SKD Üye Buluşması gerçekleşti

Yayınlanma Tarihi: 12.02.2016

SKD olarak, son dönemde sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyadaki gelişmeleri değerlendirmek, bu gelişmeler ışığında SKD’nin değişen odak alanları ve yeni iş planlarını görüşmek üzere üyelerimizle ve paydaşlarımızla bir araya geldik.

SKD Yönetim Kurulu Başkanı Canan Ercan Çelik’in ev sahipliğinde, Borusan Müzik Evi’nde düzenlenen Üye Buluşması, iş dünyasına ilham verecek iyi uygulamaların paylaşıldığı ve ortak akıl ile önemli çıktılar elde edilen verimli bir etkinlik oldu.

   

Canan Ercan Çelik’in sürdürülebilirlik perspektifiyle 2015 yılını ele aldığı ilgi çekici sunumuyla başlayan program; 2015 SKD İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması KOBİ- Çevresel kategorisinde birinci olan Positive Energy’nin sürdürülebilir enerji yönetimi konusundaki EnBeacon Projesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından Uluslararası Gençlik Vakfı ve Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı işbirliğiyle düzenlenen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri kazananlarından Kentte Permakültür, Yırca Köyü ve Sosyal Atölye projelerinin sunumlarıyla devam etti.  

Sunumların ardından Yaşama Dair Vakıf (YADA) ana moderatörlüğünde gerçekleştirilen 2 saatlik atölye çalışmasında üyeler ve paydaşlar, SKD’nin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile örtüşen 2016 yılı odak alanlarıyla ilgili kapsamlı bir tartışma gerçekleştirdiler. Düşük karbon ekonomisine geçiş ve verimlilik, sürdürülebilir tarım ve gıdaya erişim, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi, sosyal içerme ve kapsayıcılık olmak üzere 4 ana başlığın ele alındığı 6 masada; iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden yaklaşık 70 katılımcı ile yapılan çalışma sonunda, söz konusu odak alanlarında SKD’ye politika ve yaklaşım önerileri sunuldu.

Atölye çalışmasından elde edilen sonuçların analiz edilerek SKD’nin 2016 aksiyonlarını belirleyecek olan çalışma gruplarında yol gösterici bir veri seti olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

  
  
 
Atölye çalışması raporu için tıklayınız.