Kullanıcı Adı : Şifre :
Arama


WBCSD 2017 Delege Toplantısı gerçekleştirildi

Derneğimizin çatı örgütü olan ve küresel iş dünyasına sürdürülebilirlik konusunda rehberlik eden Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (World Business Council for Sustainable Development-WBCSD) Delege Toplantısı, dünyanın çeşitli ülkelerinden delegelerin ve uzmanların katılımıyla 27-30 Mart tarihleri arasında Montreux’de gerçekleştirildi.

4 gün süren oturumlarda sürdürülebilirlik ve iş dünyası bağlamında birçok konu kapsamlı bir şekilde ele alındı. Üzerinde en fazla durulan konular şunlar oldu:

  • SDG’lerin uygulanmasında bir sonraki aşamaya geçebilmek için CEO’ların dahiliyeti
  • Her konuyla doğrudan bağlantılı bir başlık olarak insan hakları
  • Sosyal sermaye
  • Raporlamanın önemi
  • SKH’lerin finansmanı
  • Kadınların iş dünyasında artan önemi
  • Döngüsel ekonomi
  • Gıda ve sürdürülebilirlik ilişkisi

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) ile ilgili genel bir değerlendirme yapılan etkinlikte; SDG Scorecard 2030'a göre global olarak SKH’lerin bazılarında hedefe ulaşmak için sadece ufak bir reforma ihtiyaç varken, diğerlerinde ya devrime ya da toptan bir politika değişikliğine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

 


Kullanım Şartları |  Gizlilik Şartları | Yardım

© Tüm Hakkı Saklıdır

Yukarı