Sürdürülebilirlik alanında değer yaratan 13 kadın liderden biri olarak gösterilen Ece Börü, onur listesinde Türkiye’yi temsil eden tek kadın lider olarak yerini almış oldu.

TSKB Genel Müdürü Ece Börü, sürdürülebilirlik danışmanlığı, eğitimi ve düşünce liderliği alanında dünya çapında güvenilir bir organizasyon olan CSR Works International’ın sürdürülebilirlik liderliği alanında belirlediği “Asia’s Top Sustainability Superwomen 2020” onur listesinde yer aldı. Asya Bölgesi’nin geniş coğrafyasında, aralarında; Tokyo Üniversitesi, Asya Kalkınma Bankası ve Hindistan Unilever’in de olduğu çeşitli sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında sürdürülebilirlik alanında değer yaratan 13 kadın liderden biri olarak gösterilen Ece Börü, onur listesinde Türkiye’yi temsil eden tek kadın lider olarak yerini almış oldu. 2005 yılından bu yana Asya bölgesindeki sürdürülebilirlik faaliyetlerini ödüllendiren CSR Works International, son 3 yıldır “Asia’s Top Sustainability Superwomen” programıyla kadınların başarılarının farkına vararak, dünyada olumlu değişimi yönlendiren kadın ağını desteklemeyi hedefliyor.

TSKB’nin ilk kadın genel müdürü ve aynı zamanda bankanın Sürdürülebilirlik Komitesi lideri olan Ece Börü, CSR Works International’ın “Asia’s Top Sustainability Superwomen 2020” kapsamında Asya bölgesinde sürdürülebilirlik alanında değer yaratan 13 kadın liderle aynı listede yer almaktan dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek şöyle devam etti: “TSKB’nin uzun soluklu sürdürülebilirlik yolculuğunda kazandığımız her başarıda yoğun bir emek ve üstün bir ekip çalışması bulunuyor. Sistemsel bir şekilde ele aldığımız sürdürülebilir bankacılık alanında hiçbir başarımızın tesadüfen gerçekleşmediğini söyleyebilirim. TSKB, bu yolculukta çıtasını her yıl daha yukarı taşıyan, dünyadaki uygulamaları yakından takip edip Türkiye’de pek çok yenilikçi çalışmayı hayata geçiren, iklim değişikliği ile mücadele, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve kapsayıcı kalkınma yönünde somut adımlar atan bir banka oldu. Ben de sürdürülebilirliği bankacılık modelinin ve kurum kültürünün temeline koyan ve bu alanda sürekli gelişim hedefine büyük bir motivasyonla koşan bir bankada sürdürülebilirlik projelerinin hayal, fikir ve gönül ortağı olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Diğer yandan sürdürülebilir bir geleceğin inşasında fırsat eşitliğinin kritik önem taşıdığını düşünüyorum. Yönetim ve istihdamda kadın temsiliyetinin artmasıyla sürdürülebilir dönüşümün de hızlanacağına gönülden inanıyorum.”

TSKB sürdürülebilir bankacılık alanında her yıl çıtayı yükseltiyor.

Kurulduğu 1950 yılından bugüne sürdürülebilirliği tüm bankacılık modeline entegre ederek, her geçen yıl bu alandaki başarılarını artırmaya devam eden TSKB; kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri alanında ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı üretim ekonomisinin büyümesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

1990’lı yıllarda çevre yatırımlarını finanse etmek üzere uluslararası piyasalardan kaynak temin ederek Türk sanayisine ilk çevre temalı kredileri sunan TSKB, 2000’li yılların başında yenilenebilir enerji alanında proje finansmanına başladı. Aynı yıllarda bankacılık faaliyetlerinin sonucu oluşan çevresel ve sosyal etkilerin yönetimi ve Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişini destekleyen ilk banka oldu.

2005 yılında uluslararası standartları karşılayacak şekilde kurduğu Çevre Yönetim Sistemi aracılığıyla finans sektöründe ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı ve ISO 14064 Sera Gazları Yönetim Standardı’na sahip ilk banka oldu.

2009 yılında yayınladığı sürdürülebilirlik raporuyla Türk finans sektöründe bir ilke daha imza atan TSKB’nin 2013 yılındaki GRI A+ onaylı raporu yine bir ilk olma özelliği taşıyor. TSKB, 2016 yılı itibarıyla finansal ve sürdürülebilirlik performansını Entegre Rapor ile sunuyor.

Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşları ile güçlü ilişkileri, sürdürülebilir bankacılık modeli ve sağladığı finansman olanakları ile düşük karbonlu ekonomiye destek veren TSKB, 2016 yılında Türkiye ve CEEMEA bölgesindeki ilk Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracı sonrası 2017 yılında dünyadaki ilk Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil ihracını gerçekleştirdi.

TSKB, 2020 yılını da sürdürülebilirlik alanında verimli geçirdi.

TSKB’nin kredi portföyünün yüzde 74’ü iklim, çevre, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve kadın istihdamı gibi sürdürülebilir ve sosyal yatırımlardan oluşuyor. TSKB, tutardan bağımsız tüm projelerin çevresel ve sosyal riskini ölçüyor, çevre, iklim ve kadın dostu yatırımlara finansman sağlıyor. Kredi portföyünün BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları açısından yarattığı etkiyi SKA haritalandırma metoduyla takip eden banka yenilikçi kredi modelleri ve deneyim paylaşım platformlarıyla paydaşlarının da sürdürülebilirlik alanında somut aksiyonlar almalarını sağlıyor.

TSKB, 2020 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) odağına alan yeni bir kredi modeli geliştirdi. SKA Kredi Modeli, şirketlerin yarattığı olumlu etkiye bağlı olarak finansman maliyetlerinde iyileştirme olanağı sunuyor.

Yatırım bankacılığını sürdürülebilirlikle buluşturan TSKB, 2020 yılında bu alanda da bir ilke imza atarak Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracını başarı ile gerçekleştirdi.

TSKB’nin iklim riskleri ile mücadele alanında tüm paydaşlarıyla beraber farkındalığı artırmak ve çözüm üretmek için kurduğu Yeşil Kuğu İklim Platformu 2020 yılının önemli gelişmeleri arasında yer alıyor.

Yine 2020 yılında “Paris Peace Forum” paralelinde düzenlenen ve dünya genelindeki 450’yi aşkın kalkınma bankasını ilk kez bir araya getiren “Finance in Common” Zirvesi’nde aktif rol alan TSKB, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Biyoçeşitliliğin Korunması” ve “İklim Değişikliği ile Mücadele” konulu üç farklı bildirgenin imzacısı oldu. TSKB ayrıca “Kalkınma Bankalarının Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Dönüşümdeki Rolü” konulu oturuma da liderlik etti.

Sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği önemli çalışmalarla Sustainalytics tarafından Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ESG) Risk Notu ile dünya genelinde 372 banka arasında 6’ıncı olan TSKB, Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.

2021 başarılı çalışmalarla başladı.

2021 yılına Türk finans sektöründe ilk tahvil ihracını sürdürülebilirlik temasıyla gerçekleştirerek başlayan TSKB’nin 350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan 6 kat talep geldi.

TSKB’nin ilk kadın genel müdürü ve bankanın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ece Börü, CSR Works International tarafından “Asia’s Top Sustainability International Superwomen 2020” onur listesinde Asya Bölgesi’nin geniş coğrafyasında, aralarında; Tokyo Üniversitesi, Asya Kalkınma Bankası ve Hindistan Unilever’in de olduğu çeşitli sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında sürdürülebilirlik alanında değer yaratan 13 kadın liderden biri olarak gösterilen tek Türk oldu.

TSKB fırsat eşitliği alanında örnek teşkil eden uygulamalarını sürdürüyor

TSKB, kadınların ekonomiye katılımının sürdürülebilir kalkınma açısından büyük bir potansiyel barındırdığı inancıyla somut değer yaratan projelere imza atmaya devam ediyor.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Dünya Bankası’ndan sağladığı temalı fonlarla, 2016 yılından bu yana Kadın İstihdamı Kredi Programı ile kadınların üretime katılımını ve iş yerlerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına dönük iyi uygulamaları teşvik ediyor.

AFD ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) iş birliğiyle kurduğu Eşit Adımlar dijital platformu aracılığıyla fırsat eşitliği yaklaşımının geliştirilmesi için adım atmak isteyen firmalara nitelikli yayınlar, uygulama örnekleri, araştırmalar ve yol haritaları ile rehberlik ediyor.

2017 yılında Türk Eğitim Vakfı “TEV” iş birliği ile kurduğu “Eğitimden Üretime Burs Fonu” ile üniversiteli kız öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor.

1990 yılından beri sponsorları arasında yer aldığı İstanbul Müzik Festivali’ne verdiği desteği fırsat eşitliğine odaklı bir alana taşıyan TSKB, son 3 yıldır İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile ortak yürüttüğü, Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu ile genç kadın müzisyenlerin eğitimlerine destek oluyor.

TSKB, kurum içinde gerçekleştirdiği uygulamalarla da fırsat eşitliğini destekliyor. Bankacılık kadrolarının yüzde 54’ü kadın çalışanlardan oluşan TSKB, UN Woman’ın ortaya koyduğu Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP’s)’in Türkiye’deki ilk imzacılarından biri olarak öne çıkıyor. TSKB ayrıca Dünya Bankası ve KAGİDER tarafından yürütülen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasına da sahip.

