SKD Türkiye Üye Buluşması 2018 Gerçekleşti

Yayınlanma Tarihi: 16.03.2018

SKD Türkiye üye buluşması 15 Mart 2018’de Borusan Oto Dolmabahçe Sahne’de gerçekleştirildi.

65 kurumdan 80 üzeri katılımcı ile gerçekleştirilen SKD Türkiye üye buluşması, Yönetim Kurulu Başkanı Canan Ercan Çelik’in 2017 yılında Dünya ve Türkiye’deki sürdürülebilirlik konularına etki eden ekonomik ve politik gelişmeleri özetlediği giriş konuşması ile başladı. Çelik, Türkiye’nin sürdürülebilirlik endekslerindeki durumunu ve SKD Türkiye’nin bu tablonun iyileştirilmesine katkı vermek adına aldığı pozisyonu, SKD Türkiye’nin hedefleri ve odak alanlarını detaylıca aktardı.

Türkiye iş dünyasının Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) çerçevesinde daha sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanması için, SKD Türkiye’nin Savunuculuk, Liderlik, İşbirliği Geliştirme, Özgün Bilgi Üretme ve Kapasite Geliştirme olarak belirlenen 5 ana hedefi olduğunu aktaran Canan Ercan Çelik, 2017 yılında, gerçekleştirilen Dernek faaliyetlerini; SKD hedefleri ve SKH'ler bağlamında özetledi.

2017 özetinde dikkat çeken en önemli kısımlardan biri SKD Türkiye’nin Savunuculuk ve Liderlik misyonu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile devam ettirdiği kamu ilişkileri olmasıydı.

SKD Türkiye’nin 2017 yılındaki öne çıkan konulardan bir diğerinin de, yerel ve küresel organizasyonlar ile önceki yıllarda başlayan işbirliklerini çeşitlendirmek olduğu ayrıca vurgulandı.

Canan Ercan Çelik’in ardından, SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda belirlenmiş olan odak alanları ve oluşturulan çalışma gruplarının yapısı ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi. Ardından Enerji, Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim, Döngüsel Ekonomi, Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği ile  Sürdürülebilir Finans Çalışma Grupları adına Yönetim Kurulu Üyeleri Ata Selçuk, Çiğdem İçel ve Aybala Şimşek, 2017 yılında gerçekleştirilen çalışma grubu faaliyetlerini aktardılar.  

              

 

Daha sonra Sürdürülebilirlik Raporlaması Çalışma Grubu Başkanı Ediz Günsel, Dünya’da ve Türkiye’de raporlamanın ortaya çıkış gerekçelerini ve sürecin mihenk taşlarını özetleyerek 2017 yılında yapılan en önemli projenin çatı örgütümüz WBCSD tarafından geliştirilmiş, SKD Türkiye ve PwC işbirliğiyle Türkiye’ye getirilen Reporting Matters projesi olduğunu belirtti.

 

Finansal olmayan raporlamadaki trendleri ortaya çıkarmak, şirketlerin yaptıkları raporlamada kalite ve etkinliği artırmak ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve yaygınlaştırmak amacını taşıyan Reporting Matters projesi ile SKD Türkiye üyelerine önemli bir değer yaratıldığının altı çizildi. Ardından da Reporting Matters 2017 süreci ve süreç ile ilgili bulgular, Işıl Uygun (Pwc) ve  Münevver Bayhan (SKD Türkiye) tarafından katılımcılara aktarıldı.

    

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Canan Ercan Çelik, kapanış oturumunda 2017 yılında başlayan 2018 yılında devam eden projelerin yanında 2018 yılında başlayacak çalışmaları da özetleyerek SKD Türkiye’nin 2018 yol haritasını çizdi.  

SKD Türkiye 2018 Üye Buluşması’na iştirak eden tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 2018 yılının bizleri sürdürülebilir bir geleceğe daha da yakınlaştıracak bir yıl olmasını diliyoruz.

SKD Türkiye 2018 Üye Buluşması'ndaki sunumları indirmek için tıklayınız.