Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı’nda karar alma rollerinde kadınların daha etkin ve fazla yer alması konusunda radikal bir değişikliğin ihtiyacına dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı, Portekiz’in başkenti Lizbon’da 27 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Konferans, kıyıya yakın veya kıyı yerleşimlerinde yaşayan, geçim kaynakları açısından denizlere bağlı toplulukların dünya nüfusunun yüzde 40’ını oluşturması gerçeğine odaklanarak, sürdürülebilir okyanus temelli ekonomileri güçlendirme ve kıyı ekosistemlerini korumaya yönelik somut kararlar alma amacıyla düzenlendi. 

Kadın-erkek maaş farkı incelemeye alınmalı

Sudaki yaşama odaklanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) 14 ile cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesine odaklanan SKH 5 arasındaki bağlantıya dikkat çeken sorumlu uzmanlar, her alanda ve düzeyde kadınların katılımı ve liderliğini artırmayı savundu. Okyanus eylemleri alanında, özellikle okyanus bilimi, politika oluşturma ve mavi ekonomide karar alma rollerinde kadınların daha fazla yer alması konusunda radikal bir değişikliğin ihtiyacına dikkat çekildi. Deniz balıkçılığı alanında kadınların çalışma koşulları ve maaş farkının incelemeye alınmasının önemine de işaret edildi.

Mevzuatla birlikte somut eyleme ihtiyaç var

’Leading Women for the Ocean’ platformunun kurucusu Maria Damanaki, mevzuatla birlikte somut eyleme ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Damanaki, mavi ekonominin bir parçası olarak görülmesi gereken kadınların yaygın katılımının, olumlu etkileri beraberinde getireceğini öne sürdü. Dünya liderleri, girişimciler, gençler, fenomenler ve bilim insanlarının dahil olduğu konferansta 12 binden fazla katılımcı yer aldı. Şeyseller’in eski Devlet Başkanı Danny Faure konferansta yaptığı konuşmada, küçük devletlerin amaç ve özlemlerini ortaya koyabilmeleri için masada yer almalarının önemine dikkat çekerek, uluslararası toplumu iklim değişikliğinden daha fazla etkilenen kıyı ülkelerini desteklemeye çağırdı.

Sürdürülebilirlik unsurları önemli

Dünya Bankası sürdürülebilir mavi ekonomiyi; ‘okyanus ekosisteminin sağlığı korunurken ekonomik büyüme, iyileştirilmiş geçim kaynakları ve geliştirilmiş işler için okyanus kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı’ olarak tanımlıyor. Mavi ekonomi, çevresel, ekonomik ve sosyal olmak üzere sürdürülebilirliğin üç temel unsuruna öncelik veriyor. Sürdürülebilir kalkınmadan söz ederken, mavi ekonomi ile okyanus ekonomisi arasındaki farkı anlamak önemli. Mavi ekonomi terimi, çevresel açıdan sürdürülebilir, kapsayıcı ve iklime dayanıklılığı ifade ediyor. Buna ek olarak, mercan resifleri, deniz çayırları ve sulak alanlar, kıyıları koruma ve karbon tutma gibi kritik ekosistem hizmetleri sunuyor.

Çok yanlılık olmadan sorun çözülemez

Tuvalu Hükümet Sözcüsü Tapugao Falefou, ülke genelindeki tüm toplulukların iklim değişikliğinin ne olduğu ve gezegeni nasıl etkilediğini anlamakla kalmayarak, aynı zamanda insanlığın üzerinde yarattığı fiziksel etkileri de hissetmeye başladığını söyledi. Büyük kıyı erozyonu, kuraklık ve deniz suyunun iç kesimlere girmesi gibi olaylara dikkat çeken sözcü, 20 yıl önce bu olumsuzlukların var olmadığını hatırlattı. Konferansta, sağlıklı deniz ve kıyı ekosistemlerinin, sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturduğu belirtildi. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, çok yanlılık olmadan okyanus sorununun çözülemeyeceğini vurguladı.

İLGİLİ YAZILAR

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
KIRMIZI ÇİZGİ DİZİLERİ DE İNCELEDİ

Kırmızı Çizgi, "İstanbullu Gelin" ve "Erkenci Kuş"ta cinsiyetçi dil taraması yaptı

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KREŞLE GELEN FARK

Yeşim Tekstil, fırsat eşitliği alanındaki projelerini, kadın çalışanlarına daha iyi çalışma şartları sunmak ve özel sektörde farkındalık yaratmak hedefleriyle şekillendiriyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
AĞIR SANAYİNİN GÜÇLÜ KADINLARI

Borçelik'in "Kadına Güç İş Yok" projesi, ağır sanayide kalıp yargıları değiştirerek kadınlara yeni istihdam olanakları yaratıyor.

