SKD Türkiye'de Bayrak Değişimi: Yeni Başkan Garanti Bankası’ndan Ebru Dildar Edin

Yayınlanma Tarihi: 19.06.2018

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nde bayrak değişimi gerçekleşti. Garanti Bankası Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

 

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi global ağının önemli bir üyesi olarak 14 yıldır sürdürülebilirlik kavramının iş dünyasının temel stratejilerinden biri olmasına öncülük eden İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin oldu. Görevi, bir önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı olan Borusan Danışmanlık CEO’su Canan Ercan Çelik’ten devraldı.

Ebru Dildar Edin, 2013 yılından bu yana SKD Türkiye’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve 2015 yılından bu yana da Derneğin Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Dernek, toplam 500 milyar TL’nin üzerinde ciroya sahip 60 üyesiyle, Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 15’inden fazlasını temsil ediyor. Edin, aynı zamanda 2012 yılından bu yana Garanti Bankası’nda, üstlendiği diğer sorumlulukların yanında, bankanın sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini yönetiyor.

 

Edin: SKD Türkiye olarak örnek gösterilecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, yeni görevi ile ilgili şunları söyledi:

“SKD Türkiye olarak tam 14 yıldır, iş dünyasının sürdürülebilirliği temel stratejilerinden biri haline getirmesi için çalışıyoruz. Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 15 yıl boyunca ülkelerin ve iş dünyasının çerçeve metni olarak masada bulunacak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini merkeze alarak kurumlara ve pek çok sektörden şirketlere sürdürülebilirlik alanında liderlik ettik. Çalışmalarımızı, Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik, Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim ve Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık olarak belirlediğimiz dört odak alanında sürdürüyoruz. Etki alanımız, üye profilimizi ve parçası olduğumuz uluslararası çatı örgütümüzün ölçeğini de düşününce oldukça geniş. Bugün Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’ne üye şirketlerin toplam çalışan sayısı 19 milyon, cirosu ise 8,5 trilyon ABD Doları. Bu küresel yapının 70 farklı ülkede networku bulunuyor, SKD Türkiye bunlardan biri. SKD Türkiye olarak ülkemizin sürdürülebilirlik dönüşümünde hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada her geçen gün daha önemli bir pozisyonda yer alıyoruz. Bugün Türkiye’de üyemiz olan şirketlerin toplam cirosu, gayri safi yurt içi hasılanın %15’inden fazlasına tekabül ediyor, ancak bu kurumların tüm değer zincirini, yani etki alanını düşündüğümüzde çok daha büyük bir değişime ön ayak olma potansiyelimiz var. Gerek uluslararası gerekse yerel düzeyde rekabette geri kalmamak ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak için topyekün harekete geçmek hayati öneme sahip. Sadece döngüsel ekonomiye geçmede küresel olarak 4,5 trilyon dolarlık bir büyüme fırsatı var. Sürdürülebilir kalkınmanın diğer boyutlarını düşündüğümüzde bu pasta daha da büyüyor. Ülke olarak amacımız hem bu pastadan pay almak ve hem de dünyamızın geleceğine katkıda bulunmak olmalı. Bu yaklaşımla SKD Türkiye çatısı altında örnek gösterilecek çalışmalara devam edeceğiz.”

 

SKD Türkiye Hakkında:

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD- World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olarak 2004 yılında 13 özel sektör temsilcisinin öncülüğünde kurulan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), sadece kurumsal üyelik kabul eden bir iş dünyası derneği olarak çalışmaktadır.

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi doğrultusunda amacı, kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın artırılması ve bu yaklaşımı ile politika gelişimine katkıda bulunmak ve iş dünyası içindeki rekabetçiliği artırmaktır.

SKD Türkiye, uluslararası iş birliğinin getirdiği sürdürülebilirlik birikimini de çalışma gruplarının faaliyetleri aracılığıyla üyeleri, kamu kurumları ve kamuoyu ile çeşitli platformlarda paydaşlarıyla paylaşmakta ve yol göstericilik yapmaktadır.