CSR Works International’ın, Asya’nın En iyi Sürdürülebilirlik Kadın Liderleri’ne yer verdiği onur listesini linkte görebilirsiniz:

https://csrworks.com/asias-top-sustainability-superwomen-2020-list/

İLGİLİ YAZILAR

Etkinlikler
Birleşmiş Milletler kadın yönetici artışı için harekete geçti

UN Global Compact’in üçüncü kez hayata geçirdiği Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği programının yeni dönemi Türkiye’de başladı.

Haberler
Eşitlik için bir gol de Hollanda’dan

ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak

Haberler
AB şirketlerde kadın yöneticileri artırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, halka açık şirketlerdeki kadın yönetici oranının 2026'ya kadar yüzde 40'a çıkarılması hedefini belirledi.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Yıldız Holding’den kadın girişimcilere destek

Yıldız Holding, kadın girişimciliğini ve kadınların tedarik zincirinde aktif rol almasını teşvik etmek üzere UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Raporlar ve Yayınlar
Kadının kariyeri için ilk 10 yıl çok önemli

Yeni bir araştırma, kadınların üst kademe yöneticiliğe ulaşma olasılığında zamanlamanın da önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Haberler
Cinsiyetçilik kaç şekilde gerçekleşir?

Cinsiyetçi davranışlar bazen kibarlık maskesi altında da yaşanıyor. Çünkü cinsiyetçilik de kendi içinde farklılaşıyor.

Raporlar ve Yayınlar
Türkiye’de iş gücüne dahil olmayan 31 milyon kadın var

TSKB Ekonomik Araştırmalar, ‘TSKB Kalkınma Perspektifi’ yayını kapsamında ‘Çocuklar Bizim!’ başlıklı yeni bir rapor yayımladı.

Etkinlikler
‘Önce eşitlik sonra kalkınma’

YANINDAYIZ Derneği’nin #kadınerkekeşittirnokta Konferansı 6 – 7 Haziran 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleşti.

Haberler
İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesi

İngiltere'de 70 şirkette çalışan 3 bin 300'den fazla işçi, ‘yeni çalışma düzeni denemesi’ kapsamında ücret kaybı olmadan haftada dört gün çalışmaya başladı.

Haberler
Japonya’dan dev eşit adım

Japonya’da 300’den fazla çalışanı olan şirketler, erkekler ve kadınlar arasındaki ücret farklarını açıklamak zorunda olacak.

Haberler
Dünya Kupası’nda kadın hakemler ilk kez maç yönetecek

FIFA, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç kadın hakem üç de yardımcı kadın hakemin görev yapacağını duyurdu.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Sürdürülebilir kalkınma kadınların iş hayatında olmasıyla mümkün

TÜRKONFED ile Türkiye İş Bankası iş birliği ve UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin desteğiyle girişimci kadınlar için “Girişimde Kadın Gücü” adlı yeni bir proje hayata geçirildi.

Raporlar ve Yayınlar
Kadınlar artık reglden daha rahat bahsediyor

‘Dünya Adet Hijyeni Günü’nde Türkiye’nin Regl Farkındalık Araştırması Raporu yayınlandı.

Raporlar ve Yayınlar
Kız çocuklarının yapabilirliklerinin artırılması en önemli ihtiyaç

Suna’nın Kızları ‘Türkiye’de Kız Çocukların Eğitimi: Engeller, Müdahaleler ve Olanaklar’ araştırmasını yayımladı.

Haberler
Kadın matematikçi erkeklerden daha az takdir görüyor

Matematikçiler arasındaki kadın sayısı artıyor olsa da alanın en prestijli ödülleri hâlâ neredeyse sadece erkeklere veriliyor.

Etkinlikler
'Işıldayan Kadınlar' ilham olmak için bir araya geldi

Üreten ve güç veren kadınların hikayelerinin yer aldığı, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da mesajların verildiği 'Işıldayanlar Konferansı' İstanbul'da düzenlendi.

Raporlar ve Yayınlar
Reklamlardaki ana karakterlerin yüzde 53’ü kadın

Reklamverenler Derneği liderliğinde yürütülen Effie Awards Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Araştırması açıklandı.

Raporlar ve Yayınlar
Konuşulmayan ayrımcılık: Kilo

Kilolu insanlara yönelik ayrımcılık işe alımları, terfileri ve çalışanların zihinsel sağlığını etkiliyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Coca Cola forkliftin başına kadını geçirdi

Coca-Cola İçecek, işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı kapsamında başlattığı ‘Forklift Operatörü Eğitim Programı’ ile kadınlara istihdam alanı açtı.

Haberler
Escarus’tan Borçelik’e İleri Seviye Cinsiyet Eşitliği Sertifikası

Borçelik, Escarus tarafından geliştirilmiş bir metodoloji çerçevesinde değerlendirilerek ‘İleri Seviye Cinsiyet Eşitliği Sertifikası’nın sahibi oldu.

Raporlar ve Yayınlar
Gençler ‘Cinsiyet eşitliği yok’ diyor

Gençlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı araştırmasına göre, Türkiye’de gençlerin yüzde 83’ü ülkede cinsiyet eşitliği olmadığını düşünüyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Kız Kardeşlik Büyüyor

Kız Kardeşim Projesi kapsamındaki üçüncü hibe programına başvurular başladı. Bu yıl hibe verilecek girişimci kadın sayısı ve hibe miktarı iki kat artırıldı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
ICF Türkiye’den kadın girişimcilere koçluk desteği

ICF Türkiye ve BizBizze Derneği iş birliğinde 2019’da başlatılan ‘BizBizze’ kadın girişimcilere destek projesinin yeni dönemi başlıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Doğa dostu fikirler meyve veriyor

Turkcell’in düzenlediği Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu yarışması kapsamında geliştirilen fikirler, somutlaşma konusunda önemli gelişmeler kaydetti

Raporlar ve Yayınlar
Kadının istihdama katılımı gündemin en önemli konusu

TÜSİAD’ın ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ raporunda, kadının istihdama katılımının gündemin en önemli maddesi olduğu vurgulandı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Kızların önünde engel kalmasın

Molped, 18-25 yaş arasındaki kadınları, hedeflerinin önündeki engelleri kaldırmak için 12 haftalık bir eğitim yolculuğuna çıkaracağı Kız Sözü Akademi Projesi’ni hayata geçirdi.

Raporlar ve Yayınlar
En çok ücret eşitsizliği finans ve sigorta sektöründe

ABD’de yapılan araştırma; kadın ve erkek arasındaki ücret farklılığının hangi sektörlerde daha yoğun olduğunu ortaya koydu.

Raporlar ve Yayınlar
Yapay zekâ edebiyat dünyasındaki eşitsizliği analiz etti

Yapay zekâ teknolojilerini kullanan araştırmacılar, edebiyatta erkek karakterlerin kadın karakterlere göre dört kat daha yaygın olduğunu keşfettiler.

Raporlar ve Yayınlar
Kadınlar gelecekten umutlu

Beko ve Konda'nın ‘İstihdam ve Girişimcilikte Kadın’ araştırması, kadınların girişimcilikte erkeklerden daha başarılı olduğunu ortaya koydu.

Haberler
Küresel sağlık sektöründe kadın liderlik oranı yüzde 17

“Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler” Gelişim Programı’na destek veren sektör liderleri sağlık sektöründe kadın liderliğini analiz ettiler.

Raporlar ve Yayınlar
Kadının çalışma hayatına katılımına destek tam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de aile yapısına ilişkin gerçekleştirilen en kapsamlı sosyal araştırma kabul edilen çalışmanın ön bulgularını açıkladı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Tüpraş eşitlik programını Batmanlı öğrencilerle başlattı

Tüpraş, ‘Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Gücü Programı’ kapsamında Batman Üniversitesi ile iş birliğini başlattı.

Raporlar ve Yayınlar
Türkiye kadın mucit oranında 34 ülke içinde 6’ncı sırada

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün IP5’e dayanan 2019 yılı verilerine göre; Türkiye kadın mucit oranında 34 ülke içinde 6’ncı sırada.

Raporlar ve Yayınlar
Sivil toplum kuruluşları eşitlik çalışmalarına hız verdi

Türkiye’de Göç, Çevre ve Toplumsal Cinsiyet’ isimli proje raporuna göre; göç ve çevre alanında çalışan STK’larda toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan etkinlik ve projeler giderek artıyor.

Etkinlikler
Kadın kahramanlar ortaya çıkmalı

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve İKSV ortaklığında 41. İstanbul Film Festivali kapsamında Beyaz Perdede #BenKadınım söyleşisi gerçekleşti.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
OPET fırsat eşitliği için 30 bin fidan dikecek

OPET, bu yıl tüm çalışanları adına ‘Kadın Gücü Ormanları’ kurarak Kadın Gücü Projesi’ne farklı ve sürdürülebilir bir açılım getirdi.

Raporlar ve Yayınlar
Kadın liderlerin şirketleri iklim hedeflerine daha yakın

Dünyanın en büyük 1000 şirketinin analiz edildiği araştırma, kadınların liderliğindeki şirketler 1.5 derece hedefine daha yakın.

Raporlar ve Yayınlar
Özgeçmiş cinsiyet içermezse kadınların şansı yükseliyor

Yazılım şirketi Applied’in araştırması, tanımlayıcı ifadelerin kullanılmadığı
 işe alım süreçlerinin kadınların liderlik şansını artırdığını gösterdi.

