Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik

Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik odak alanına yönelik Enerji Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları şöyledir:

Binalarda Enerji Verimliliği (BEV) Bildirgesi: Binalar, ana yaşama ve çalışma alanlarımızı oluşturuyor. Bu sebeple enerji tüketimimizin çok önemli bir kısmı (%40) kapalı alanlarda gerçekleşiyor. BEV Bildirgemiz, bu duruma dikkat çekmek ve iş dünyasını tek bir çatı altında toplayarak konu özelinde çalışmaları teşvik etmek amacıyla 2013 yılında imzaya açıldı. Her geçen yıl yeni isimler aramıza katılırken başarılı örnek ve iyi uygulamaların sayısı artıyor. BEV çalışmaları kapsamında üye şirketlerin yanı sıra Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) ile 2016 yılında işbirliği protokolü imzalayarak enerjinin en çok tüketildiği binalardan olan AVM’lerde enerji verimliliği çalışmalarını artırıyoruz.

BEV Başarı Öykünüz Dergisi I ve II: İş dünyasında binalarda enerji verimliliği konusundaki iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve henüz konuya eğilmemiş şirketlere ilham vermek amacıyla Binalarda Enerji Verimliliği, Başarı Öykünüz 1 2015’te, Binalarda Enerji Verimliliği, Başarı Öykünüz 2 ise 2017’de yayınlandı. Söz konusu olan bu yayınların birincisinde 9'u SKD Türkiye üyesi olan 13 şirketin, ikincisinde ise 11'i SKD Türkiye üyesi olan toplam 12 şirketin iyi uygulamasına yer verdik. Halihazırda binalarda enerji verimliliğine yönelik yürütülen oldukça kıymetli bu çalışmalara dikkat çekilerek çalışmaların ortaya konmasının, paylaşılmasının ve yaygınlaştırılmasının en az bu çalışmaların yapılması kadar önemli olduğuna inanıyoruz.

Taşıtlarda Enerji Verimliliği Yayını: Üye şirketlerin operasyonlarında kullandıkları veya filolarında yer alan taşıtlarda enerji verimliliğini sağlamak üzere çalışmalar yürüten Enerji ÇG, 2015 yılında konuyla ilgili bir yayın çıkardı. Ampirik bir çalışmanın sonuçlarını içeren yayın, şirketlerin hem ticari taşıtlar hem de özel binek arabalardan kaynaklı sera gazı emisyonlarını düşürmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Teknik bilgi ve verilerin kapsamlı olarak ele alındığı yayın, bir pilot uygulamanın yanı sıra farklı sektörlerdeki şirketlerden iyi uygulamalara da yer veriyor.

Etkinlikler: Enerji ÇG; konuyla ilgili üyelerinden gelen talepleri de göz önünde bulundurarak farklı konularda kapasite artırıcı ekinlikler ve saha gezileri düzenliyor. 2016 yılında gerçekleştirilen ve konuyla ilgili tüm paydaşları bir araya getiren İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Özel Sektör konulu konferans, enerji verimliliği çalışmalarını yerinde görmek üzere yılın belirli dönemlerinde ÇG üyeleriyle yapılan teknik saha ziyaretleri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Enine Boyuna Elektrikli Araçlar ve Taşıtlarda Enerji Verimliliği Semineri gibi eğitim ve seminerler bunlardan bazıları.

Saha Ziyaretleri: Enerji verimliliği uygulamalarının yerinde görülmesi ve böylece iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla Çalışma Grubu üyelerine tesis ziyaretleri düzenlendi. İlk olarak Çalışma Grubu üyesi Kanyon’a düzenlenen saha ziyaretinde, Kanyon yönetiminin uyguladığı su kazanımı, kompost ve benzer uygulamalar incelendi. İkinci gezi ise Nisan 2017’de Atatürk Havalimanı’na gerçekleştirildi. Çalışma Grubu üyelerinden TAV Havalimanları Holding'in başta aydınlatma dönüşümü ve trijenerasyon olmak üzere hayata geçirdiği enerji verimliliği uygulamaları yerinde incelendi. 

Yol ve Trafik Güvenliği Farkındalık Semineri: SKD Türkiye üyesi HED Akademi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) iş birliğiyle Haziran 2017’de düzenlenen seminer ile, iş dünyasında trafik ve yol güvenliği farkındalığını artırmak amaçlandı. Türkiye’de trafiğin güncel durumu, sürücüleri bekleyen tehlikeler, güvenli davranış, güvenli sürüşün bileşenleri, araç kullanırken doğru bilinen yanlışlar gibi konuları kapsayan eğitim ile şirketlerin trafikten kaynaklı iş kazalarının en aza indirilerek can ve mal kaybının azaltılması hedeflendi. Garanti Bankası, bu eğitimi kendi çalışanlarına tekrarlayarak TOFD’ye akülü sandalye bağışında bulundu.

İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Özel Sektör Konferansı: SKD Türkiye, TÜSİAD ve Global Compact Türkiye olarak SKH’ler konusunda “4 başlıkta 4 etkinlik” olarak planlanan etkinlik serisinin ilki Eylül 2017’de gerçekleşti. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın da katıldığı konferansta iklim değişikliğiyle mücadele konusunda iş dünyasının rolü ele alındı. Sonrasında da Ekonomi Politikaları Perspektifinden İklim Değişikliğiyle Mücadele Raporu sunuldu.

Enine Boyuna Elektrikli Araçlar Semineri: Ekim 2017’de Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) ve EkoRe Yenilenebilir Enerjiler iş birliğiyle düzenlenen seminerde, dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele gündeminde önemli yer tutan elektrikli araçlar hakkında farkındalık artırılması hedeflendi.

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

 

Yayınlar