi kritik önem taşıyor" denildi.

“Eşitlik için desteğe hazırız”

"Endeks bulgularımız, Avrupa liderlerinin pandeminin kadınlar ve erkekler üzerindeki farklı etkileriyle mücadele etmesi, bu eşit olmayan kısa ve uzun vadeli etkinin hafiflemesine yardımcı olabilir” diyen Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü Direktörü Carlien Scheele, siyasilere gerekli adımları atma çağrısında bulundu. AB Komisyonu Eşitlik Komiseri Helena Dalli konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Sağlık, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları da dahil olmak üzere kaliteli sağlık hizmetlerine eşit erişim, kadın ve erkeklerin tüm farklılıklarıyla toplumda tam ve aktif bir yaşam sürmelerini sağlar. Eşitlik için herkesin temel sağlık hizmetine erişim hakkını tanımaya, üye devletlerin ihtiyaç ve eylemlerini desteklemeye hazırız."

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.