Raporlar ve Yayınlar
Kültür sanat dünyasında eşitlik ne durumda?

İKSV'nin Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında hazırladığı “Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet” başlıklı rapor yayımlandı.

Raporlar ve Yayınlar
2022’de küresel kadın sağlığı istatistikleri

7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde kadın ve kız çocuklarının sağlık problemlerini içeren dikkat çekici sonuçları sizin için derledik…

Raporlar ve Yayınlar
Toplumun yüzde 54’ü şu an çalışmıyor

Pandemi ile birlikte ev hayatındaki değişimlerin incelendiği araştırmaya göre; toplumun yüzde 54’ü şu anda çalışmıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Boyner’den kadınlara istihdam fırsatı

Boyner Seninle Tamam’ projesi ile çeşitli nedenlerden dolayı çalışma hayatına ara veren kadınlara iş imkânı sunuyor. 

Raporlar ve Yayınlar
Türkiye’de kadın-erkek eşitliğine inanç giderek azalıyor

"Kadın ve erkeklerin eşit hak ve imkânlara sahip olduğu” düşüncesine verilen destek yıllar içinde düşüş gösterdi.

Haberler
Cinsiyet eşitliği için ‘Kadın İşçi Sağlığı’ kampanyası

Uluslararası Hizmet Sendikası Fırsat Eşitliği Birimi, kadın işçi sağlığı kampanyası başlattı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
NEET kavramıyla tanıştınız mı?

Sabancı Vakfı, dünyada ve ülkemizde ciddi bir toplumsal sorunun habercisi olan NEET kavramına yönelik proje başlattı.

Raporlar ve Yayınlar
İşyerlerinde cinsiyet eşitliği oranları ne?

BAREM ve WIN International’ın ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ araştırması, Türkiye ve dünyadaki eşitsizliği bir kez daha ortaya koydu.

Raporlar ve Yayınlar
Bakım sorunu nasıl çözülecek?

Bakım hizmetleri ve politikalarındaki süregelen açıklar, aile sorumluluğu taşıyan yüz milyonlarca işçiyi yeterli koruma ve destekten yoksun bırakıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Koç şirketlerinden toplumsal eşitlik seferberliği

Koç şirketleri teknoloji ve inovasyon alanında eşitlik seferberliği başlattı.

Etkinlikler
Değişimi kadınlar başlatacak

Türkiye’deki Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, iklim krizine ve krizin kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkisine dikkat çekmek amacıyla ortak bir etkinlik düzenledi.

Raporlar ve Yayınlar
Cinsiyet eşitliği için uzun bir yolumuz var

UNDP desteğiyle Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yapılan araştırmada, UNDP’nin standart insani gelişme endeksleri kullanılarak son 20 yılda ilerleme ve gerileme alanları tespit edildi.

Raporlar ve Yayınlar
Toplumsal cinsiyet eşitliği romantik bir gündem değil

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven, PwC ve PERYÖN işbirliğiyle yapılan Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliği Araştırması’nı yorumladı.

Raporlar ve Yayınlar
2.4 milyar kadına ekonomik fırsat eşitliği yok

Dünya Bankası'nın Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk 2022 raporuna göre, küresel olarak erkek ve kadınların beklenen yaşam boyu kazançları arasındaki fark 172 trilyon dolar

Etkinlikler
Türkiye’nin kadın dostu markaları hangileri?

Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri 5 Mart’ta İş Sanat’ta yapılan törenle sahiplerini buldu.

Raporlar ve Yayınlar
Çalışma hayatında eşitlik ne durumda?

PwC Türkiye ve PERYÖN iş birliğiyle gerçekleştirilen Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliği Araştırması’nın sonuçları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde açıklandı.

Etkinlikler
İklim krizi kaynaklı işsizlikten en çok kadınlar etkilenecek

TSKB, AFD ve Fransa İstanbul Başkonsolosluğu Ortaklığında “Yeşil Dönüşümde Kadının Gücü” Konferansı Gerçekleştirildi.

Etkinlikler
Geleceği yeni bir anlayışla inşa etmeye ihtiyaç var

Global Compact Türkiye, TÜSİAD, SKD Türkiye, TÜRKONFED, KAGİDER, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği ve %30 Kulübü iş birliği ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Hemen Şimdi!” etkinliği gerçekleşti.

Haberler
Ekonomide eşitlik için 267 yıla ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, cinsiyet eşitsizliğini 21’inci yüzyılın en büyük zorluklarından biri olarak tanımladı.

Raporlar ve Yayınlar
Yönetim kurullarındaki kadın oranı 2021’de de artmadı

2021 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu, kadın yönetici oranının hâlâ istenilen seviyede olmadığını ortaya koydu.

Raporlar ve Yayınlar
Sınırları Aşan Kadınlar kitabı kadın girişimciler için rehber olacak

Meta Türkiye ve KEDV iş birliğiyle hayata geçirilen, gazeteci Elif Ergu’nun kaleme aldığı Sınırları Aşan Kadınlar kitabı, farklı sektörlerden 10 kadın girişimcinin başarı hikâyelerini anlatıyor.

Haberler
Pekin Kış Olimpiyatları’nın yüzde 53’ünde kadınlar yer aldı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları; toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında da unutulmayacak oyunlar arasına adını yazdırdı.

Etkinlikler
Kadınların en kritik ihtiyacı fırsat eşitliği

TSKB, ‘Eğitimden Üretime Burs Fonu’ Kapsamında Sosyal Gastronomi Şefi Ebru Baybara Demir’i TEV Bursiyerleriyle Buluşturdu

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Koç Holding kadınları inovasyon yolunda cesaretlendirecek

Koç Holding Teknoloji ve İnovasyonda Eylem Grubu’nun 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla çevrimiçi etkinlikte inovasyon ve kadın vizyonunu paylaştı.

Raporlar ve Yayınlar
Kadınların başarısı görünmüyor

Multivitamin markası Supradyn, online olarak gerçekleştirdiği Hafıza Testi ile kadının başarısının toplumsal hafızadaki görünmezliğini ortaya koydu.

Raporlar ve Yayınlar
İnsanlarda ağrı algılaması cinsiyete göre değişiyor

Yıllardır insanlarda ağrı algılamasının kadınlar ve erkeklerde aynı olduğu söylense de bu durumun cinsiyete göre değişiklik gösterdiği belirtiliyor.

Raporlar ve Yayınlar
Kız çocukları okuldan mahrum kalmasın

‘Sizin Öykünüz’ okumayan kız çocuğu kalmasın diye bir araya gelen on beş ünlü ismin öykülerinden oluşuyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Kibar Holding, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu yayımladı

Kibar Holding, kadın ve erkeklerin hayata tam ve eşit katılımı için yaptığı çalışmalar kapsamında BİZ Eşitiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu’nu yayımladı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
‘Girişimin Kadın Kahramanları’ projesi Roadshow’u tamam

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğindeki ‘Girişimin Kadın Kahramanları’ projesi kapsamında Anadolu’daki 16 ilde yapılan roadshow tamamlandı. 

Raporlar ve Yayınlar
Türkiye'den 7 şirket Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi

Halka açık şirketlerin performansını izlemeyi amaçlayan ve kapitalizasyon ağırlıklı bir değişken piyasa endeksi olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’den 7 şirket yer aldı.

Etkinlikler
Kadının söyleyemediği sözler ‘Kadının Sözü Var’da

Gedik Sanat’ın dijital projesi Kadının Sözü Var, bir altın gününün en keyifli anlarında başlayarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin gerçekleriyle seyirciyi karşı karşıya bırakıyor.

Haberler
Çalışan kadınlar ev içi bakıma 5 kat fazla zaman harcıyor

BM Kadın Birimi'nin verilerine göre; çocuk, yaşlı, hastaya bakım ve ev işleri olarak özetlenen 'bakım emeği'ne kadınlar günde 4.7 saatini, erkekler ise 1.7 saatini harcıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
‘İyi İşler’ kadın girişimcileri güçlendirmeye devam ediyor

İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı’nın 2022 eğitimleri başladı.

Etkinlikler
İsveç Enstitüsü’nden kadın girişimcilere davet

İsveç Enstitüsü, Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'deki kadın girişimcileri She Entrepreneurs liderlik programına davet ediyor.

Haberler
Çalışan kadını bekleyen hibrit risklere dikkat!

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bu denli yüksek olduğu iş dünyasında kadınların uzaktan çalışmasının, bazı riskleri de beraberinde getireceği düşünülüyor.

Etkinlikler
Kadınları odağına alan eşitlikçi bir bütçe şart

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 4 Aralık 2021 tarihli Eşitlik ve Dayanışma İçin Kadın Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Raporlar ve Yayınlar
Cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği her yerde

Türkiye’nin de Katıldığı Reklam Sektörünün En Büyük Küresel Araştırması Sonuçları Açıklandı

Haberler
Beş girişimci kadının hikâyesi belgesel oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Coca-Cola Türkiye ortaklığıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi belgesele dönüştü.

Raporlar ve Yayınlar
İşte 2021’in en eşit adımları

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, 2021 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda atılan en önemli adımları özetledi. İşte geçtiğimiz yıl atılan en önemli eşit adımlardan bazıları…

Raporlar ve Yayınlar
Markalar için eşitlik rehberi yayında

Unstereotype Alliance Türkiye Pazarlama İletişimi Oyun Kitabı yayımlandı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
İnşaat malzemesi sektörünün gündemi kadının güçlendirilmesi

Türkiye İMSAD, sürdürülebilirliğe verdiği önemi paylaşmak ve toplumu sürdürülebilir bir geleceğe taşımak amacıyla faaliyetlerini genişletti.

Haberler
Daha eşit bir toplum erkek için de önemli

Daha eşit bir toplum sadece kadınlar için değil erkekler için de önem taşıyor. Başarı ise sadece her iki tarafın katılımıyla mümkün.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Sanofi Türkiye babalık iznini 14 haftaya çıkardı

1 Ocak 2022’den itibaren eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm Sanofi çalışanları, 14 hafta tam ücretli ebeveyn iznine sahip olacak.

Haberler
Kadınların karşılaştığı eşitsizler yaş aldıkça daha da artıyor

Ayrımcılığın en fazla yaşandığı alan toplumsal cinsiyet iken bu gerçeğe bir de yaş ayrımcılığı eklendiğinde kadınlar için çok daha dezavantajlı bir tablo ortaya çıkıyor.

Haberler
300 cadıya yüzyıllar sonra af geliyor

İskoçya’da hükümet, 1563-1736 yıllarında Cadılık Yasası uyarınca idam edilen ve çoğunluğu kadın olan yaklaşık 300 kişinin affedilmesini değerlendiriyor.

Raporlar ve Yayınlar
Pandemide kadınların yüzde 57’si uzaktan çalışıyor

Wellbees’in araştırmasına göre pandemide erkeklerin yüzde 19’u, kadınların ise yüzde 57’si tamamen uzaktan çalışmaya başladı.

Raporlar ve Yayınlar
Her insan hayata kadın beyniyle başlar

Kadın Beyni’nin ana tezi; kadın davranışının, büyük ölçüde hormonal farklılıklara bağlı olarak erkeklerden farklı olması.

Etkinlikler
Yönetim kurullarında kadınlara yer açılıyor

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Mentorluk Programı'nın 5. dönemi başladı.

Haberler
Fransa’da ‘Gerçek ekonomik ve profesyonel eşitlik’ için yasa

Fransa, büyük şirketleri üst düzey yönetim pozisyonlarındaki kadın sayısını artırmaya ve bu alandaki ilerlemeler hakkında kamuoyuna rapor vermeye zorlayan yasayı kabul etti.

Etkinlikler
Salgında kazanılan dersler eşit bir gelecek için fırsat

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Özellikle iklim değişikliği, yarattığı olumsuz etkilerle bütün eşitsizlikleri artırıyor. İklim değişikliğiyle mücadele tüm vakıfların stratejisinin bir parçası olmalı" dedi

Raporlar ve Yayınlar
Kadınlar ev işlerinden kurtulamıyor

Araştırmalara göre erkeklerin pandemi döneminde kadınların ev işi yükünü hafifletmek yönünde verdikleri destek kısa sürdü ve ev içindeki iş bölümü eski haline geri döndü.

Raporlar ve Yayınlar
Toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu küresel amaçları nasıl etkiliyor? (Yazı Dizisi: 3.Bölüm)

‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında İlerleme: Cinsiyete İlişkin Anlık Görüntü 2021’ adlı raporun üçüncü bölümünde, küresel amaçların son yedisi toplumsal eşitlik kapsamında analiz ediliyor.

Raporlar ve Yayınlar
Toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu küresel amaçları nasıl etkiliyor? (Yazı Dizisi: 2.Bölüm)

Temiz su ve sıhhi koşullar, temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomi, sanayi ve yenilikçilik altyapı amaçları kadın yönüyle mercek altında.

Raporlar ve Yayınlar
Toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu küresel amaçları nasıl etkiliyor? (Yazı Dizisi: 1.Bölüm)

UN Women'in UN DESA ile birlikte hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında İlerleme: Cinsiyete İlişkin Anlık Görüntü 2021 adlı rapor, amaçların tamamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin kritik önem taşıdığını ortaya koyuyor.

Güncel
Kerem Bürsin HeForShe’nin Türkiye sözcüsü oldu

Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularındaki duyarlılığıyla bilinen Kerem Bürsin, HeForShe hareketinin Türkiye sözcüsü oldu.

Haberler
Walt Disney’e ilk kadın yönetim kurulu başkanı

Walt Disney yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Susan Arnold, 98 yıllık eğlence şirketi Walt Disney'in ilk kadın yönetim kurulu başkanı olacak.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Borusan’ın hedefi kadın ve erkeğin tam anlamıyla eşit olduğu bir dünya

Borusan Holding’in şiddete uğrayan ve konuşamayan kadınların sesi olmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Gözünü Aç’ kampanyası kapsamında çekilen filmde, şiddetin kadınların yaşamında en önemli sorun olduğu vurgulandı.

Etkinlikler
Gülsin Onay Yarının Kadın Yıldızları’yla aynı sahnede

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" ile uluslararası arenada yeni ufuklar açmayı hedefleyen genç kadın müzisyenleri hayalleriyle buluşturuyor

Haberler
Sağlıkta kadın liderlerin gelişimine destek

‘Sağlığa Yön Veren Kadın Liderler’ Gelişim Sertifika Programı sağlık ve ilaç sektöründeki kadın liderlerin gelişimini desteklemeyi amaçlanıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Garanti ve Hepsiburada’dan kadın girişimcilere destek

Garanti BBVA ve Hepsiburada iş birliğiyle kadın girişimciler 3 ay ödemesiz dönemli uygun koşullarda kredi kullanabilecek.

Raporlar ve Yayınlar
Türkiye kadın istihdamında son sıralarda

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün ‘İşgücü Piyasasında Kadınların Yeri ve Politika Önerileri’ başlıklı raporuna göre, kadınların yüzde 70'inin herhangi bir gelirinin bulunmuyor.

Raporlar ve Yayınlar
Masallar cinsiyet eşitliği için yeniden yazıldı

BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi, toplumda kadın ve genç kızların rolünü güçlendirmek amacıyla 28 masalı yeni nesil için tekrar kurguladı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Kız çocuklarından ilk şut ön yargılara

adidas ve Kızlar Sahada el ele verdi, futboldaki olasılıkları görerek, kadınların futbol aracılığıyla güçlenmesine örnek olmak amacıyla ‘İlk Topum’ projesini hayata geçirdi.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Yapı Kredi’den kadın çiftçilere destek

Yapı Kredi, tarımsal üretim gerçekleştiren tüm kadın çiftçi müşterilerine, 50 bin TL’ye kadar 24 aya varan vadede yüzde 1.65 faiz oranı ile kredi fırsatı sunuyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Sabancı Holding’den bir ilk daha

Sabancı Holding, “Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri” Listesindeki ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Haberler
Çalışma Bakanlığı’ndan kadın istihdamına destek

Kadın istihdamı ve kadın girişimcilerin sayısının artması için 3 yeni proje hayata geçiriliyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Esas Holding’den gençlere istihdamda fırsat eşitliği

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal, ‘Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ kapsamında işverenlerce daha az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere deneyim ve gelişim fırsatı sunuyor.

Haberler
İklim krizi de cinsiyetçi

Dünya liderlerinin İklim Zirvesi buluşmaları sırasında iklim krizi ve cinsiyet ilişkisi masaya yatırıldı.

Etkinlikler
Kadın erkek fırsat eşitliği tüm politikaların önüne konmalı

YANINDAYIZ Derneği’nin #kadınerkekeşittirnokta konferansı 3 Kasım’da online olarak gerçekleşti.

Etkinlikler
Hükümetler kadınların enerjisinden yararlanmalı

Dünya Girişimci Kadınlar Birliği (FCEM) Dünya Kongresi’nin 68’incisi bu yıl ilk kez İstanbul’da KAGİDER ev sahipliğinde gerçekleşti.

Raporlar ve Yayınlar
Türkiye’de kadınlar için en iyi 21 şirket

Great Place to Work, Türkiye'de kadınların çalışabileceği en iyi iş yerlerini açıkladı.

Raporlar ve Yayınlar
Kız çocukları eğitimde erkeklerin gerisinde

Kız çocuklarının 2012’de ilkokulda yüzde 98.9 olan okullaşma oranı, 2020-2021 döneminde 5.8 puanlık kayıpla yüzde 93.1’e indi.

Raporlar ve Yayınlar
Cinsiyet eşitliği endeksinde İsveç ilk Yunanistan son sırada

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü’nün Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde Avrupa Birliği 100 üzerinden ortalama 68 puan aldı.

Etkinlikler
Fotoğraf sanatına eşitlikçi bakış

212 Photography Istanbul kapsamında Female Gaze adlı özel proje 19 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Müze Gazhane’de gerçekleşiyor.

Raporlar ve Yayınlar
Cinsiyet kalıplarını duygusal bağlar kırıyor

Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması'nda kadın-erkek ya da oğlum-kızım söylemiyle belirtildiğinde tepkilerin nasıl olacağı ölçüldü.

Raporlar ve Yayınlar
TÜSİAD’dan cinsiyet eşitliği çağrısı

TÜSİAD'ın 50. yıl projesi olarak hazırladığı "Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar" raporu tanıtıldı. Raporda kadın haklarına dikkat çekildi.

