Dünya Ekonomik Forumu'nun ardından

E-Bülten Tarihi: 29.01.2020

Değerli Üyelerimiz,

Öncelikle Elazığ ve Malatya bölgesini yoğun olarak etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden, maddi-manevi zarar gören herkesin acısını paylaştığımızı belirtmek istiyorum.

 
 
Bildiğiniz gibi 21-24 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kentinde Dünya Ekonomik Forumu gerçekleşti. Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World (Uyumlu ve sürdürülebilir dünyanın tarafları) ana başlığı ile şekillenen etkinlikte, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik birçok temanın ana merkezindeydi.
 

Davos’ta öne çıkan 7 tema aşağıdaki gibi oldu:

 • İyilik için teknoloji

 • Sağlıklı gelecek

 • Gezegeni kurtarmak

 • Adil ekonomiler

 • Toplumların ve işin geleceği

 • Daha iyi iş

 • Jeopolitiğin ötesinde

 
Görüldüğü gibi Davos’taki 2020 gündemi iyiliği çoğaltmak ve kalkınmanın paralelinde gelişen sorunları çözmek üzerine odaklandı. 
 
SKD Türkiye’nin 5 odak alanında, Davos’ta gündeme gelen Jeopolitik Ötesinde teması hariç neredeyse tüm temalarla kesişen çalışmalar yapıyor olmak bizi ayrıca mutlu etti, ne kadar doğru bir strateji yürüttüğümüzü gösterdi. 
 
Ek olarak İşin Geleceği konusunu 2019 yılında gündemimize aldığımızı, 2020 yılında bu konuda gerçekleştireceğimiz çalışmalarla sizlerle buluşacağımızı belirtmek isterim.
 
 
2019 yılında birçok konuşmada veya SKD Türkiye adına yayınladığımız makalelerde Küresel Riskler Raporu 2019’a atıf yaparak 10 küresel riskin 6 tanesinin doğrudan iklim kaynaklı olduğunu defalarca ifade etmiştik.
 
Dünya Ekonomik Forumu’nun hemen öncesinde açıklanan Küresel Riskler Raporu 2020’ye göre, gerçekleşmesi en olası 10 riskin 6 tanesi hala iklim kaynaklı. Bu yılki raporda, iklim ve çevre kaynaklı riskler, gerçekleşme olasılığı sıralamasında yükselerek ilk 5 riskin tamamını oluşturmuş durumdalar. 
 
 • Aşırı hava olayları

 • İklim eylemindeki başarısızlıklar

 • Doğal afetler

 • Biyoçeşitlilik kaybı

 • İnsan etkisiyle oluşan çevresel felaketler

 
Bu risklere baktığımızda, henüz 2020 yılının ilk ayını tamamlamamış olmamıza rağmen, her biriyle ilgili küresel çapta ses getiren en az bir olayı anımsıyoruz. 8. sırada bulunan Su Krizi’ni ise, ayrıca ülkemizin yüzyüze olduğu bir risk olarak not etmeyi faydalı buluyorum.
 
Dünya Ekonomik Forumu'nda çatı örgütümüz WBCSD de, şirketlerin döngüsellik analizlerini yapabilmeleri için geliştirdiği Circular Transition Indicators (CTI)'ı duyurdu. CTI hakkında detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz.
 
 
 
 
Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir diğer önemli rapor The Circularity Gap Report idi. Dünyanın döngüsel ekonomiye geçişindeki pozisyonuna ışık tutan bu geniş rapordan öne çıkan bulgular bir yandan kötü bir yandan ise fırsatları gösteriyor olması açısından değerli. Raporun teması da tam da bu bağlamda “Döngüsellik “kötü”’den “daha kötü”’ye giderken bu durumu değiştirmek için ülkelerin gücü” olarak belirlenmiş. 
 
Rapor, “İki yıl önceki analizde küresel ekonominin %9,1’i döngüsel iken bu rapordan çıkan sonuca göre günümüzde ancak %8,6’sı döngüsel” cümlesi ile başlıyor. Hemen ardından fırsatlara değiniliyor;
 
Döngüsel ekonomiye geçişin, büyük bir ekonomik potansiyel taşıdığı ifade edilirken, “ekolojik uyumlu ve sosyal dengeyi koruyan yeni bir ekonomiye geçişte” aslında tüm ülkelerin gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olduğu ifade ediliyor. Bu değerli bir paradigma değişimine işaret ediyor. 
 
Bu linkten erişebileceğiniz raporda, döngüsel ekonomi için liderlik ve harekete geçmek için 3 önemli nokta
 
 1. Küresel iş birliklerine dahil olmak 
 2. Küresel trendleri yerele uyumlaştırmak
 3. Kapsayıcı bir oluşum için iş birlikleri kurulması
 
Olarak önerilmiş. SKD Türkiye olarak 2019 yılında döngüsel ekonomi odak alanımızı önceliklemiştik. Ne mutlu ki, geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalara ve 2020 takvimimize bakınca SKD Türkiye olarak bu 3 maddeyi takip ediyor olduğumuzu görüyoruz;
 
 1. EBRD fon desteğiyle yürüttüğümüz Türkiye Materials Marketplace (TMM) projesi 100 üyeyi aşalı çok oldu, 
 2. TMM projemizi, Türkiye’nin Döngüsel Ekonomi Platformu’na dönüştürüyor, iş birliği tabanımızı genişletiyoruz,
 3. TÜSİAD ve Global Compact ile birlikte Kasım 2019’da başlattığımız İş Dünyası Plastik Girişimi bu yıl 100 imzacı şirkete ulaşmak ve Türkiye iş dünyasını dönüştürmek adına son yıllarda duyurulan en önemli iş birliği platformlarından birine dönüştü
 
2020 yılında iş dünyasının sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında dönüşümüne destek vermek, bu dönüşüme dahil olup rekabet avantajına sahip olmak isteyen tüm üye ve paydaşlarımızla önemli değişimlere fırsat sağlayacak bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum,
 
Ebru Dildar Edin
SKD Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı