FIRSAT EŞİTLİĞİ YOL HARİTALARINI KULLANIRKEN


HANGİ ARAÇLARDAN YARARLANDILAR?
Raporlar ve Yayınlar
Toplumun yüzde 54’ü şu an çalışmıyor

Pandemi ile birlikte ev hayatındaki değişimlerin incelendiği araştırmaya göre; toplumun yüzde 54’ü şu anda çalışmıyor.

Raporlar ve Yayınlar
Türkiye’de kadın-erkek eşitliğine inanç giderek azalıyor

"Kadın ve erkeklerin eşit hak ve imkânlara sahip olduğu” düşüncesine verilen destek yıllar içinde düşüş gösterdi.

Raporlar ve Yayınlar
İşyerlerinde cinsiyet eşitliği oranları ne?

BAREM ve WIN International’ın ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ araştırması, Türkiye ve dünyadaki eşitsizliği bir kez daha ortaya koydu.

Raporlar ve Yayınlar
Bakım sorunu nasıl çözülecek?

Bakım hizmetleri ve politikalarındaki süregelen açıklar, aile sorumluluğu taşıyan yüz milyonlarca işçiyi yeterli koruma ve destekten yoksun bırakıyor.

Raporlar ve Yayınlar
Cinsiyet eşitliği için uzun bir yolumuz var

UNDP desteğiyle Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yapılan araştırmada, UNDP’nin standart insani gelişme endeksleri kullanılarak son 20 yılda ilerleme ve gerileme alanları tespit edildi.

Raporlar ve Yayınlar
Toplumsal cinsiyet eşitliği romantik bir gündem değil

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven, PwC ve PERYÖN işbirliğiyle yapılan Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliği Araştırması’nı yorumladı.

Raporlar ve Yayınlar
2.4 milyar kadına ekonomik fırsat eşitliği yok

Dünya Bankası'nın Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk 2022 raporuna göre, küresel olarak erkek ve kadınların beklenen yaşam boyu kazançları arasındaki fark 172 trilyon dolar

Raporlar ve Yayınlar
Çalışma hayatında eşitlik ne durumda?

PwC Türkiye ve PERYÖN iş birliğiyle gerçekleştirilen Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliği Araştırması’nın sonuçları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde açıklandı.

Raporlar ve Yayınlar
Yönetim kurullarındaki kadın oranı 2021’de de artmadı

2021 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu, kadın yönetici oranının hâlâ istenilen seviyede olmadığını ortaya koydu.