Güncel
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE REKLAMIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNDEN FAYDALANMAK

RVD’nin düzenlediği Reklamda Roller Değişiyor etkinliğinde reklamlardaki kalıp yargıların önüne nasıl geçileceği tartışıldı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
MENTORLUK ÇEMBERİ PROJESİ: KADIN ÇALIŞAN ORANI DAYANIŞMA RUHU İLE ARTACAK

Ericsson tarafından başlatılan Mentorluk Çemberi Projesi (MCP) ile kadınlara gruplar halinde mentorluk veriliyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
HAYDİ KIZLAR KODLAMAYA KIZ ÇOCUKLARINI GELECEĞE HAZIRLIYOR

Borusan Holding, Haydi Kızlar Kodlamaya Projesi ile çalışanlarının çocuklarına bilim insanı, mühendis, bilgi işlemci olmanın yolunu açıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
ÜLKEM İÇİN: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN ÖNYARGILAR ORTADAN KALKMALI

Koç Holding, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki geleneksel rol dağılımına yönelik algıları ortadan kaldırmaya odaklanıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
KAZANDIRAN DENGE ANLAYIŞI: KARİYERİ VE ÖZEL HAYATI DOĞRU YÖNETME ŞANSI

Kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefleyen Unilever Türkiye, 2013 yılında Kazandıran Denge isimli eşitlik anlayışını hayata geçirdi.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
TSKB: KAPSAYICI KALKINMADA FIRSAT EŞİTLİĞİNİN ROLÜ

Fırsat eşitliğinin bir ayrıcalık değil, bir hak olduğuna inanan TSKB, finansal destekleri, KSS çalışmaları, insan kaynakları yaklaşımıyla konuyu bir bütün olarak ele alıyor.

Güncel
EŞİT BİR TOPLUM İÇİN 100 OYUN 100 OKUL

“100 Oyun 100 Okul” Türkiye’nin 50 ilindeki 100 okula göndereceği Toplumsal Eşitlik Kiti ile 10.000 çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
EVE: KENDİN OL, POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKAR!

L’Oréal küresel olarak uyguladığı Çeşitlilik Politikası kapsamında, Liderlik Semineri Programı EVE’ye (HAVVA) katılımcı gönderiyor

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
DEĞERLEME HİZMETLERİNDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ

PwC, çoğunluğu erkek çalışanlardan oluşan Değerleme Hizmetleri Birimi’nde kadın oranını üç yılda yüzde 50’ye çıkarmayı hedefledi.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
GARANTİ BANKASI CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMALARI

Garanti Bankası’nın fırsat eşitliği alanında yaptığı çalışmalar, müşteriler ve çalışanlardan topluma doğru genişliyor.

Raporlar ve Yayınlar
AVRUPA BİRLİĞİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi, AB ülkelerinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki performasını iş, para, bilgi, zaman, güç ve sağlık başlıklarına göre değerlendiriyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
HAYDİ KIZLAR KODLAMAYA

Borusan Holding, Haydi Kızlar Kodlamaya Projesi ile çalışanlarının çocuklarına bilim insanı, mühendis, bilgi işlemci olmanın yolunu açıyor. 2016 yılında başlatılan proje ile Holding, kız çocuklarını bilişim teknolojileriyle yakınlaştırarak geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
VODAFONE’DA KADIN İSTİHDAMI VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Vodafone, toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanması ve beraberinde kadın istihdamı oranının artmasının, “akıllı ekonomi modeli” olarak benimsenmesi gerektiğine inanıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
EKORE %50-50 KURALI

EkoRE’nin 3 senedir uyguladığı %50-50 kuralı ile mühendislik okuyan stajyerlerin yarısının kadınlardan oluşmasına dikkat ediliyor.

Güncel
DÜNYADA OKUMA YAZMA BİLMEYENLERİN ÜÇTE İKİSİ KADIN

UNESCO'nun paylaştığı bilgilere göre son 50 yılda okuryazar sayısında önemli bir artış olmasına rağmen dünyada hala 750 milyon kişi okuma yazma bilmiyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
SHELL'DE KADIN ENERJİSİ PROJESİ

Shell & Turcas ve İŞKUR iş birliği ile 5 yılda 5 bin kadın çalışma hayatına dahil edilecek.