Raporlar ve Yayınlar
Cesur kızlar ikinci kez aramızda

Aslıhan Dağıstanlı Aysev’in kaleme aldığı Cesur Kızlara Yol Arkadaşları serisinin ikinci kitabı Asla Pes Etmeyenler çıktı.

Haberler
İtalya'da eşit işe eşit ücret yasasına bir adım kaldı

İtalya'da ‘Eşit işe eşit ücret' yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Masal kahramanları bu kez tiyatroda ‘Eşitlik’ diyecek

Odeabank’ın Eşit Masallar projesi, şimdi tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Kadının yapamayacağı hiçbir iş yok

Mars Logistics, ocak ayında başlattığı ‘Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur’ projesi kapsamında iki kadın tır sürücüsünü işe aldı.

Haberler
Lego oyuncaklarını cinsiyete göre etiketlemeyecek

Lego dünya çapında anketinden elde ettiği sonuçlar sonrasında oyuncaklarından toplumsal cinsiyet stereotiplerini kaldıracağını duyurdu.

Haberler
Kız çocuklarına eşit fırsat için el ele vermeliyiz

7. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, 'Dijital Çağda Kız Çocuklarının Liderliği' konusu ele alındı.

Raporlar ve Yayınlar
Eğitimsizlik ve yoksulluk birlikte büyüyor

Yeni küresel çok boyutlu yoksulluk analizine göre, yoksulların yaklaşık üçte ikisi (836 milyon), en az altı yıl öğrenim görmüş bir kadın veya kız çocuğunun bulunmadığı hanelerde yaşıyor.

Raporlar ve Yayınlar
Mavi yakalıların yüzde 17’si kadın

Mercer Türkiye’nin araştırmasına göre; mavi yaka çalışan istihdamında 36 yaş ortalamasıyla genç bir çalışan profili ortaya çıkıyor.

Yakın Plan
Y kuşağı kadınlar uzaktan çalışma istiyor

Yapılan bir araştırma, 1980-1999 arası doğan ve Y kuşağı olarak adlandırılan kadınların üçte ikisinin uzaktan çalışma sisteminde kalmak istese de kariyer fırsatlarını kaçırmaktan korktukları için çekincede kaldıklarını gösterdi.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
İş’te Kadın Fonu’na Sardis büyük ödülü

‘İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu’ Sardis Ödülleri’nde büyük ödülün sahibi oldu.

Haberler
BM’den Türkiye’deki kadın hakları için 4.5 milyon euro’luk destek

BM Kadın Birimi Türkiye’de kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacak bir proje başlatıyor.

Etkinlikler
Küresel bir insanlığın şafağı için FeminİSTANBUL

FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali’ bu yıl beşinci kez, 1-3 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor.

Raporlar ve Yayınlar
BM’den dünya kadınları için yeni yol haritası

Birleşmiş Milletler (UN) Kadın Birimi, İş, bakım ve iklim krizi ekseninde, ekonomik iyileşme ve dönüşüm için feminist bir plan yayınladı.

Haberler
İzlanda parlamentosunda kadın oranı yüzde 47.6

İzlanda, kadın çoğunluklu tarihi parlamentoyu kaçırdı. İzlanda yine de Avrupa'da kadın milletvekillerinin en yüksek payına sahip ülke konumunda.

Haberler
Teknoloji dünyasından kadın istatistikleri

Teknoloji dünyasındaki kadınla ilgili bazı istatistikleri sizin için derledik…

Raporlar ve Yayınlar
Kadın üniversiteli oranı erkekleri geçti

ABD’de yapılan bir araştırma, 2020-2021 akademik yılında kadın üniversite öğrencisi oranı yüzde 59.5 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
SU Gender’ın Yeşil Mutabakat projesine 5 milyon euro’luk fon

SU Gender, Yeşil Mutabakat için davranışsal, sosyal ve kültürel değişim programı kapsamında beşinci bir AB Ufuk 2020 projesiyle ödüllendirildi.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
‘Türkiye'nin Mühendis Kızları’nın arasına kimya öğrencileri de katıldı

‘Türkiye'nin Mühendis Kızları’ projesine SOCAR Türkiye'nin desteğiyle kimya mühendisliği öğrencileri de başvurabilecek.

Raporlar ve Yayınlar
Senaristlerin yüzde 63.4’ü ayrımcılığa maruz bırakılıyor

Kadın senaristlerin yüzde 63.4’ü çalıştığı işlerde cinsiyet ayrımcılığına maruz bırakıldığını belirtirken yüzde 49.5’i erkeklere kıyasla kendilerine daha fazla angarya iş yüklendiğini söylüyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Suna’nın Kızları eğitim için yola çıktı

Suna Kıraç’ın vefatının birinci yıl dönümünde kızı İpek Kıraç, ‘Suna’nın Kızları’ adını taşıyan yeni bir eğitim seferberliği için yola çıktı.

Haberler
ABD'li kadın futbolculardan eşit ücret golü

ABD Futbol Federasyonu, kadın ve erkek milli takımlarında forma giyen oyunculara eşit ücretlerde kontrat teklifi yaptığını duyurdu.

Raporlar ve Yayınlar
Operadaki yeni hayalet cinsiyetçilik

İngiltere'deki The Royal Opera'da yapılan araştırmaya göre; dünyanın en popüler operalarının çoğu kadın düşmanlığı ve cinsiyete dayalı şiddetle dolu.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Toprağın Kadınları’ndan cinsiyet eşitliğine destek

Toprağın Kadınları yarışması, kadın özgürlüğü ve cinsiyet eşitliğine destek olurken çocukları ve gençleri de bilinçlendiriyor.

Haberler
Kadın girişimciye e-ticarette ‘ücretsiz’ gelişim fırsatı

Girişimci kadınların işlerini e-ticarete taşımalarını ve bu platformda da güç kazanmalarını sağlamak amacıyla kurulan ‘E-Ticaret Kadınlar Kulübü’ 7 Ekim’de başlayacak.

Haberler
Eşit toplum için kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe

‘Türkiye’de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması’ projesini başladı.

Haberler
Doğum yapan kadın iş yaşamında kendine yer bulmalı

PWN İstanbul ile Datassist doğum sonrası iş hayatından uzak kalan kadınların işe geri dönmesine yönelik istihdam garantili ‘Yeniden Başlasın’ projesini başlattı.

Haberler
Şefkatli cinsiyetçilik kadınlar için daha sakıncalı

Şefkatli cinsiyetçilik, kadınlara ve kadınlığa bazı olumlu özellikler yüklese de bir cinsiyeti diğerinden daha zayıf olarak çerçeveliyor.

Haberler
AB kadın ve erkek çalışanların ücret farkını yasa ile giderecek

AB ülkeleri 250’den fazla çalışanı olan şirketlerin, aynı işi yapan kadın ve erkek işçiler arasındaki kazanç farkını raporlamasını zorunlu kılacak bir yasa hazırlanıyor.

Haberler
İşyerinde cinsiyetçi tavırlara geçit vermeyin

Araştırmalar, 2021 yılında işyerlerinde cinsiyetçi tavır ve eylemlerin hâlâ sürdüğünü ortaya koyuyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Beko’dan kadın girişimcilere destek

Beko’nun, bayi ekosisteminde kadınların temsiliyetini artırmak amacıyla Mart ayında başlattığı ‘Yeni 100 Kadın Bayi’ projesine 6 ayda 607 kişi başvurdu.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
EY Türkiye’den kadın girişimcilere anlamlı destek

EY Türkiye’nin ilk dört yılda 40 kadın girişimciye destek verilenGirişimci Kadın Liderler Programı’nın yeni dönem başvuruları 31 Ağustos’ta sona erecek.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Geleceğin kadın mühendisleri iş yerinde eşitlik için fikir üretecek

Brisa, kadın mühendis adaylarına, iş yerinde eşitliği sağlama ve çeşitliliği artırma konusuna birlikte cevap aramak üzere ‘Bizimle Tasarlamak İsterSEN’ diyerek bir Ideathon yapacağını duyurdu.

Haberler
Dezavantajlı kadınlara ekonomik özgürlük

Proje RE ile dezavantajlı kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları, ek gelir yaratmaları, yemek ve organik atıkları biyoplastik tarifiyle karıştırarak ürüne dönüştürmeleri hedefleniyor.

Haberler
İklim krizi kadın ve çocukları 5 şekilde daha çok etkiliyor

İklim değişikliğinden kadınlar ve çocuklar çok daha fazla etkilenecek. UNDP'ye göre, kadın ve çocukların bir afette ölme olasılığı erkeklere göre 14 kat daha fazla.

Haberler
Cinsiyet dengesi için bu 5 noktaya dikkat!

Kurumsal yaşamda cinsiyet eşitliği için uzmanların önerdiği 5 temel kuralı Serenity in Leadership uzmanları Ceomonthly.com için yazdı, sizin için derledik…

Raporlar ve Yayınlar
Toplumsal cinsiyet eşitliği için güncel bir kaynak

Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet: İnsan Deneyiminin Yarısı ve Daha Fazlası’ kitabı, cinsiyetler arasında kültürel ve biyolojik benzerlik ve farklılıkları incelerken, bunların çoğu zaman eşitsizliğin bir sonucu olduğunu ortaya koyuyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Vestel’in kadın projesine gümüş ödül

Vestel, beyaz eşya sektöründe bir ilk olan Vestel Kadın Teknisyen Eğitim Projesi ile Toplumsal Katkı Sağlayan Gelişim Programı Kategorisi’nde gümüş ödülün sahibi oldu.

