Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık

2016 yılından itibaren öncelikli konu olarak “kadın istihdamı ve fırsat eşitliği”ni belirleyerek Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu’nu kurduk ve bu alanda faaliyet gösteren tüm paydaşlarla aktif bir işbirliği başlattık.

Özel Sektörde Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Vaka Analizi: İş dünyasında cinsiyet eşitliği alanında yapılan iyi uygulamaları paylaşmak, bu sayede henüz bu konuda adım atmamış şirketlere yol göstermek, daha fazla şirketin bu konuda çalışma yapmasını sağlamak amacıyla bir proje geliştirdik. TSKB ve AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) işbirliğiyle SKD’ye sağlanan fon ve PwC’nin metodolojisiyle 9 şirketin kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusundaki iyi uygulamaları analiz edildi. Sonuçlar Mart 2017’de TÜSİAD ve Global Compact Türkiye işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte kamuoyu ile paylaşıldı.

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri