Kullanıcı Adı : Şifre :
Arama


Üyelik
Üye Olmanın Avantajları
ÜYE OLMANIN AVANTAJLARI

Genel Bakış
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın, kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile artırılmasına dayanan Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımı ile; Türkiye’de politika gelişimine katkıda bulunmak ve Türk iş dünyasının rekabetçiliğini sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı rehberliğinde artırmak misyonu ile kurulmuştur. SKD bu misyon ile faaliyetlerini yürütürken Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) 1992’den beri elde ettiği bilgi birikiminden de istifade etmektedir.

Hedefler dört ana başlık altında toplanmaktadır:

1.
Sürdürülebilir Kalkınma kavramını iş dünyasına ve kamuoyuna tanıtmak
2.
Sürdürülebilir Kalkınma konusu ile ilgili örnek teşkil edecek iyi uygulamaların artmasını teşvik etmek, iş dünyasına ve kamuoyuna tanıtılmasını sağlamak
3.
Sürdürülebilir Kalkınma konusuna ilişkin politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak
4.
Sürdürülebilir Kalkınma konusunda uygun araçlar ve kanallarla kapasite geliştirmek

SKD, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için yürütülen tüm çalışmaları iş dünyası, kamu, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve yerel idareler ile işbirliği içinde yapmaktadır.

Derneğe katılan üyeler bu konuda çalışmalar yapmak üzere bilgi birikimleri ile katkıda bulunmaktadır. Bu güçlü iletişim ağının bir parçası olmanın bir çok avantajı bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçını şu şekilde sıralayabiliriz:


Kullanım Şartları |  Gizlilik Şartları | Yardım

© Tüm Hakkı Saklıdır

Yukarı