Raporlar ve Yayınlar
Gelecek 10 yılda 5 milyon daha az kız doğacak

Cinsiyet seçici uygulamalar nedeniyle, gelecek 10 yıl içinde küresel olarak 4.7 milyon daha az kız çocuğunun doğacağı bildirildi.

Raporlar ve Yayınlar
Kadınlar çevreye karşı daha duyarlı

Araştırmalar, kadınların erkeklere göre yaşadığı çevreye daha duyarlı olduğunu ve çevre bilinci açısından yeşil bir cinsiyet uçurumu oluştuğunu gösteriyor.

Raporlar ve Yayınlar
Toplumsal cinsiyet eşitliği birçok iyileşmede sadece ön koşul

Hacettepeli akademisyenlerin hazırladıkları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kitabı çıktı

Raporlar ve Yayınlar
Prenses masalları cinsiyete dair düşünceleri olumlu etkiliyor

Prenses kültürüyle etkileşimin uzun vadede çocuk gelişimi üzerinde olumlu etki yarattığı ortaya çıktı.

Raporlar ve Yayınlar
Eğitim ve işgücündeki kadın oranı azalıyor

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin raporuna göre; işgücünde olmayan kadın ve erkek oranı arttı.

Haberler
Tokyo Olimpiyatları’nda cinsellik vurgusuna yasak

Japonya'da televizyon yayınlarından sorumlu olimpiyat yetkilileri kadın sporcuların ‘cinsellik çağrıştıran’ görüntülerini yayınlamama kararını uyguluyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
ING’den olimpiyatlara katılan kadın sporculara destek

ING Olimpik Kızlar Projesi kapsamında Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılan kadın sporcuları destekliyor.

Raporlar ve Yayınlar
İklim sorununun çözümü için cinsiyet farkı hesaba katılmalı

Erkeklerle kadınların aynı miktarda parayı hangi ürünlere harcadığı incelendi.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Kız Kardeşim projesiyle girişimci kadına hibe desteği

Kız Kardeşim projesi kapsamında, 29 girişimci kadına toplam 765 bin TL’lik iş geliştirme hibe desteği sunuldu.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Havayollarında cinsiyet nötr uygulama yaygınlaşıyor

Cinsiyet-nötr uygulamaya geçen havayolu şirketleri arasına son olarak Lufthansa da katıldı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Kadınlar ve kız çocuklarının dijital dönüşüm için fırsata ihtiyacı var

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun Paris Zirvesi’nde konuştu.

Raporlar ve Yayınlar
Kadın kamuda yönetici olursa hükümetler daha duyarlı oluyor

Kamu Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği raporuna göre; kadınların dünya genelinde kamu yönetiminde üst düzey liderlik pozisyonlarının yalnız üçte birini elinde tutuyor.

Haberler
Nüfus sorununu çözmek kadınların güçlendirilmesiyle mümkün

UNFPA, 11 Temmuz 2021 Dünya Nüfus Günü’nde yayınladığı açıklamayla COVID-19 salgınının dünya nüfusu üzerinde kalıcı sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Nobel kazanmanın en iyi yollarını oyunla öğrenebilirsiniz

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi tarafından yürütülen GEARING-Roles Projesi, Avrupa Komisyonu’nca ayın projesi seçildi.

Raporlar ve Yayınlar
Mesai dört güne indi stres bitti

İzlanda'da denenen 'haftada dört gün mesai' uygulamasının ilk analizlerine göre çalışmaya katılanlarda stres, tükenmişlik sendromu ve sağlık-iş hayatı dengesinde iyileşme gözlendi.

Etkinlikler
Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile kadın liderliği artacak

Global Compact'in hayata geçirdiği Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği programı aralarında Türkiye’nin de olduğu 44 ülkeden Türkiye'de başladı.

Haberler
Cinsiyet eşitliği için en az 40 milyar dolar yatırım sözü

Dünya liderleri, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri cinsiyet eşitliğini artırmak için en az 40 milyar dolar yatırım sözü verdi.

Raporlar ve Yayınlar
Babaların yüzde 91’i ‘Çocuk bakımı annenin görevi’ diyor

AÇEV’in yaptığı ‘Türkiye’de Babalık Araştırması’na göre, babaların yüzde 91’i çocuk bakımının öncelikli olarak annenin görevi olduğunu düşünüyor.

Etkinlikler
Cinsiyet eşitsizliği bugünkü koşullarda ancak 99.5 yılda giderilebilir

BM Global Compact Liderler Zirvesi’nde kültürel farklılıklar, yerel ihtiyaçların farkında olma ve saygı göstermenin önemine vurgu yapıldı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Enerji yönetiminde kadınların ayak sesleri

Ülke yöneticilerinin yüzde 100’ü Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri’ne uyum sözü veren Schneider Electric’in 15 yıl önce, üst düzey bin yöneticisinin sadece yüzde 5’i kadınken, bugün küresel ölçekte bu oran yüzde 30’a ulaştı

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Garanti BBVA'dan Erzurum’lu kadın girişimcilere eğitim desteği

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin Kadın Girişimci Yönetici Okulu programının 2021 yılı eğitimleri Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Haberler
KAGİDER Cesaret Veren Kadınlar ile ilham verecek

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ile Finish, rol model kadınların cesaret ve ilham veren hikâyelerinin geniş kitlelerce duyulması için ‘Cesaret Veren Kadınlar’ projesini hayata geçirdi.

Haberler
Voleybolculardan cinsiyet eşitsizliğine formalı yanıt

Uluslararası Voleybol Federasyonu ve CVC Capital Partners ile Voleybol Dünyası, sporcuların cinsiyet eşitliğini savunacakları, dünyadaki ilk ‘Eş Forma’ kampanyasını başlattı

Haberler
BM’den siyasette ve özel sektörde kadın liderlere destek

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye’de kadınların siyaset ve özel sektörde karar alma mekanizmalarına katılımını ve liderliğini geliştirmek üzere üç yıl sürecek yeni bir projeye başlıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Borusan’dan cinsiyet eşitliğine babalık katkısı

1 hafta olan yasal babalık iznine 1 hafta daha ekleyen Borusan, bu sayede babaların bebekleriyle hem daha çok vakit geçirmelerini hem de eşleriyle eşit sorumluluk almalarını hedefliyor.

Raporlar ve Yayınlar
Spor eşitliği güçlendirir

HeForShe, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Spor Kurumu Rehberi’ni açıkladı.

Raporlar ve Yayınlar
İstanbullu Amazonlar tarihi ters yüz ediyor

Şebnem İşigüzel, İletişim Yayınları’ndan çıkan yeni romanı ‘İstanbullu Amazonlar 1809’da Osmanlı’da tahta çıkan ilk kadın olan Esma Sultan’ın hikâyesine odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
Kadın sağlığına bütçe ayıramıyor

Axa’nın, pandeminin kadın sağlığı üzerindeki etkilerinin incelendiği raporuna göre; kadınların yarısı daha fazla zaman veya paraları olsaydı daha sağlıklı olacaklarını belirtiyor

Raporlar ve Yayınlar
Cinsiyet eşitsizliğinin röntgeni çıkarıldı

Yanındayız Derneği, Türkiye’nin ilk ilçe Bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ni hazırladı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Yıldız Holding’den cinsiyet eşitliği imzası

Yıldız Holding Kadın Platformu’nu hayata geçiren Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza attı.

Haberler
AB ve BM’den kadın hakları için 4.5 milyon euro destek

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi (UN Women – BM Kadın Birimi), Avrupa Birliği’nin (AB) mali desteği ile üç yıl sürecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Bu Yılın ‘Yarının Kadın Yıldızları’ Belirlendi

TSKB ve IKSV iş birliğiyle 2018 yılından itibaren İstanbul Müzik Festivali kapsamında üstün yetenekli genç kadın müzisyenlere destek olmak amacıyla hayata geçirilen ‘Yarının Kadının Yıldızları : Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’ndan bu yıl faydalanmaya hak kazanan 13 genç kadın müzisyen belirlendi.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Madencilik sektörüne kadın damgası

Bu yıl madencilik sektöründe 25.yılını kutlayan Alpay Mermer Madencilik, çalışma hayatında kadın istihdamını desteklemek ve fırsat eşitliği sunmak prensibiyle çalışmalarını yürütüyor

Raporlar ve Yayınlar
Kadınların iş gücüne kattığı kapasite daha fazla yadsınamaz

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin hazırladığı Kurumsal Değişim İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı Araç Seti, kurumsal bir adım atmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlarda etkili cinsiyet eşitliği planları tasarlama sürecini kolaylaştırmak için bir rehber niteliği taşıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Kadın girişimciyi destekleyen Hepsiburada’ya anlamlı ödül

Hepsiburada, ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Programı’ ile The Global Business Excellence Ödülleri’nde Üstün İş Ödülü’ne layık görüldü.

Etkinlikler
Sinemanın emekçi kadınlarına 24. saygı duruşu

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 11 Haziran'a kadar ulusal ve uluslararası alandaki kadın filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Haberler
Cinsiyet eşitliği için #ActforEqual eylemine katılın

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tüm dünya kadınlarını, #ActForEqual etiketiyle cinsiyet eşitliği farkındalığını artıracak küresel eyleme davet etti.

