WBCSD 2017 Delege Toplantısı gerçekleştirildi

Yayınlanma Tarihi: 27.03.2017


Derneğimizin çatı örgütü olan ve küresel iş dünyasına sürdürülebilirlik konusunda rehberlik eden Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (World Business Council for Sustainable Development-WBCSD) Delege Toplantısı, dünyanın çeşitli ülkelerinden delegelerin ve uzmanların katılımıyla 27-30 Mart tarihleri arasında Montreux’de gerçekleştirildi.

4 gün süren oturumlarda sürdürülebilirlik ve iş dünyası bağlamında birçok konu kapsamlı bir şekilde ele alındı. Üzerinde en fazla durulan konular şunlar oldu:

  • SDG’lerin uygulanmasında bir sonraki aşamaya geçebilmek için CEO’ların dahiliyeti
  • Her konuyla doğrudan bağlantılı bir başlık olarak insan hakları
  • Sosyal sermaye
  • Raporlamanın önemi
  • SKH’lerin finansmanı
  • Kadınların iş dünyasında artan önemi
  • Döngüsel ekonomi
  • Gıda ve sürdürülebilirlik ilişkisi

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) ile ilgili genel bir değerlendirme yapılan etkinlikte; SDG Scorecard 2030'a göre global olarak SKH’lerin bazılarında hedefe ulaşmak için sadece ufak bir reforma ihtiyaç varken, diğerlerinde ya devrime ya da toptan bir politika değişikliğine ihtiyaç olduğu vurgulandı.