Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık

2016 yılından itibaren öncelikli konu olarak “kadın istihdamı ve fırsat eşitliği”ni belirleyerek Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu’nu kurduk ve bu alanda faaliyet gösteren tüm paydaşlarla aktif bir işbirliği başlattık.

Özel Sektörde Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Vaka Analizi: İş dünyasında cinsiyet eşitliği alanında yapılan iyi uygulamaları paylaşmak, bu sayede henüz bu konuda adım atmamış şirketlere yol göstermek, daha fazla şirketin bu konuda çalışma yapmasını sağlamak amacıyla bir proje geliştirdik. TSKB ve AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) işbirliğiyle SKD Türkiye’ye sağlanan fon ve PwC’nin metodolojisiyle 9 şirketin kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusundaki iyi uygulamaları analiz edildi. Sonuçlar Mart 2017’de TÜSİAD ve Global Compact Türkiye işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte kamuoyu ile paylaşıldı.

Kadın İstihdamında Güncel Değişiklikler Eğitimi: Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelikle ilgili gerçekleşen güncel değişiklikleri paylaşmak amacıyla PwC Türkiye İş Hukuku Hizmetleri Birimi’nin desteğiyle düzenlenen eğitimde bir çok konu ele alındı.

Eşit Adımlar Platformu: Çalışma grubu tarafından 2017 yılı sonunda SKD Türkiye’nin kapsayıcı rolü ile bağlantılı olarak, kadın istihdamına yönelik iyi uygulamaların, şirketlere yönelik öz değerlendirme araçlarının, Türkiye’de ve dünyada yapılmış çalışmaların, raporların ve etkinliklerin bir arada olduğu bir mecra oluşturulması hedeflendi. Global Compact Türkiye ile iş birliği yapılan Platform’u gerek kadın ve erkek özel sektör çalışanlarının, gerek kamu ve stk’ların, gerekse de kadın istihdamına yönelik hibe veren kurumların, kadın girişimcilerin kullanması, böylece konuyla ilgili özel sektör odaklı bir ağ oluşturması amaçlanıyor.
Ana hedefi özel sektörde kadın istihdamının artırılması ve kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması olan Platform’un arayüz tasarımına ve içerik toplanmasına 2017 sonunda başlandı. Platform’un Eylül 2018’de açılması hedefleniyor.

 

 İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
 

 

Yayınlar