Kullanıcı Adı : Şifre :
Arama


Rio 20 Süreci
Rio +20 Zirvesi Ardından
Rio+20 zirvesi 193 ülke temsilcisinin imzaladıkları ''The Future We Want - İstediğimiz Gelecek'' mutabakat belgesinin imzası ie kapandı. Rio +20 Zirvesinde özel sektör ve endüstri temsilcileri kamu temsilcilerini takiben en geniş katılımı sağlayan delegeler oldu. İş dünyası ve endüstri Rio +20 zirvesinde görüşülen ve mutabakat belgesi ile yayınlanan istediğimiz gelecek maddeleri için sürdürülebilirliğin tek stratejik çözüm olduğu mesajını iletti. 

Rio +20 Zirvesi
 Rio+20 Konferansı, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan 1992 Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCED) 20. yıldönümü ve 2002’de Johannesburg’da yapılan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nin (WSSD) 10. yıldönümünde 20-22 Haziran 2012’de yine Rio de Janerio kentinde gerçekleştirilecektir. Konferansa, devlet başkanları, hükümet temsilcileri gibi en üst düzeyde katılım öngörülmektedir. Konferansın politik düzeydeki bir belgeyle sonuçlanması beklenmektedir.

Sonuç belgesinin yeşil ekonomiye geçişle alakalı olarak ülkelere yol gösterecek şekilde kamu ve özel sektör için gerçekçi ve uygulanabilir öneriler oluşturması ve bu önerilerin üye ülkeler tarafından benimsenmesi için zemin hazırlaması beklenmektedir.

Konferansın hedefleri:

• Sürdürülebilir kalkınma konusundaki politik kararlılığa yeniden vurgu yapılması,
• Sürdürülebilir kalkınma konusunda bugüne kadar gerçekleşen başlıca zirvelerin çıktıları konusundaki gelişmelerin ve eksiklerin ortaya konması ve
• Yeni ve yükselen tehdit ve fırsatların tarif edilmesidir.

Konferansta tartışılacak konular:

• Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılması çerçevesinde yeşil ekonomi ve
• Sürdürülebilir kalkınmanın kurumsal çerçevesi olacaktır.

Özel Sektör Toplantısı (BASD 2012)Business Action for Sustainable Development 2012, WBCSD, ICC ve UN Global Compact arasında iş dünyasının Rio zirvesinde daha koordine bir duruş ve mesaj sunabilmesi amaçlı geliştirilen işbirliğidir. 15 iş dünyası organizasyonundan oluşan bu geçici koalisyon büyük gruplar ve iş dünyasının resmi temsilcisi olarak Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. 

BASD 2012 üç hedefe ulaşmaya çalışmaktadır:
  • 2012 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansında iş dünyasının sesinin duyulduğundan emin olmak
  • İş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınmayı tanıtmak ve teşvik etmek için halihazırda girişim ve işbirliklerini başlattığını göstermek 
  • Sürdürülebilir bir gelecek için iş dünyasının kalkınmadaki yapıcı rolünü tespit etmek. Identify where business can play a constructive role in the development and delivery of a sustainable future.
    BASD 2012 iş dünyasının çözümlerinin somut aksiyonlar ve ölçülebilir sonuçlar sağladığı üzerine odaklanmaktadır. 
www.basd2012.org
Türkiye'nin En İyi Uygulamaları - 2012


İşte "en yeşil" uygulamalar!

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin hazırlık çalışmalarında yer aldığı Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda Türkiye'yi temsil edecek en iyi uygulamalar açıklandı. Tüm dünya için örnek oluşturacak en iyi uygulamalar arasında özel sektör, kamu, kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden uygulamalar yer alıyor.

Rio+20 Türkiye İyi Uygulama Örnekleri'ne(Türkçe) buradan ulaşabilirsiniz.
Rio +20 Türkiye İyi Uygulama Örnekleri'ne(İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.


Videolar
Videolar Finans Merkezi Bloomberg HT Rio+20 En Iyi Uygulamalar_Best Practices 04May2012
Videolar Finans Merkezi Bloomberg HT Rio+20 En İyi Uygulamalar_Best Practices 1Haziran2012_2
Videolar Finans Merkezi Bloomberg HT Rio+20 En İyi Uygulamalar_Best Practices 11Mayıs2012
Videolar Finans Merkezi Bloomberg HT Rio+20 En İyi Uygulamalar_Bestr Practices 11Mayıs2012
Videolar Finans Merkezi Bloomberg HT Rio+20 En İyi Uygulamalar_Best Practices 1Haziran2012
Videolar Finans Merkezi Bloomberg HT Rio+20 En İyi Uygulamalar_Best Practices 15Haziran2012

  1 2   
Sayfa 1 / 2


Kullanım Şartları |  Gizlilik Şartları | Yardım

© Tüm Hakkı Saklıdır

Yukarı