CEO Rehberi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, iş dünyası da dahil olmak üzere çeşitli sektörleri kapsayan çok paydaşlı müzakerelerin bir ürünüdür. Paydaşlar, 2030 yılına kadar dünyadaki en acil sosyal, ekonomik ve çevresel zorluklarla mücadele etmek amacıyla 17 hedeflik bir çerçeve oluşturdu.

Hedeflerin, yenilik, ekonomik büyüme ve kalkınmayı benzeri görülmemiş bir ölçekte ortaya çıkarma potansiyeli var ve bu konudaki fırsatların yılda en az 12 trilyon dolar değerinde olabileceği ve 2030 yılına kadar 380 milyon yeni istihdam fırsatı yaratabileceği düşünülüyor.

Siyasi ve ekonomik belirsizliklerin olduğu günümüz dünyasında, güçlü ve vizyon sahibi CEO liderliği, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin temsil ettiği kapsamlı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi başlatmaya yönelik gerekli dönüşümün sağlanması için kritik bir öneme sahip.

SKD Türkiye olarak Türk iş dünyasında CEO liderliğinin katkısını daha da artırmak amacıyla çatı örgütümüz WBCSD’nin hazırladığı CEO Rehberi’ni Türkçe’ye kazandırdık. Rehber, şirketlerin küresel sürdürülebilirlik gündemindeki risk ve fırsatlarla ilgili farkındalıklarını eyleme dönüştürmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Rehber aynı zamanda şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak oynadığı kilit rolü vurguluyor; nasıl rol alabileceklerini ve bu kritik toplumsal gündeme uyum sağlamaya başlamaları için atılacak önemli adımları özetliyor.

 
 
 
 
 
 

Yayınlar