Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik

Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik odak alanına yönelik Enerji Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları şöyle:

Binalarda Enerji Verimliliği (BEV) Bildirgesi: Binalar, ana yaşama ve çalışma alanlarımızı oluşturuyor. Bu sebeple enerji tüketimimizin çok önemli bir kısmı (%40) kapalı alanlarda gerçekleşiyor. BEV Bildirgemiz, bu duruma dikkat çekmek ve iş dünyasını tek bir çatı altında toplayarak konu özelinde çalışmaları teşvik etmek amacıyla 2013 yılında imzaya açıldı. Her geçen yıl yeni isimler aramıza katılırken iyi örnek ve uygulamaların sayısı artıyor. BEV çalışmaları kapsamında üye şirketlerin yanı sıra Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) ile 2016 yılında işbirliği protokolü imzalayarak enerjinin en çok tüketildiği binalardan olan AVM’lerde enerji verimliliği çalışmalarını artırıyoruz.

BEV Başarı Öykünüz Dergisi I ve II: İş dünyasında binalarda enerji verimliliği konusundaki iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve henüz konuya eğilmemiş şirketlere ilham vermek amacıyla ilk sayısı 2015’te, ikinci sayısı ise 2017’de olmak üzere BEV Başarı Öykünüz Dergisi yayınlandı. Sözkonusu yayınların ilkinde 9 tanesi SKD üyesi toplam 13 şirketin, ikincisinde ise 11’i SKD üyesi toplam 12 şirketin iyi uygulamasına yer verdik. Halihazırda binalarda enerji verimliliğine yönelik yürütülen oldukça kıymetli bu çalışmaların ortaya konmasının, paylaşılmasının ve yaygınlaştırılmasının en az bu çalışmaların yapılması kadar önemli olduğuna inanıyoruz.

Taşıtlarda Enerji Verimliliği Yayını: Üye şirketlerin operasyonlarında kullandıkları veya filolarında yer alan taşıtlarda enerji verimliliğini sağlamak üzere çalışmalar yürüten Enerji ÇG, 2015 yılında konuyla ilgili bir yayın çıkardı. Ampirik bir çalışmanın sonuçlarını içeren yayın, şirketlerin hem ticari taşıtlar hem de özel binek arabalardan kaynaklı seragazı emisyonlarını düşürmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Teknik bilgi ve verilerin kapsamlı olarak ele alındığı yayın, bir pilot uygulamanın yanı sıra farklı sektörlerdeki şirketlerden iyi uygulamalara da yer veriyor.

Etkinlikler: Enerji ÇG; konuyla ilgili üyelerinden gelen talepleri de göz önünde bulundurarak farklı konularda kapasite artırıcı ekinlikler ve saha gezileri düzenliyor. 2016 yılında gerçekleştirilen ve konuyla ilgili tüm paydaşları bir araya getiren İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Özel Sektör konulu konferans, enerji verimliliği çalışmalarını yerinde görmek üzere yılın belirli dönemlerinde ÇG üyeleriyle yapılan teknik saha ziyaretleri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Enine Boyuna Elektrikli Araçlar ve TEV Semineri gibi eğitim ve seminerler bunlardan bazıları.

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri