Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi

SKD olarak bu alanda çalışmalar yürütmek üzere kurduğumuz Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Tüketim ve İnovasyon çalışma gruplarının gerçekleştirdiği çalışmalardan bazıları şöyle:

Türkiye Materials Marketplace (TMM) 

Türkiye’de henüz yeni bir konu olan döngüsel ekonomi alanında SKD Türkiye farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların yanı sıra kavramla birlikte iyi uygulamaların da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu amaçla, Davos 2016’da The Circulars kapsamında ödül alan TMM Projesi Türkiye’ye getirildi. TMM özetle endüstriler arası malzeme alışverişine imkan sağlayan dijital bir platformdur. SKD Türkite ve Amerika İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (US BCSD) işbirliği ile ülkemizde uygulanmaya başlanan bu projenin ilk 2 yılı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, atık azaltma projelerinin desteklendiği “Near Zero Waste” programı kapsamında fonlanıyor. Yapısı gereği bir dijital girişim niteliğine de sahip olan proje; geleneksel geri dönüşüm modellerini, atık yönetim sistemlerini ve hatta ‘atık’ kavramını kökten değiştirerek yarattığı yeni ‘business-to-business’ modelle döngüsel ekonomiye önemli bir katkı sağlayacak.

 

Duyarlı Ol (do!) Projesi

2015 yılında iş dünyasına merhaba diyen do!, çalışma alanlarında ‘Duyarlı İnsanlar’ yaratarak iş yerlerinde elektrikten suya, yakıttan kağıda kaynak tasarrufu sağlıyor. SKD üyesi şirketlerin yanı sıra üye olmayan şirketlere de açık olan projenin ölçme, değerlendirme ve raporlamayı da kapsayan ikinci versiyonu 2017’de hayata geçirildi.

 

İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması 

İnovasyonun sürdürülebilir sanayi için önemini vurgulamak ve bu konudaki iyi uygulamaları ortaya çıkararak yaygınlaştırmak amacıyla 2013’te başlatılan yarışma, her iki yılda bir birbirinden değerli inovatif uygulamaları ödüllendiriyor. Yarışma kapsamında kamu, özel sektör, STK’lar, akademi ve basından olmak üzere alanında uzman paydaşların yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda “Büyük Şirket” ve “KOBİ” kategorilerinde, “Çevresel”, “Sosyal” ve “Ekonomik” İnovatif Uygulama dallarında ödül veriliyor.

 

Atıktan Servete (Waste to Wealth)

Accenture Strategy tarafından yayınlanan ve döngüsel ekonomiyi soyut bir kavram olmaktan çıkarıp pratik ve uygulanabilir iş modelleri halinde açıklayan Waste to Wealth isimli kitap, SKD tarafından Türkçe’ye kazandırıldı. Yayında, Accenture’ın 120’den fazla şirketi analiz ederek yenilikçi yöntemlerle kaynak verimliliği sağladıklarını tespit ettiği 5 ana döngüsel ekonomi iş modeli anlatılıyor.

 

Sürdürülebilirlik İçin Eko-Etiket Rehberi

Sürdürülebilir bir sanayiyi teşvik etmek amacıyla tüketici bilincini de artırmayı hedefleyen SKD, birçok kaynağı inceleyerek bu rehberi hazırladı. Ürün ve hizmetlerin, ulusal ve uluslararası çapta baş döndürücü bir hızla sirkülasyonuna bağlı olarak gelişen eko-etiketleme sistemleri, Türkiye’de de ihracat yapan firmalar başta olmak üzere tüm firmalara risk yönetimi ve yeni pazar olanakları konularında fırsatlar sunuyor. 500 milyar dolar ihracata ulaşmayı ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye’nin, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi altyapısı ve sürdürülebilir ürün ile hizmetler ortaya koyabilmesi için Eko- Etiketleme Sistemlerinin stratejik aşamalardan biri olduğuna inanıyoruz. Rehberde eko-etiket sistemiyle ilgili temel terimleri, firmanız için önemini ve 14 sektörde farklı ihracat bölgelerinde hangi eko-etiketlerin öne çıktığını bulabilirsiniz. 300’ün üzerinde eko-etiketin kısa açıklamalarının yer aldığı rehber, eko-etiketler konusunda farkındalık yaratmak ve bilgi birikimini çoğaltmak amacıyla hazırlanan oldukça önemli bir kaynak.

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

 

Yayınlar