Türkiye 2. Ulusal Gözden Geçirme Raporunu BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forum'da Sundu

Yayınlanma Tarihi: 18.07.2019

Yüksek Düzeyli Siyasi Forum, Birleşmiş Milletler (BM) üye ülkelerinin 2030 hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusundaki çalışmalarının çeşitli forum ve oturumlarla kamuoyuyla paylaşıldığı, SKA'lar konusundaki durumlarının değerlendirildiği özel bir buluşma olarak, 9-18 Temmuz 2019 tarihlerinde New York'ta gerçekleşti. 

 

"Ajanda 2030 bizim yol haritamız. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve alt hedefleri bizi o noktaya taşıyacak en önemli araçlar.
António Guterres, BM Genel Sekreteri

 

BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forum'da Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2. Gönüllü Gözden Geçirme Raporu (VNR), T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafından 15 Temmuz 2019'da sunuldu.

 

 

 

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve 2030 ajandasına uyumunun değerlendirildiği raporda, her SKA ile ilgili farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalara ve iyi uygulama örneklerine de yer verildi. 

312 STK, 2000 şirket temsilcisi, 50 belediye temsilcisi, 600 uzman olmak üzere toplam 2962 kişi ve kurumun doğrudan katkısı alınarak hazırlanan raporda ayrıca, “her bir SKA altında kırılgan gruplara yönelik yapılan değerlendirmelerin yanı sıra “kimseyi geride bırakmamak” ilkesi kapsamındaki gelişmeler ayrı bir başlık altında ele alındı. Raporda Türkiye'nin SKA1, SKA3, SKA6, SKA7, SKA9 ve SKA11’de gözle görülür, önemli gelişmeler sağladığı ifade edildi. 

SKD Türkiye olarak, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından VNR sürecine özel sektör açısından katkı sağlamak için TÜSİAD, MÜSİAD, TÜRKONFED ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte seçilen 5 kurumdan biri olmuştuk. Yayınlanan raporda, SKD Türkiye olarak üyelerimizden aldığımız katkılar ve geri bildirimlerle ürettiğimiz içeriğin kendine yer bulduğunu da gördük. Raporun hazırlanması sürecine ve ülkemizin 2030 BM SKA'ları yolundaki çalışmalarına katkı veren tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

SKD Türkiye Üyeleri de Raporda Yer Aldı!

 • 2. Ulusal Gözden Geçirme Raporu’nda 19 iyi uygulama örneğine yer verildi. 19 iyi uygulama örneğinin 6 tanesi özel sektör tarafından geliştirilmiş projelerden seçildi. 
 • Seçilen 6 özel sektör projesinden 5 tanesi, SKD Türkiye üyesi 4 şirket tarafından yapılmış olması bizler adına mutluluk verici bir gelişme oldu. Raporda yer alan SKD Türkiye üyeleri tarafından yapılan iyi uygulama örnekleri:
  • Yıldız Holding’in Sürdürülebilir Gelecek için Liderler Platformu Projesi CEO düzeyinde sorumluluk alma, liderlik ve iş birliği açısından örnek uygulama olarak yer aldı.
  • Yıldız Holding şirketlerinden Kerevitaş’ın “Tarladan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı” projesi Açlığa Son #SKA2 hedefi için seçilen proje oldu.
  • SKD Türkiye üyelerinden Coca-Cola’nın da içinde olduğu, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi, ekonomik hayata aktif katılımı konusunda çalışmaları desteleyen “Kız Kardeşim” projesi #SKA10 başlığında örnek proje olarak gösterildi.  
  • SKD Türkiye üyelerinden Eczacıbaşı VitrA Isı Değiştirici Tasarımı ve Tünel Fırınlarından Isı Geri Kazanım Sistemi projesi #SKA12’de örnek proje olarak yer aldı. 
  • Garanti Bankası’nın “Yeşil Kredi” projesi #SKA13 İklim Eylemi başlığında iyi uygulama olarak yer aldı.