Reporting Matters

SKD olarak çatı örgütümüz WBCSD ve Londra merkezli Danışmanlık Şirketi Radley Yeldar işbirliğiyle geliştirilen, finansal olmayan raporların kalitesini ve etkisini artırmayı amaçlayan bir metodoloji olan Reporting Matters’ı ülkemize kazandırdık. Çalışma aşağıdaki 3 aşamadan oluşuyor:

  1. SKD üyeleri arasından raporlama yapan 23 kurumun raporlarının SKD ve PwC tarafından 3 ana kriter ve toplam 18 alt kriter bazında değerlendirilmesi
  2. Rapor sahibi şirketlere bire bir geri bildirim seansları yapılması
  3. Genel sonuçların, raporlama trendlerinin, iyi uygulamaların ve önerilerin yer aldığı Türkiye raporunun hazırlanması

 

Değerlendirmeleri içeren ana rapor, bir lansman etkinliği ile kamuoyu ile paylaşıldı.

 

Yayınlar