Yüksek performanslı kadın girişimcilerin yolunu açan 50 şehir belirlendi.

Bilişim şirketi Dell tarafından yaptırılan Kadın Girişimci Kentler Araştırması, kadın girişimcilerin performanslarını hayata geçirebilecekleri dünya çapında en iyi 50 şehri ortaya koydu. Sıralamayı etkileyen faktörler, pazar, yetenek, sermaye, teknoloji ve kültürden oluşan beş ana kategori değerlendiriliyor. Genel sıralamayı etkileyen 67 belirleyici etkenden 45’i ise cinsiyete dayalı verilerden oluşuyor. 

Dell Kadın Girişimci Kentler Araştırması, kentlerin kadın girişimcilerce kurulan şirketleri teşvik etme becerilerini ele alan cinsiyet bazlı tek küresel indeks olma özelliğine de sahip. 

Geçtiğimiz sene yapılan araştırmada listenin en başında yer alan New York, bu yıl yerini San Francisco Körfez Bölgesi’ne  bıraktı ve ikinci sıraya geçti. Londra ise üçüncü sırada yer aldı. Londra’yı, Boston, Los Angeles, Washington D.C., Seattle, Paris, Toronto ve Stockholm takip ediyor. 

2017 yılında yapılan araştırma ile karşılaştırıldığında iyileşme kaydedilmesine rağmen dünya şehirleri 100 tam puanın oldukça altında puanlar alarak sıralamada yer aldılar. Araştırma, finansman eksikliği, yüksek yaşam maliyeti, kadınların liderlik rollerinde düşük temsili ve devlet politikalarının eksikliğinin kadın girişimcilerin önünde engel olduğuna da işaret ediyor. 

Bölgesel olarak bakıldığında ise, Kuzey Amerika kültür kategorisinde zirvede yer alıyor. Bunun en önemli nedeni kadın girişimcileri teşvik eden yaklaşımlar. Avrupa, kadınların sermayeye erişimi kategorisinde en büyük başarıyı gösteriyor. Orta Doğu şehirlerinde teknoloji alanında ilerleme kaydedildiği görülüyor. 

2017 indeksine 25. sıradan giren İstanbul 2019 araştırmasında 48. sırada yer alıyor.

Araştırmanın tamamına bu linktenulaşabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.