Kullanıcı Adı : Şifre :
Arama


İyi Uygulamalar
İyi Uygulama Örnekleri
İyi Uygulama Örnekleri
Sanayi, Yerel Yönetim ve Tüketici İşbirliği ile...
İyi Uygulama Örnekleri
Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesi...
İyi Uygulama Örnekleri
Sürdürülebilir Çevre Dostu Otomotiv Üretimi
İyi Uygulama Örnekleri
Atık Isı Geri Kazanım Projesi
İyi Uygulama Örnekleri
EKOkredi – Enerjiyi ve Emeği Koruyan Kredi

  1 2 3   
Sayfa 1 / 3
İyi Uygulama Örnekleri
İnsan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında bir denge kurarak; ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir programlama yapılmasını ifade eden “sürdürülebilir kalkınma modeli”nin başarılı olabilmesi için küresel, ulusal ve yerel düzeyde işbirliği gerekiyor. Tüm paydaşların iletişim ve işbirliği içinde çalışması, ortak aklı ortaya çıkaracak platformlar oluşturulması ve deneyim paylaşımı sürdürülebilirlik konusundaki ivmeyi hızlandıracaktır.

Buradan yola çıkarak SKD olarak, iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesi, duyurulması ve yaygınlaştırılmasını bu iletişim ve işbirliğinin önemli bir ayağı olarak görüyor ve bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz.

İyi uygulamalar konusunda ilk çalışmamızı 2012 yılında gerçekleştirdik. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, BM Kalkınma Programı ile işbirliği yaparak “Türkiye’nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’na (Rio+20, 20-22 Haziran 2012) Hazırlıklarının Desteklenmesi Projesi” çerçevesinde, Rio+20 Zirvesi’nde ülkemizi temsil etmek üzere Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma alanındaki en iyi uygulamalarının seçim sürecini kapsamlı bir çalışma ile yönettik. 

SKD, inovatif uygulamalarla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan iyi uygulamaları ödüllendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla iki yılda bir “İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması”nı düzenliyor. Yarışmayla ilgili bilgilere http://inovatifsurdurulebilirlik.org/ adresinden ulaşılabilir.

SKD, iş dünyasının binalarda enerji verimliliği konusundaki iyi uygulamalarının yer aldığı “Binalarda Enerji Verimliliği Başarı Öykünüz” dergisinin ilkini 2015’te yayınladı. Dergiye http://www.skdturkiye.org/yayin/skddokumanveyayinlar-41 adresinden ulaşılabilir.

Bunların yanı sıra, SKD olarak sürdürülebilir kalkınma alanında faaliyet gösteren kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan da faydalanarak örnek olabilecek iyi uygulamaları derliyoruz. Seçilen bu uygulama ve projelerin isimleri, amaçları ve içerikleri hakkında bilgiler sol tarafta yer alan bölümde görülebilir. Arama kutusu kullanılarak konu veya şirket bazlı arama yapılabilir.

Bu projeler; Rio +20 Zirvesi’nde (2012) SKD İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışmalarında (2013, 2015) finale kalan projeler ile “Binalarda Enerji Verimliliği Başarı Öykünüz” dergisinde yer alan uygulamalardan oluşuyor.

Bu uygulamaların sürdürülebilirlik konusunda faaliyet gösteren bütün kurumlar için faydalı olacağını umuyoruz.

İyi uygulama örneği önerileriniz için tıklayınız. 


Kullanım Şartları |  Gizlilik Şartları | Yardım

© Tüm Hakkı Saklıdır

Yukarı