Sun Grup şirketlerinden Ekoten Tekstil CDP'de B skoru aldı

06.01.2022

Ekoten Tekstil şirketimiz, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi CDP’nin (Carbon Disclosure Project), 
2021 yılı İklim Değişikliği Programı’nda “B-Management” skoru ile derecelendirildi.

İklim Kriziyle mücadele ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik sürdürülebilirlik stratejilerimiz ve taahhütlerimiz doğrultusunda
gerçekleştirdiğimiz uygulamaların başarılı sonuçlara ulaşmasından gurur duyuyoruz.

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışan, 
kar amacı gütmeyen bir kuruluştur ve çevresel risk yönetiminin geliştirilmesinde ölçüm ve bilgi saydamlığının gücünü sürdürülebilir dönüşümü sağlamak adına kullanmaktadır.

2021 yılı İklim Değişikliği Programı kapsamında Türkiye’den beyanda bulunan 141 firma arasından “A” skoru alabilen firma bulunmamakla birlikte,
5 firma “A-“ skor ile Leadership seviyesinde, 32 firma “B” skoru ile Management seviyesinde derecelendirilmiştir.

Ekoten Tekstil, “B” skoru alarak ortalama skoru “C” seviyesinde olan Tekstil Sektörünün iki seviye üzerinde yer aldı.