Raporlar ve Yayınlar
Genç kadınlarda istihdam erkeklerden yüzde 20.7 düşük

TSKB Ekonomik Araştırmalar’ın ‘Gençliğin Güçlendirilmesi’ raporuna göre; 15-24 yaş grubunda Türkiye, OECD’deki kadın işgücüne katılım oranı en düşük ülkelerden biri.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Küresel liderler HeForShe hareketinin 5 yılını değerlendirdi

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında küresel ölçekte bir dayanışma hareketi olan HeForShe'nin 5 yıllık dönemde hayata geçirdiği projeler özel bir zirvede değerlendirildi.

Raporlar ve Yayınlar
Sylvia Plath’ın gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğine bakış

Sylvia Plath yaşamına son vermeden hemen önce yayımladığı ve Amerikan edebiyatının ilk feminist romanı olan Sırça Fanus’ta toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden hayatını anlatıyor.

Güncel
Gençler toplumsal cinsiyet eşitliğini tartışacak

AIESEC tarafından Türkiye’de 29-30 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan YouthSpeak Forum etkinliğinde gençler, dünya sorunlarına çözüm üretmek için tartışacak.

Haberler
Annemize ne aldık?

Anneler Günü hediyelerinde toplumsal eşitlik çabalarına ters bir mekanizma işliyor. Hediye listelerinde üst sıralarda bulunan mutfak eşyası, çiçek ve mücevher, kadınla ilgili algının bir göstergesi.

Haberler
Almanya’dan kız çocuklarının eğitimine 100 milyon euro

Almanya, salgın nedeniyle eğitimine ara veren gelişmekte olan ülkelerde yaşayan bir milyon kız çocuğunun eğitimi için 100 milyon euro’luk yeni bir girişim başlattı. Girişimi Nobel ödüllü Malala Yusufzay da destekliyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
KAGİDER’den Borusan’ın fırsat eşitliği çalışmalarına sertifika

Borusan Holding KAGIDER’in iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına son vermek için uyguladığı Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı.

Haberler
Cinsiyet eşitliği mücadelesi için özgeçmişinize ‘anne’ yazın

Kadınlar, özgeçmişlerine ‘anne’ ibaresini özellikle ekleyerek mücadeleye davet ediliyor.

Haberler
‘Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’na başvurular başladı

Global Compact Türkiye, Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği programıyla; iş dünyasını kadınların temsili ve liderliği için iddialı kurumsal hedefler belirlemeye ve bu hedeflere ulaşmak için harekete geçmeye davet ediyor.

Haberler
Reklamlar değişir, toplum değişir’ kampanyasına büyük ödül

Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği ortak projesi olan ‘Reklamlar değişir, toplum değişir’ kampanyası WFA Başkan Ödülü’ne layık görüldü.

Haberler
Unicef’ten babalara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi

UNICEF, halihazırda devam eden ev temelli erken çocukluk eğitimi (EÇE) faaliyetlerine ek olarak yenilikçi Baba Eğitim Programı’nı geliştirdi.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Ericsson’dan cinsiyet eşitliğine destek

Türkiye’de yüzde 29’luk kadın çalışan oranıyla dikkat çeken Ericsson, işe alım süreçlerini ve terfileri cinsiyet eşitliği açısından değerlendiriyor.

Haberler
Tarımsal üretimin karar alma sürecinde kadın yok

FAO'nun Konya ve Karaman için hazırladığı "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı" çevrim içi bir toplantı ile paydaşlara tanıtıldı.

Haberler
Toplumsal cinsiyet eşitliği temalı kısa filmlere açık davet

Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali'nin teması bu yıl BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ olarak belirlendi.

Haberler
Kadınlar yönetim kurullarında daha fazla temsil edilmeli

G20’nin iş dünyası ayağında, hükümet liderlerine sunulmak üzere özel sektörün politika önerilerini B20 belirlerken TÜSİAD katılım sağladı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
CarrefourSA 100 mağaza açacak yarısında kadın yönetici istihdam edecek

CarrefourSA, 2021’de açacağı 100 yeni marketin en az yarısında kadın yönetici istihdam etmeyi hedefliyor.

Raporlar ve Yayınlar
Odeabank’tan iki yeni ‘Eşit masal’

Odeabank, dünya klasiği masalları kadın-erkek eşitliğini gözeten bakış açısıyla yeniden yorumladığı Eşit Masallar projesine iki yeni kitapla devam ediyor.

Raporlar ve Yayınlar
Kadın girişimci en çok e-ticaret sektörünü tercih ediyor

Marmara Üniversitesi ESKAR’ın araştırması, kadın girişimcilerin salgın sürecinde ürünlerini pazarlama konusunda dijital mecraları iyi kullandığını ortaya koydu.

Raporlar ve Yayınlar
Şimdi cici değil cesur kızların zamanı

Aslıhan Dağıstan Aysev’in kız çocuklarına ilham vermesi için kaleme aldığı ‘Cesur Kızlara Yol Arkadaşları’ kitabı, kısa sürede ikinci baskıyı yaptı.

Raporlar ve Yayınlar
Kadınlar daha fazla Zoom yorgunu

Stanford Üniversite’sinin yaptığı araştırma, ‘Zoom Fatique’ olarak adlandırılan online görüşme yorgunluğunun kadınlarda daha yoğun görüldüğünü ortaya koydu.

Raporlar ve Yayınlar
Bedeni üzerinde kontrole sahip kadın daha güçlü olur

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun raporu, kadınların yarısının kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olma hakkından mahrum bırakıldığını ortaya koydu.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Tarımda sürdürülebilirliği kadın sağlıyor

Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Migros iş birliğiyle hayata geçirilen 'Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı' kampının ikincisi gerçekleştirildi.

Haberler
İstanbul Modern Sinema'da filmler kadınlar için

İstanbul Modern Sinema'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı yönetmen kadınların filmlerinden oluşan online seçkisi 15-25 Nisan arasında izleyiciyle buluşacak.

Raporlar ve Yayınlar
Kadınların ekonomiye katılımı özendirilmeli

İstanbul Politikalar Merkezi için kaleme alınan politika notu, pandemiyle erkeklerin ev işi sorumlulukları artsa da bunun, kadınların ev içi sorumluluğu ve çocuk bakım yükünü hafifletmediğini ortaya koydu.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
İş'te Eşit Kadın Sertifikası Uludağ İçecek’in

Uludağ İçecek, 100’den fazla ülkede denetimler gerçekleştiren, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek işbirliği ile verilen İş'te Eşit Kadın Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Turkcell genç kadın mühendis adaylarını geleceğe hazırlıyor

Turkcell’in ‘Turkcell’de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit’ programı ile 101 genç kadın mühendis adayı çeşitli eğitimlerle kendilerini geliştirme şansı yakalarken iş hayatına daha donanımlı bir giriş yapma şansını da elde etti.

Raporlar ve Yayınlar
Cinsiyet eşitsizliği uykuyu da etkiliyor

Melbourne Üniversitesi’nin araştırması, cinsiyet eşitliğinin daha fazla olduğu ülkelerde, üst düzey rollerdeki kadınların daha rahat uyuduğunu ortaya koydu.

Haberler
Savaşın ortasında umut yolculuğu

BM Nüfus Fonu Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nin destek verdiği Fatima, robot programına katılarak içindeki bilim insanını keşfetti.

Raporlar ve Yayınlar
Kadın sağlıkçılar ücrette iyileştirme istiyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye biriminin araştırması, kadın sağlık çalışanlarının dörtte üçünün (yüzde 75) ücretlerin iyileştirilmesini, yüzde 71’inin ise çalışma saatlerinin azaltılmasını istediğini ortaya koydu.

Raporlar ve Yayınlar
Bir nesil daha cinsiyet eşitliğini göremeyecek

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2021 raporunda eşitliğe ulaşılması için öngörülen süre 100 yıldan 136 yıla uzatıldı.

Raporlar ve Yayınlar
Doğumsal bağışıklık kadınları koronavirüse karşı koruyor

Erkeklerin koronavirüs kaynaklı ölüm oranı kadınlardan yüzde 20 daha fazla. Nedeni ise kadınlarda virüslerle mücadele eden doğumsal bağışıklık yanıtının daha güçlü olması.

Haberler
Kentlerin eşitlik yolculuğu başlıyor

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi tarafından tasarlanan kentinegel.org ziyaretçilerini kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan bir kentte eşitlik yolculuğuna çıkarıyor.

Raporlar ve Yayınlar
Siyasette kadın temsiliyetindeki artış yeterli değil

“Siyasette Kadın 2021” haritası verilerine göre, parlamentolarda, bakanlıklarda, devlet ve hükümet başkanlıklarında kadın oranı arttı, ancak kadınların temsili hala yetersiz.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Arçelik’ten en az üç kadın direktör hedefi

Arçelik, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) iş birliğiyle düzenlediği 'Arçelik ile Eşitle Zirvesi' ile pandemi döneminde daha da artan kadın istihdamı sorununa çözüm olabilecek çalışmalarına dikkat çekti.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Kadın çiftçiye girişimcilik fırsatı

Coca Cola Türkiye ve Tarım Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen Kız Kardeşim projesi, 2021’de kadın çiftçiler ve tarımsal kalkınma kooperatif ortağı kadınları girişimciliğe hazırlayacak.

