Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim

Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim Çalışma Grubu’nun gerçekleştirdiği çalışmalardan bazıları şöyledir:

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Kılavuzu: 2015 yılında yayınlanan kılavuz, Türkiye’de tarımın çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını sürdürülebilirlik perspektifinden ele alan ilk çalışmalardan biri oldu. Kılavuz, tarım arazilerinin, üreticilerin, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamalar konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı (COP12) Partnerliği: 2015 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı COP12’de konunun iş dünyası perspektifinden ele alınması, dünyadan iyi uygulamaların yanı sıra Türkiye’den iyi uygulamaların da yer alması konusunda SKD Türkiye aktif rol alarak Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İş Forumu’nun ana partnerlerinden biri oldu. Forum sonunda küresel iş dünyasının sürdürülebilir arazi yönetimi konusundaki pozisyonunu ifade eden Ankara Deklarasyonu yayınlandı.

Türkiye’de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar- Çevresel Perspektif: 2013 yılında SKD Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Doğa Koruma Merkezi ve Yaşama Dair Vakıf (YADA) işbirliğiyle hazırlanan rapor, Türkiye’de suyun planlanması ve yönetiminde çevrenin önemli bir faktör olarak ele alınması gerekliliğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte dünyada konuyla ilgili var olan deneyim ve yaklaşımlar da okuyucuya sunuluyor.

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

 

Yayınlar