Genel Bilgilendirme

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), sürdürülebilirlik konusuna ilgi duyan, bu alanda çalışmalar yapmış ve bir sivil toplum örgütü ortamında Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma gündeminin gelişmesine destek verebileceği inancında adaylarla çalışmaktan memnuniyet duyar.

Adayların etik iş ilkelerini benimsemiş, araştırmacı ve deneyim sahibi olmaları tercih nedenidir.

Staj İmkanları

Sürdürülebilir Kalkınma konusunun gelecek kuşakların ancak bu konuyu içselleştirmesi ile mümkün olabileceği bilinci ile SKD Türkiye dernek ortamında staj imkanlarını değerlendirmek isteyen stajyerlere yer vermektedir.

Araştırma, raporlama, internet ve sosyal medya yönetim alanlarında stajını değerlemek isteyen adayların özgeçmişleri ile beraber ilgilendikleri alanı da ekleyerek info@skdturkiye.org adresine başvurmaları yeterli olacaktır.

Açık Pozisyonlar

SKD Türkiye'de çalışmak isteyen adayların özgeçmişleri ile beraber ilgilendikleri alanı da ekleyerek info@skdturkiye.org adresine başvurmaları yeterli olacaktır.

İş Geliştirme ve Paydaş İlişkileri Müdürü

Temel Sorumluluk Alanları:
Derneğin genel stratejisi ve finansal hedeflerine uygun üyelik /sponsorluk stratejisi ve programlarının geliştirilmesi 
Derneğin tüm faaliyetleri için yeni finansal kaynakların bulunması ve geliştirilmesi
Potansiyel üyelerin araştırılması ve bağlantı kurulması
Dernekte  bulunan tüm birimlerle yakın ilişkide olarak gerektiği yerlerde işbirliği yaparak mevcut çalışmaların geliştirilmesi
Derneğin Türkiye ve yurt dışı işbirlikleri için ilgili kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler,  belediyeler ve yerel idarelerle ilişkilerinin geliştirilmesi
Dernek üyelerinin dahil olduğu çalışma gruplarının yıl içindeki planlamasının yapılması, üyeler tarafından alınan kararlarla oluşturulan iş planlarının takip edilmesi ve gerekli raporlamaların yapılması
Derneğin stratejisi ve iş planı doğrultusunda yıllık iletişim planının ve kurumsal söylemlerinin hazırlanması, bütçesinin oluşturulması ve yönetilmesi
Derneğin stratejisi ve iş planı doğrultusunda ilgili paydaşların tespit edilmesi, paydaşlarla düzenli olarak iletişimin planlanması ve yürütülmesi
Tüm iletişim harcamalarının bütçe ile uyumlu, etkin, verimli ve azami fayda üretecek şekilde yapılması
Derneğin hedeflediği konumlamaya uygun olarak Başkan iletişimi dahil tüm kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerektiğinde 3. Partilerden de hizmet alınarak yönetilmesi
Kurum kimliğine uygun logo kullanımı için standardizasyonun sağlanması, tüm mecra ve malzemelerde kullanımının denetlenmesi ve gerektiğin hizmet alınacak ajansların bulunması
Medya ile ilişkilerin geliştirilmesi, farklı mecralarda derneğin faaliyetlerinin yer alması için bağlantı kurulması
Tüm mecralardan gelen haber, röportaj, konuşmacı taleplerinin değerlendirilmesi, uygun bulunması durumunda ilgili metin/içerik ve hazırlığın gerektiğinde 3. Partilerden de destek alınarak ilgili birimlerle birlikte yapılması
Yıllık olarak üye memnuniyet anketi düzenlenmesi, anket sonuçlarının yıllık Dernek İş Planlarına girdi oluşturacak şekilde analiz edilerek raporlanması ve aksiyon planının takip edilmesi
Derneğin yıllık etkinliklerinin planlaması, etkinliklerin gerektiğinde 3. Partilerden hizmet alınarak yönetilmesi
Derneğin web sitesi başta olmak üzere tüm dijital iletişim kanallarının yenilikçi bir anlayışla gerektiğinde 3. Partilerden de destek alınarak yönetilmesi 
Dernek tarafından düzenlenen eğitimlerin Projeler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde tasarlanması ve yönetimi, dış iletişim çalışmalarının yapılması
Derneğin marka bilinirliğinin artırılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi 
Derneğin ulusal / uluslararası etkinlik ve toplantılarında temsil edilmesi
Bağlı ekibin çalışmalarının yönlendirilmesi, performans değerlendirmelerinin yapılması
 
Gerekli Özellikler:
Sürdürülebilirlik alanında en az 5 yıl tecrübe
İş geliştirme ve kurumsal ilişkiler ile ilgili bir pozisyonda en az 15 yıl tecrübe
Güçlü iletişim, yazma, sunum, sosyal medya ve koordinasyon becerisi
Üniversitelerin İdari Bilimler ya da Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun 
Çok iyi derecede İngilizce bilen
Planlama, organizasyon yetkinliği yüksek 
 
İş Geliştirme ve Paydaş İlişkileri Müdürü, doğrudan Genel Sekreter’e bağlı olarak çalışır. 

 

 

Prominent Projects