Haberler
Borsa İstanbul'da gong İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çalıyor

İş Portföy, kadınların üretkenlikleriyle iş hayatına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'nu yatırımcılara sundu.

Haberler
BM’den aşıya eşit erişim için küresel dayanışma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) dünya çapında koronavirüs aşısına adil ve eşit erişim için ‘Ancak Birlikte Başarırız’ kampanyası başlattı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
10 genç kadından 6’sı ‘Hayallerimle aramda engeller var’ diyor

Elidor, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve online eğitim platformu Udemy iş birliğiyle gerçekleştirdiği ‘Kendi Yolumuzda’ projesiyle, genç kadınları hayallerine giden yolda eğitimle destekleyecek.

Raporlar ve Yayınlar
Pandemi kadının iş arama çabasını azalttı

Binyaprak, XSIGHTS ve Marketing Türkiye'nin kadın dostu şirketler ve markalar üzerine yaptığı İstihdamda Kadın Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

Raporlar ve Yayınlar
Her dört reklamdan üçünün dış sesi erkek

Effie Awards Türkiye 2020 Televizyon Reklamlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

Etkinlikler
“Sanayide Kadın” Konferansı gerçekleştirildi.

TSKB, AFD ve Fransa İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde düzenlenen kadın istihdamı temalı konferansların 5’incisi “Sanayide Kadın” temasıyla çevrimiçi gerçekleştirildi.

Raporlar ve Yayınlar
Türkiye kadın yönetici oranında Amerika ve İngiltere’yi geçti

Grant Thornton, 2004'ten bu yana her yıl yaptığı ‘İş Dünyasında Kadın Yöneticiler 2021’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Haberler
KAGIDER’den 4 maddelik aksiyon çağrısı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada acilen alınması gereken önlemleri 4 maddede sıraladı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Birleşmiş Milletler’den Koç Holding’e büyük sorumluluk

Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nce toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kurulan ‘Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ liderleri arasına girdi.

Raporlar ve Yayınlar
Türkiye’de her 10 yazılımcıdan sadece biri kadın

TalentGrid’in raporuna göre; Türkiye’de çalışan her 10 yazılımcıdan sadece biri kadın.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
"Gelecek Kadınların" programı başladı

Trendyol, Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınları dijital ekonomiye kazandırmak için KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) iş birliğinde 'Gelecek Kadınların' programını başlattı.

Raporlar ve Yayınlar
Türkiye’deki bilim kadını oranı Avrupa’dan fazla

Türkiye, kadın bilim insanı ve mühendis istihdamında Almanya, Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinin önünde. AB ülkelerinde 18 milyon bilim insanı ve mühendisin yüzde 41'i kadın iken bu oran Türkiye'de yüzde 44.

Raporlar ve Yayınlar
Türkiye’nin kalkınması için kadının iş gücüne katılımı şart

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990’dan itibaren her yıl yayımlanan İnsani Gelişme Raporu’nun çevrimiçi takip toplantısı gerçekleşti.

Haberler
WOW Dünya Kadınlar Festivali ilk kez Türkiye’de

WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, 5-7 Mart arasında çevrimiçi olarak Türkiye’de ilk kez düzenlenecek.

Raporlar ve Yayınlar
Kadının sorunları çözülürse iş yaşamı daha sürdürülebilir olur

Koronavirüs sürecinde iş dünyasında kadının varlığı büyük darbe aldı. Bu durum iş dünyasına ve bütün olarak ekonomiye büyük zarar verebilir.

Haberler
Aşı dağılımında eşitlik sağlanmalı

BM Genel Sekreteri Guterres, dünyanın 130 ülkesine bugüne kadar hiç koronavirüs aşısı ulaşmadığını belirterek; "Aşı dağılımında eşitliğin sağlanması, küresel topluluğun önündeki en büyük ahlaki sınav" ifadesini kullandı.

Haberler
Dünyanın en büyük varlık fonundan cinsiyet eşitliği adımı

Norveç Varlık Fonu, yönetim kurulunda yüzde 30’dan az kadın olan şirketlerin cinsiyet eşitliği hedeflerini yeniden düşünmesi gerektiğini açıkladı

Haberler
Kadın girişimcilere özel mobil uygulama

Türkiye’deki kadın girişimci dernekleri ve kadın girişimcileri tek platformda buluşturan ‘Ticaretin Kadınları’ uygulaması erişime açıldı.

Haberler
Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü için başvurular başladı

SU Gender tarafından genç araştırmacıları teşvik etmek için 2010’dan beri verilen Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü için başvurular başladı.

Raporlar ve Yayınlar
Pandemide kadının yükü arttı parası azaldı

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği tarafından yapılan ‘Salgında Kadın Olmak’ araştırmasının sonuçları, kadınların ücretsiz bakım emeği yüklerinin dramatik bir şekilde arttığını gösteriyor.

Raporlar ve Yayınlar
Pandemi döneminde tüm yönleriyle kadın

Eşit Adımlar Platformu olarak, çeşitli araştırmaların bulgularını derleyerek ortaya koyduğumuz çalışma, küresel salgının dünyada en çok kadınları etkilediğine ve bu etkilerin kadınlar tarafından uzun yıllar hissedileceğine işaret ediyor.

Haberler
Erkek çocuklarının bakış açısını değiştirmeliyiz

Hollywood yıldızı Halle Berry, erkek çocuklarına kız çocuklarından üstün olduklarını düşünmenin öğretildiğini belirterek, oğlunun bakış açısını değiştirmek zorunda olduğunu söyledi.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Garanti BBVA, toplumsal cinsiyet eşitliğinde Türkiye ortalamasının üzerinde skor elde etti

Beşinci kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne giren Garanti BBVA, Türkiye ortalamasının üzerinde skor elde etti.

Haberler
Cinsiyet eşitliğinde kalıplar yıkılıyor

HeForShe Türkiye ve GQ Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine ilham verici konuşma ve tartışmalarla dolu bir podcast serisine başladı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Otomotivde kadın istihdam lideri Ford Otosan

Ford Otosan, dünyanın en önemli cinsiyet eşitliği araştırması ‘Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girerek otomotiv sektöründe bir ilki gerçekleştirdi.

Etkinlikler
Karanlığı Aydınlat sergisi sanal ortamda

UN Women girişimiyle 100’den fazla Türk ve Suriyeli kadının eserlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi ‘eşit bir gelecek’ temasıyla dijital ortama taşındı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Anadolu Efes’e cinsiyet eşitliği sertifikası

Anadolu Efes, Sürdürülebilirlik Akademisi’nin Intertek iş birliği ile verdiği İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nı hızlı tüketim ürünleri sektöründe almaya hak kazanan ilk şirket oldu.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
Aksigorta’dan cinsiyet eşitliği için imza

Aksigorta, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri Sözleşmesi’ni imzaladı.

Haberler
Eski şirketlerde erkek egemen yapı hakim

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin ‘İş’te BirlİKte’ projesi, çok genç veya çok köklü şirketlere göre 21-45 yıl arasında geçmişi olan kurumların daha erkek egemen, ayrıştırıcı insan kaynakları uygulamalarına sahip ve çeşitliliği yönetemeyen kurumlar olduğunu ortaya çıkardı.

Haberler
Genç kadın liderler cinsiyet eşitliği için çalışacak

UN Women ve UNV, yarının liderleri için profesyonel fırsatlar yaratmak için Genç Kadın Liderler Girişimi’ni başlattı. Katılımcılar, cinsiyet eşitliğine ve kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunma fırsatına sahip olacaklar.

Haberler
Kamala Harris köyüne umut ve ilham kaynağı oldu

ABD'de Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Kamala Harris'in anne tarafından Hindistan'daki köyünde kutlama yapıldı. Köy halkı, ‘Yaşasın Kamala Harris’ şeklinde slogan attı.

Haberler
Yenilikçi kadınlar aranıyor

Kadınların inovasyon potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı’na başvurular 25 Ocak’ta sona eriyor.

Haberler
Herkes sağlık hizmetlerine eşit olarak erişebilmeli

Birleşmiş Milletler’in 75. yıldönümünde yürütülen anket ve diyalog toplantılarına katılanların büyük çoğunluğu kısa dönemde en önemli önceliğin sağlık hizmetlerine erişim olduğunu düşünüyor.

Haberler
Erkek, neden kadından daha değerli olsun?

Hollandalı üniversite öğrencisi Indy Mellink, iskambil destelerindeki erkek kahramanların, neden kadın kahramandan daha değerli olduğu sorusundan yola çıkarak, "cinsiyetsiz" oyun kartları tasarladı.

Raporlar ve Yayınlar
Emine Hanım aramıza döndü

‘Emine Hanım’ın Romanı’ bir kadının var olma sürecini okuyucuya aktarıyor.

Yakın Plan
Amerika’da virüs nedeniyle işsiz kalanların tamamı kadın

Amerika’nın Aralık ayı işgücü istatistikleri, koronavirüsün nedeniyle 140 bin iş gücü kaybı yaşandığını, bunun neredeyse tamamının kadınlardan oluştuğunu ortaya koydu.

Haberler
İklim lideri 400 kadından cinsiyet eşitliği çağrısı

Dünyanın her yerinden 400’den fazla kadın iklim lideri, cinsiyet eşitliği konusunda daha fazla hesap verebilirlik ve şeffaflık çağrısında bulunan açık bir mektup imzaladı.