Kullanıcı Adı : Şifre :
Arama


Hakkımızda
Kuruluş Bildirgesi

İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ KURULUŞ BİLDİRGESİ

Sürdürülebilir Kalkınma, insan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında bir denge kurularak, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir programlama yapılmasını amaçlayan bütünsel bir yaklaşımdır. 

Küreselleşme süreciyle birlikte dünyada giderek önem kazanan Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımının geniş kitlelere ulaşarak, daha etkili ve başarılı olmasını sağlayan temel platform İş Dünyası olmuştur. 

Yeniliklere her zaman daha açık olan ve çağın gelişmelerine daha hızlı uyum sağlayabilen İş Dünyası, ulusal ve uluslararası düzeydeki örgütlü çalışmalarıyla Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımının da öncülüğünü yapmaktadır. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek öne çıkan Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımı, uzun yıllardır hızlı ve planlı kalkınmayı hedefleyen, ancak geçen sürede kaynaklarını yeterince verimli kullanamayan ülkemiz açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. 

Eşsiz jeostratejik konumuyla küreselleşmenin etkilerini giderek daha çok hisseden, pek çok alanda hızlı ve köklü değişimler gerçekleştirerek Avrupa Birliği’ne katılmayı amaçlayan Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma ’yı temel bir yaklaşım olarak benimsemek durumundadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma, ülke kaynaklarının daha verimli kullanılarak, geleceğimizin ekonomik ve çevresel olduğu kadar, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla da doğru programlanması için bir gerekliliktir. 

Üyelik Hakkında

SKD ÜYELİĞİ HAKKINDA

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) üyeliği kurumsal üyeliktir. Yerel şirketlerden, uluslararası kurumların Türkiye ofislerine, küçük ve orta boy şirketlerden (KOBI), büyük şirketlere kadar tüm özel sektör kuruluşlarına açıktır.

Üyelik başvurularında temel alınan ilk unsur kurumun sürdürülebilir kalkınma konusunda çalışmalarının bulunması ve/veya bu alanda kendini geliştirme hedefi olmasıdır. 

SKD Hakkında Kısaca

İŞ DÜNYASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ (SKD Türkiye) 

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek öne çıkan sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı, uzun yıllardır hızlı ve planlı kalkınmayı hedefleyen, ancak geçen sürede kaynaklarını yeterince verimli kullanamayan ülkemiz açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımını içtenlikle benimseyen ve bu yaklaşımın ülkemizde de yaygınlaşmasını hedefleyen şirketler, bu konudaki çabalarını birleştirerek 2004 yılında İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)'ni kurmuşlardır. SKD Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımı ile Türkiye'de politika gelişimine katıkıda bulunmak ve Türk iş dünyasının rekabetçiliğini sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı rehberliğinde artırmak misyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD)’nin Türkiye’deki tek iş ortağı ve temsilcisidir.

SKD Türkiye'nin dört ana hedefi bulunmaktadır : 

1. Sürdürülebilir Kalkınma kavramını iş dünyasına ve kamuoyuna tanıtmak
2. Sürdürülebilir Kalkınma konusu ile ilgili örnek teşkil edecek iyi uygulamaların artmasını teşvik etmek, iş dünyasına ve kamuoyuna tanıtılmasını sağlamak
3. Sürdürülebilir Kalkınma konusuna ilişkin politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak
4. Sürdürülebilir Kalkınma konusunda uygun araçlar ve kanallarla kapasite geliştirmek

SKD Türkiye, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için yürütülen tüm çalışmaları iş dünyası, kamu, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve yerel idareler  ile işbirliği içinde yapmaktadır.

Tüzük
Dernek Tüzüğü_2017

  1   
Sayfa 1 / 1
WBCSD Hakkında

DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İŞ KONSEYİ (WBCSD) HAKKINDA

Misyon
Küresel platformda iş dünyası  her geçen gün çoğalan sürdürülebilir kalkınma bazlı meseleler ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada WBCSD'nin görevi şirketlerin sürdürülebilir kalkınma konusuna uyumu için destek vererek katalizör görevini üstlenmek ve böylece iş dünyasının operasyonlarını sürdürebilmesi için gerekli lisanslarını korumalarını, aynı zamanda yeni yatırımlar ile gelişmesini sağlamaktır.

Hedefler
Bu misyon paralelinde Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin hedefleri ve stratejik yönetimi aşağıdaki konuları kapsamaktadır.
WBCSD Bölgesel Ağ İş Ortaklığı

DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İŞ KONSEYİ (WBCSD) BÖLGESEL AĞ HAKKINDA

WBCSD Bölgesel Ağı, dünya üzerinde 65 ayrı ülkede, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek vermek üzere söz ve işbirliğinde olan ve CEOlar tarafından oluşturulan bağımsız iş dünyası oluşumlarıdır. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) WBCSD'nin Türkiye temsilcisi, iş ortağı ve bölgesel ağ ofisidir.

Her organizasyon, kendi bölgesinde veya ülkesinde sürdürülebilir kalkınmaya iş dünyası öncülüğünün sağlanması için bir araya gelen bağımsız şirketler oluşturur. Bunlar tipik olarak yerel şirketler ve yabancı girişimlerin öncülük ettiği, bazıları WBCSD üyesi olan, CEO yönetimli şirketlerdir.  


Kullanım Şartları |  Gizlilik Şartları | Yardım

© Tüm Hakkı Saklıdır

Yukarı