Kullanıcı Adı : Şifre :
Arama


Çalışma Grupları
Çalışma Grupları Hakkında
Türk iş dünyasının rekabetçiliğini sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı rehberliğinde artırmayı amaçlayan SKD, bu kapsamda bir think tank olarak üyeleri ile beraber çalışma gruplarında ortak fikir geliştirir ve sorunlara çözüm önerileri sunar. Böylece bütünsel bir yapının alt başlıkları daha detaylı olarak çalışılabilir ve üyeleri tarafından daha rahat uygulamaya alınabilir.

SKD ayrıca bir özel sektör sivil toplum örgütü olarak sürdürülebilir kalkınma alanında önemli proje ve platformların oluşmasına öncülük eder. Vizyon 2050 ve Rio+20 En İyi uygulamalar çalışması bu platformlara örnektir.

SKD çalışmalarında mümkün olan her alan için kamu ve özel sektör işbirliğine örnek teşkil etme hedefindedir. Bu amaçla kamu otoriteleri ile yakın bir diyalog ve işbirliğinde olmayı hedefler ve uygular.

Çalışma Grupları Prensipleri

Bu dokümanın amacı Çalışma Gruplarının kurulması, işleyişi ve temsili ile ilgili ilkeleri tanımlamaktır.

·         SKD, bir think tank olarak üyeleri ile beraber Çalışma Gruplarında ortak fikir geliştirir ve sürdürülebilirlik ile ilgili sorunlara detaylı çözüm önerileri sunar.

Çalışma Grupları


Kullanım Şartları |  Gizlilik Şartları | Yardım

© Tüm Hakkı Saklıdır

Yukarı